Głowny bok

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Witajśo do Wikipedije, lichotneje encyklopedije!

Projekt co stwóriś nejwětšu wjelerěcnu, wšyknym pśistupnu encyklopediju. Kuždy móžo se wobźěliś – teke Ty! Mimo wšyknych formalnosćow móžoš nowe gronidła spisaś a pśinoski wobźěłaś. Wikipedija jo natwarjona na zasadach licencu Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0.

Tuchylu wopśimjejo serbska Wikipedija jano mału licbu nastawkow. Zwóstanjo pótakem hyšći wjele źěła. Pomagaj nam, aby naša encyklopedija dalej rosła! Kak móžom se wobźěliś? Móžoš na pś. na "cerwjene linki" dołojce kliknuś a prědne gronidła pisaś. Móžoš teke pśi tom pomagaś, nastawki ze serbskeju tematiku z nimskorěcneje Wikipedije pśełožowaś abo pśełožowaś daś a je how załožyś.

Pomoc móžośo teke w serbskem kanalu IRC wikipedia-hsb dostaś.


Jo južo 10.531 bokow, z kótarychž jo 3.114 wopšawdnych nastawkow.
Nuvola filesystems services.png

Artikel mjaseca

Gród w Zwěrinje

Mecklenburg-Pśedpomorska (nim. Mecklenburg-Vorpommern) jo zwězkowy kraj Zwězkoweje republiki Nimska. Jogo stolica jo Zwěrin.

W Mecklenburg-Pśedpomorskej lažytej nejwětšy jazor a nejwětša kupa Nimskeje. Jazor se groni nimski Müritz, kótaregož mě póchada wót słowjańskego słowa morica, a kupa jo Rujany.

Pśez Mecklenburg-Pśedpomorsku běže wjelika rěka Łobjo, a teke małe rěki Elde, Habola, Warnow a Peene. Elde a Habola do Łobja běžytej, ale Warnow a Peene do Baltiskego mórja. Łobjo běžy pśez zwězkowy kraj Šleswig-Holštejnska, pśez Hamburg a pótom zasej pśez Šleswig-Holštejnsku a skóńcnje do Pódpołnocnego mórja.

Nejwětše města su Rostock (blisko Baltiskego mórja pśi wulewje Warnowa), Zwěrin, Wismar (pśi Baltiskem mórju), Stralsund (blisko kupy Rujany), Greifswald.

Crystal 128 three.png

Wobraz tyźenja

Tibães March 2016-21.jpg

Knigły w kloštarju Tibães (Portugalska)

Internet-news-reader.svg

Aktualnosći

  • Dolnoserbska wikipedija ma wušej 3100 nastawkow! Wutšobne glukužycenje a wšykno dobre za dalšne wuspěšne źěło!
Crystal ktip.png

Zajmnostki

Serbske muskece mustwo Europeada 2016

Sćo wěźeli, až…

Wikipedia-logo.png

Encyklopedija

Kak mógu se wobźěliś?

Hyšći trěbne nastawki

Móžoš na cerwjene wótkaze dołojce kliknuś a prědne nastawki napisaś. Móžoš teke nowe wótkaze dodaś.

Systematika (biologija)‏‎; Kwiśonka; Płoń; Hadam Bohuchwał Šěrach; Dabit Boguwěr Głowan; Frido Mětšk; Hajno Jordan; Łatyński alfabet‏‎; Prasłowjańšćina; Zimbabwe‏‎; wěcej…

Nejnowše nastawki

Nastawki za kontrolěrowanje

Dłujke a kompletne nastawki, kótarež cakaju na redaktorske pólěpšenje za rěc a kompoziciju, aby mógali artikelom mjaseca byś:

Arnošt Muka; Manfred Starosta; Gubin; Sorabija; Krabat; Stawizny Serbow

Kompletne nastawki, kótarež južo korektne su, ale trjebaju finalne pśeglědanje pśed wuzwólenim za artikel mjaseca:

Office-calendar.svg

Jubileumy mjaseca

wobźěłaś

februar abo teke swěckowny jo drugi mjasec w gregoriańskem kalendarju.


Wikipedia-logo.png

Wažne wopśimjeśa

Co jo dolnoserbšćina?

Hinweis an alle, die kein Niedersorbisch können.

Niedersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 14.000 Menschen in der brandenburgischen Niederlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Lower Sorbian

Lower Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 14000 people in the Brandenburgian Lower Lusatia.

Informace pro všechny, kteří neumí dolnosrbsky

Dolnolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 14 000 lidí v oblasti Dolní Lužice.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po dolnołużycku

Dolnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 14 000 ludzi w Brandenburgii, w rejonie dolnych Łużyc.


mehr, more, pliaj, ...