K wobsahej skočić

Słowjańske rěcy

Z Wikipedije

Słowjańske rěcy su kupka rěcow w Europje.

Kórta
słowjańske rěcy (317 mln)
pódwjacornosłowjańske rěcy (56 mln)
lechicke rěcy
połobske rěcy
pomorske rěcy (200 tys)
kašubska rěc (200 tys)
słowińska rěc †
pólska rěc (42,5 mln)
serbske rěcy (70 tys)
dolnoserbska rěc (5 tys)
górnoserbska rěc (25 tys)
česko-słowakske rěcy
česka rěc (10 mln)
słowakska rěc (5 mln)
morawska rěc †
pódpołdnjowosłowjańske rěcy (29 mln)
staro-cerkwjejno-słowjańska rěc
cerkwjejno-słowjańska rěc †
bulgaŕska rěc (12 mln)
makedońska rěc (2 mln)
słowjeńska rěc (2 mln)
serbiska rěc (12 mln)
chorwatska rěc (6 mln)
bosniska rěc (2 mln)
carnogórska rěc (0,5)
pódzajtšnosłowjańske rěcy (210 mln)
staroruska rěc †
staroběłoruska rěc †
běłoruska rěc (10 mln)
rusojska rěc (160 mln)
ukrainska rěc (40 mln)
rusińska rěc (600 tys)

Pismiki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W pódzajtšnosłowjańskich rěcach jo wužywana cirilica, w pódwjacornosłowjańskich rěcach su wužywane łatyńskie pismiki, a w pódpołdnjowosłowjańskich rěcach pak kyriliske, pak łatyńske pismiki. Jano w serbiskej rěcy stej wužywanej woba alfabeta.

Pśikład[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

dolnoserbski pólski górnoserbski česki rusojski połobski kašubski serbiski chorwatski bulgaŕski
cłowjek człowiek čłowjek člověk человек [čjeławjek] clawak, clôwak człowiek човек [čovek] čovjek човек [čovek]
wjacor wieczór wječor večer вечер [wječjer] vicer wieczór вече [veče] večer вечер [wečer]
bratš brat bratr bratr брат [brat] brot brat брат [brat] brat брат [brat]
źeń dzień dźeń den день [djeń] dôn dzéń дан [dan] dan ден [den]
ruka ręka ruka ruka рука [ruka] ręka rãka рука [ruka] ruka ръка [rəка]
nazymje jesień nazyma podzim осень [osjeń] prenja zaima, jisin jeséń jeсен [jesen] jesen eсен [esen]
sněg śnieg sneh sníh снег [snjeg] sneg sniég снег [sneg] snijeg сняг [snjag]
lěśe lato lěćo léto лето [ljeto] lato lato лето [leto] ljeto лято [ljato]
sotša siostra sotra sestra сестра [sjestra] sestra sostra сестра [sestra] sestra сестра [sestra]
ryba ryba ryba ryba рыба [ryba] ryba rëba риба [riba] riba риба [ryba]
wogeń ogień woheń oheň огонь [agoń] widin òdżiń вaтрa [vatra] vatra огън [ogən]
woda woda woda voda вода [wada] wôda wòda вода [voda] voda вода [woda]
wětš wiatr wětřik, wětr vítr ветер [wjetier] wjôter wiater ветaр [vetar] vjetar вятър [wjatər,wjatr]
zymje zima zyma zima зима [zima] zaima zëma зима [zima] zima зима [zima]