K wobsahej skočić

Jan Bogumił Fabricius

Z Wikipedije
Nowy Testament w pśełožku J. B. Fabriciusa

Jan Bogumił Fabricius (nim. Johann Gottlieb Fabricius, roź. 12. februara 1681 w Zwěrynje nad Wartu, wum. 30. decembera 1741 w Chóśebuzu) jo był nimski teolog.

W lětach 1702-1708 jo był faraŕ w Kórjenju, w 1708–1726 jo był wušy faraŕ w Picnju a wót 1726 promšt w Chóśebuzu.[1]

Jo załožył prědnu śišćarnju w Dolnej Łužycy, wudał Lutherowy Mały katechizm a Nowy Testament w dolnoserbskem pśełožku. Stakim wón jo se stał ze załožarjom dolnoserbskeje pisneje rěcy.

  1. Wudaśe Nowego testamenta w dolnoserbskej rěcy pśed 300 lětami, cottbus.de