K wobsahej skočić

Juro Hanška

Z Wikipedije

Juro Hanška[1], teke: Juro Hantška[2], nim. Heinz-Jürgen Hanschke (roź. w Janšojcach) - jo serbski rolnikaŕski inženjer a kulturny procowaŕ. W lětach 1994-2015 jo wón był cłonk Rady za nastupnosći Serbow[3]. Bydli w Brjazynje, tam jo se teke angažěrował w Domowinskej kupce a jo był wjele lět jeje pśedsedař.

Serbsku rěc Juro Hanška jo w zakładnej šuli nawuknuł a na Serbskej rozšyrjonej wušej šuli w Chóśebuzu swój abitur złožył. Pón jo wótzamknuł studij na Humboldtowej uniwersiśe w Barlinju. Pótom jo był pśistajony pśi prodrustwje Chóśebuz pódpołnoc. Někotare lěta jo źěłał pśi slěźaŕskem instituśe za pógórnistwowu krajinu w Grabinje-Finsterwalde. Wót 1994 wjeźo jadno priwatne pśedewześe. 2000 jo załožył rolnikaŕski zawod, źož producěrujo jagły a pšušnicu[4].

W 2020 jo dostał cesne znamuško Domowiny[5].

  1. Harald Kóńcak, 26 lět jo Serbska rada w Bramborskem parlamenśe, Nowy Casnik, 17.12.2020.
  2. Marja Elikowska-Winklerowa, Bazowe žni, Nowy Casnik, 10.10.2020
  3. Harald Kóńcak, 26 lět jo Serbska rada w Bramborskem parlamenśe, Nowy Casnik, 17.12.2020.
  4. Marja Elikowska-Winklerowa, Bazowe žni, Nowy Casnik, 10.10.2020
  5. Juro Hanška z Brjazyny, Myto Domowiny: Lawdacije 2020, na boce domowina.de