Pśedłoga:Artikel mjaseca

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Stare domy na "Młyńskej grobli"

Chóśebuz jo nejwětše město Dolneje Łužyce a wažne město za wědomnosć, kulturu a słužby w zwězkowem kraju Bramborskej. To móžośo zgóniś nic jano pśi cytanju studijnych pórucenjow, pśi wuchójźowanju pó modelowem měsćańskem źělu abo pśi błyšćatych premjerach statnego źiwadła. Teke nowo wugótowane internetowe boki Łužyskego wušego centruma gótuju zaśišć žywego duchno-kulturnego žywjenja, wobšyrnych turistiskich pórucenjow a słužbow zjawnego zastojnstwa. Wirtuelny měsćański běrow ma až do źinsajšnego dnja južo wěcej ako 150 słužbow a wušej 60 dokumentow za was pśigótowanych. Internet móžo derje póraźowaś a pomogaś, weto njamóžo wón Chóśebuzarkam a Chóśebuzarjam kuždy woglěd do zastojnstwa zežariś.


How kliknuś a dalej cytaś…


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Glědaj teke Pśedłoga:Artikel mjaseca/klikni, źož se wótkaz z tekstom "How kliknuś a dalej cytaś" definěrujo.Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.