Pśedłoga:Artikel mjaseca

Z Wikipedije
Góry w rjeśazu Tianšan w Kirgiziskej

Kirgiziska jo mały, góraty a nutśikokrajny kraj w Srjejźnej Aziji, kótaryž jo pśed 1990 lětom był źěl ZSSRa.

Strony źinsajšneje Kirgiziskeje su byli w 15. a 16. stolěśu wót Kirgizow wobsedlone. Kirgizy su nomadiski turkojski narod, kótaryž jo pśed 2000 lětami w dłujkozajtšnem źělu Mongolskeje žywy był, a kótaryž jo se k prědnemu do pódpołdnjoweje Siberiskeje pśiśěgnuł, a pón w 18. stolěśu do regiona Tuwa. Wětšyna Kirgizow su sunnitiske muslimy wót hanafitskeje šule.

Kirgiziska jo pśedewšym górski kraj: na pódzajtšu jo rjeśaz Tien Shan, kótaryž markěrujo granicu z Chinskeju a jogo nejwětšy wjeršk Pobedy jo 7439 metrow wusoki. Te górske cony źěle kraj na dwa źěla, pódpołnocny a pódpołdnjowy.

Města w Kirgiziskej laže w nejnišych źělach kraja a na pódpołnocy głowne město Biškek lažy weto na 800 metrow. Na krotkem pódwjacorje lažy nejnišy dypk kraja, doł Kara-Darya, z wusokosću wót 132 metrow.


How kliknuś a dalej cytaś…


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Glědaj teke Pśedłoga:Artikel mjaseca/klikni, źož se wótkaz z tekstom "How kliknuś a dalej cytaś" definěrujo.Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.