Pśedłoga:Artikel mjaseca

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
Row Miny Witkojc w Bórkowach

Mina Witkojc, nim. Wilhelmine Wittka (* 28. maja 1893 w Bórkowach, † 11. nowembra 1975 w Popojcach) jo dolnoserbska spisowaśelka, casnikarka a patriotka, nejsławniša spisowaśelka, kótaraž jo pisała w dolnoserbskej rěcy.

Wóna jo była starša źowka gósćeńcarja Fryco Poleńca (Fritz Polenz) a źowka Marjany Witkojc (Marianne Wittka). Na zachopjeńku lĕta 1942 gestapo jo grozyła Minje Witkojc. Wóna jo dejała spušćiś swóju rodnu wjas Borkowy. Togodla Mina Witkojc jo bydliła wót 1942 až do 1945 w mĕsće Erfurt. Tam wóna jo nosyła serbsku drastwu dalej. W tom casu wóna jo pisała znatu twórbu Erfurtske spomnjejśa. W tej twórbje wóna śěgnjo bilancu swójogo žywjenja a pišo wó kóńcu wójny ze zamaršěrowanim Amerikanarjow.


How kliknuś a dalej cytaś…


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Glědaj teke Pśedłoga:Artikel mjaseca/klikni, źož se wótkaz z tekstom "How kliknuś a dalej cytaś" definěrujo.Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.