Głowny bok

Z Wikipedije

Witajśo do Wikipedije, lichotneje encyklopedije!

Projekt co stwóriś nejwětšu wjelerěcnu, wšyknym pśistupnu encyklopediju. Kuždy móžo se wobźěliś – teke Ty! Mimo wšyknych formalnosćow móžoš nowe gronidła spisaś a pśinoski wobźěłaś. Wikipedija jo natwarjona na zasadach licence Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0.

Tuchylu wopśimjejo serbska Wikipedija jano mału licbu nastawkow. Zwóstanjo pótakem hyšći wjele źěła. Pomagaj nam, aby naša encyklopedija dalej rosła! Kak móžom se wobźěliś? Móžoš na pś. na "cerwjene linki" dołojce kliknuś a prědne gronidła pisaś. Móžoš teke pśi tom pomagaś, nastawki ze serbskeju tematiku z nimskorěcneje Wikipedije pśełožowaś abo pśełožowaś daś a je how załožyś.

Pomoc móžośo teke w serbskem kanalu IRC wikipedia-hsb dostaś.


Jo južo 11.232 bokow, z kótarychž jo 3.335 wopšawdnych nastawkow.
Nuvola filesystems services.png

Artikel mjaseca

Richard Andree

Richard Andree (roź. 26. februara 1835 w Brunšwigu; wum. 22. junija 1912 w Münchenje) jo był nimski geograf a etnograf.

Wón jo w Brunšwigu a Lipsku pśirodowědu studěrował, wósebnje geologiju. W Lipsku jo 1857 do tamnjejšego studentskego korpusa Lusatia zastupił, kótaryž jo se 1807 załožył. Studentski korpus jo jomu pózdźej teke cesne cłonkojstwo wupóžycył. Kaž teke južo jogo nan Karl Andree (1808–1875) jo Andree głownje na polu geografije slěźił, a bywał pśez jogo etnografiske slěźenja teke daloko znaty.

W lětach 1859 do 1863 jo Andree zastojnik w českem górnistwje w kněstwje Křivoklát wjercha Maxa Egona von Fürstenberga był. W Lipsku, źož jo mjazy 1873 do 1890 kartografiski wustaw nakładnistwa Velhagen & Klasing nawjedował, jo se Andree zrazom z kartografiju zaběrał a měł wjeliki późěl pśi wuźěłanju a wudawanju šulskich atlantow a Physikalisch-Statistischen Atlas des Deutschen Reichs. Mimo togo jo był redaktor wědomnostnego casopisa Globus. Twórby Richarda Andreeja su teke Arnošta Mukowe slěźenja wó serbskem kulturnem žywjenju wobwliwowali. Wót 1903 jo był Andree z ludowědnicu Marie Andree-Eysn (1847–1929) z Awstriskej ženjony. W lěśe 1886 jo se wón na cłonka akademije wuconych Leopoldiny wólił a 1909 bywał cesny cłonk Berlinskeje towarišnosći za antropologiju, etnologiju a prastawizny (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte).

Crystal 128 three.png

Wobraz tyźenja

Dülmen, Hausdülmen, Zaun einer Wiese -- 2021 -- 5100-4.jpg

Lod na štapatym drośe

Internet-news-reader.svg

Aktualnosći

Wutšobne glukužycenje a wšykno dobre za dalšne wuspěšne źěło!

Crystal ktip.png

Zajmnostki

Planet Saturn (Pódwobrycka)

Sćo wěźeli, až…

Wikipedia-logo.png

Encyklopedija

Kak mógu se wobźěliś?

Hyšći trěbne nastawki

Nejnowše nastawki

Móžoš na módre wótkaze dołojce kliknuś a nastawki wobźěłaś. Móžoš teke nowe wótkaze dodaś.

Jack Nicholson Al Pacino Robert De Niro Leonardo DiCaprio Tom Hanks Saturn; DigiSerb.de; Ernst Eichler; Pandemija koronawirusa; 2022; 1. nowembra; Erwin Strittmatter; Olaf Scholz; 1974; Kjarchob; 1973; Mjertyn Lejnik; 1972; Dolnoserbska romantika; Azery; Günter Grass; Błudnik; Theodor Storm; Toni Bruk; Pśeglěd serbskich stawiznow; Juro Hanška; Rada za nastupnosći Serbow; Semil; Handroš Tara; Głomacany; Tayanna; Kamala Harris; Hync Rychtaŕ; Raduš; Tanja Donatec; William Krause; Lubosć pytaś; Frido Mětšk; Jan Bok; Prěc; 1970; Pawoł Völkel; August Leskien; Pětr Malink; Křesćan Krawc; Cyril Kola; Beno Budar; Jimi Hendrix; Ulrich Pogoda; Alfons Wićaz; Weliko Tarnowo; Demokratiska Republika Azerbajdžana; Pětr Młónk; Słyńco; Marja Młynkowa; Wisława Szymborska; Mars (planet); Wenus (planet); Fryco Morling; Zebnica; Habrachćicy-Nowe Jěžercy; Warnoćicy; Helmut Kurjo; Góry; Dešno-Strjažow; Wjerbno; Turnow-Pśiłuk; Kopańce; ‎Halštrow; Chóśebuski pódzajtšny jazor; Pšašak; Rownosć źeń-noc; Nazyma; Njebjelčicy; Ralbicy-Róžant; Worklecy; Chrósćicy; Gotthard Bolte; Fryco Bojt; Dytaŕ Redo; Juliana Kaulfürstowa; Erwin Hanuš; ‎Měto Korjeńk; Gerat Hantška; Kito Grys; Jan Bjedrich Tešnaŕ; Mato Nowka; Roža Šenkarjowa; Bukowinka;

wěcej…

Nastawki za kontrolěrowanje

Dłujke a kompletne nastawki, kótarež cakaju na redaktorske pólěpšenje za rěc a kompoziciju, aby mógali artikelom mjaseca byś:

Arnošt Muka; Manfred Starosta; Gubin; Sorabija; Krabat; Stawizny Serbow

Kompletne nastawki, kótarež južo korektne su, ale trjebaju finalne pśeglědanje pśed wuzwólenim za artikel mjaseca:

Office-calendar.svg

Jubileumy mjaseca

wobźěłaś

měrc abo teke pózymski jo tśeśi mjasec w gregoriańskem kalendarju.


Wikipedia-logo.png

Wažne wopśimjeśa

Co jo dolnoserbšćina?

Hinweis an alle, die kein Niedersorbisch können.

Niedersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 14.000 Menschen in der brandenburgischen Niederlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Lower Sorbian

Lower Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 14000 people in the Brandenburgian Lower Lusatia.

Informace pro všechny, kteří neumí dolnosrbsky

Dolnolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 14 000 lidí v oblasti Dolní Lužice.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po dolnołużycku

Dolnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 14 000 ludzi w Brandenburgii, w rejonie dolnych Łużyc.


mehr, more, pliaj, ...