Wikipedija:Wobraze tyźenja/wobraze pśiducych tyźenjow

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Galerija «wobrazow tyźenja» za 52 slědujucych tyźenjow[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wobraz 50. tyźenja 2018Wobraz 51. tyźenja 2018Wobraz 52. tyźenja 2018Wobraz 53. tyźenja 2018
Głowne dwórnišćo w Berlinje z wuchodaJaskolicka nad wóduPtaškowa drogaNjejo hyšći definěrowany wobraz za 53 2018.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2018/wobraz}}.

Město togo se wobraz 53. tyźenja 2017 pokazujo.:
[[Dataja:|200px|]]
Głowne dwórnišćo w Berlinje z wuchodaJaskolicka nad wóduPtaškowa drogaFelujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2018/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 53. tyźenja 2017 pokazujo.:
Wobraz 1. tyźenja 2019Wobraz 2. tyźenja 2019Wobraz 3. tyźenja 2019Wobraz 4. tyźenja 2019
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 1 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 1. tyźenja 2018 pokazujo.:
Gałuz pěskoweje chójce wupyšnjona z šeriznu
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 2 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 2. tyźenja 2018 pokazujo.:
Siluety grajarjow
Flamingi Phoenicoparrus jamesiPołobski kněžaŕ Gotšalk. Pśedstajenje z cerkwje sw. Anne w Zwěrinje
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 1. tyźenja 2018 pokazujo.:
Gałuz pěskoweje chójce wupyšnjona z šeriznu
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 2. tyźenja 2018 pokazujo.:
Siluety grajarjow
Flamingi Phoenicoparrus jamesiPołobski kněžaŕ Gotšalk. Pśedstajenje z cerkwje sw. Anne w Zwěrinje
Wobraz 5. tyźenja 2019Wobraz 6. tyźenja 2019Wobraz 7. tyźenja 2019Wobraz 8. tyźenja 2019
Start kosmiskego lětadła AtlantisMetal kadmiumNjejo hyšći definěrowany wobraz za 7 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 7. tyźenja 2018 pokazujo.:
Zapalka (šwyrack)
Rědnje wubarwjona amfibija Dendrobates azureus
Start kosmiskego lětadła AtlantisMetal kadmiumFelujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 7. tyźenja 2018 pokazujo.:
Zapalka (šwyrack)
Rědnje wubarwjona amfibija Dendrobates azureus
Wobraz 9. tyźenja 2019Wobraz 10. tyźenja 2019Wobraz 11. tyźenja 2019Wobraz 12. tyźenja 2019
Rejtowanje na konju (nałog w Korutańskej)Njejo hyšći definěrowany wobraz za 10 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 10. tyźenja 2018 pokazujo.:
Planet Pluto
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 11 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 11. tyźenja 2018 pokazujo.:
Muž z Papua-Neuguinea z typiskim wupyšnjenjem
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 12 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 12. tyźenja 2018 pokazujo.:
Pawine pjero
Rejtowanje na konju (nałog w Korutańskej)Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 10. tyźenja 2018 pokazujo.:
Planet Pluto
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 11. tyźenja 2018 pokazujo.:
Muž z Papua-Neuguinea z typiskim wupyšnjenjem
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 12. tyźenja 2018 pokazujo.:
Pawine pjero
Wobraz 13. tyźenja 2019Wobraz 14. tyźenja 2019Wobraz 15. tyźenja 2019Wobraz 16. tyźenja 2019
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 13 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 13. tyźenja 2018 pokazujo.:
Fota z filma "Romeo a Julija" (1936)
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 14 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 14. tyźenja 2018 pokazujo.:
Jěze tradicionelneje indiskeje kuchnje
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 15 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 15. tyźenja 2018 pokazujo.:
Dwa wrona, Jubilee a Munin, Tower of London
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 16 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 16. tyźenja 2018 pokazujo.:
Komet Hale-Bopp
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 13. tyźenja 2018 pokazujo.:
Fota z filma "Romeo a Julija" (1936)
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 14. tyźenja 2018 pokazujo.:
Jěze tradicionelneje indiskeje kuchnje
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 15. tyźenja 2018 pokazujo.:
Dwa wrona, Jubilee a Munin, Tower of London
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 16. tyźenja 2018 pokazujo.:
Komet Hale-Bopp
Wobraz 17. tyźenja 2019Wobraz 18. tyźenja 2019Wobraz 19. tyźenja 2019Wobraz 20. tyźenja 2019
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 17 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 17. tyźenja 2018 pokazujo.:
Drozny artist w Ghanje
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 18 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 18. tyźenja 2018 pokazujo.:
Eiffelowy torm w Parisu
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 19 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 19. tyźenja 2018 pokazujo.:
Stary domcyk w Lědach (Lubnjow)
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 20 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 20. tyźenja 2018 pokazujo.:
Palone kafejowe zernka
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 17. tyźenja 2018 pokazujo.:
Drozny artist w Ghanje
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 18. tyźenja 2018 pokazujo.:
Eiffelowy torm w Parisu
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 19. tyźenja 2018 pokazujo.:
Stary domcyk w Lědach (Lubnjow)
Felujo wopis: wuźěłaj jen.
Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wopis}}

Město togo se wopis za wobraz 20. tyźenja 2018 pokazujo.:
Palone kafejowe zernka
Wobraz 21. tyźenja 2019Wobraz 22. tyźenja 2019Wobraz 23. tyźenja 2019Wobraz 24. tyźenja 2019
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 21 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 21. tyźenja 2018 pokazujo.:
Tulpy
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 22 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 22. tyźenja 2018 pokazujo.:
Law (Panthera leo)
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 23 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 23. tyźenja 2018 pokazujo.:
Fragment ptaškoweje drogi (Milchstraße)
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 24 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 24. tyźenja 2018 pokazujo.:
Grajarje w Indiskej
TulpyLaw (Panthera leo)Fragment ptaškoweje drogi (Milchstraße)Grajarje w Indiskej
Wobraz 25. tyźenja 2019Wobraz 26. tyźenja 2019Wobraz 27. tyźenja 2019Wobraz 28. tyźenja 2019
Njejo hyšći definěrowany wobraz za 25 2019.
Pśidawaj jen.

Glědaj {{Wobraz tyźenja/2019/wobraz}}.

Město togo se wobraz 25. tyźenja 2018 pokazujo.:
Tuba (muzikowy instrument)
Žona wuwucujuca geometriju (wobraz ze srjejźowěka)Sielitzerberg am Ufer der Elbe, akwatinta Hendricha Božidara Wjele, 1800Šubut (wjelika sowa)
Tuba (muzikowy instrument)Žona wuwucujuca geometriju (wobraz ze srjejźowěka)Sielitzerberg am Ufer der Elbe, akwatinta Hendricha Božidara Wjele, 1800Šubut (wjelika sowa)
Wobraz 29. tyźenja 2019Wobraz 30. tyźenja 2019Wobraz 31. tyźenja 2019Wobraz 32. tyźenja 2019
Antelope Canyon, USALětadła noseca łoź USS Harry S. TrumanSurfowaŕKosmonawt
Antelope Canyon, USALětadła noseca łoź USS Harry S. TrumanSurfowaŕKosmonawt
Wobraz 33. tyźenja 2019Wobraz 34. tyźenja 2019Wobraz 35. tyźenja 2019Wobraz 36. tyźenja 2019
Chrapka we woźeWjasoły gólcykPłachtata łoź z pěśimi sćažoramiPinguin (Aptenodytes forsteri)
Chrapka we woźeWjasoły gólcykPłachtata łoź z pěśimi sćažoramiPinguin (Aptenodytes forsteri)
Wobraz 37. tyźenja 2019Wobraz 38. tyźenja 2019Wobraz 39. tyźenja 2019Wobraz 40. tyźenja 2019
Móst pśez Łužysku Nysu w ZgórjelcuCerwjena paprika chiliKós (Turdus merula)Detail cerkwje w Norwegskej
Móst pśez Łužysku Nysu w ZgórjelcuCerwjena paprika chiliKós (Turdus merula)Detail cerkwje w Norwegskej
Wobraz 41. tyźenja 2019Wobraz 42. tyźenja 2019Wobraz 43. tyźenja 2019Wobraz 44. tyźenja 2019
W balonje z górucym pówětšomZajśmiśe słyńcaKrosnowarjej w Starej planinje blisko bulgarskego města Sliwen.Ježik w tšawje
W balonje z górucym pówětšomZajśmiśe słyńcaKrosnowarjej w Starej planinje blisko bulgarskego města Sliwen.Ježik w tšawje
Wobraz 45. tyźenja 2019Wobraz 46. tyźenja 2019Wobraz 47. tyźenja 2019Wobraz 48. tyźenja 2019
Twjerdźizna Vaxholm w ŠwedskejPlantaža blisko górinow Uluguru w TansanijiPanorama stepoweje krajiny w rusojskem AltajuStare město Dubrovnika w Chorwatskej
Twjerdźizna Vaxholm w ŠwedskejPlantaža blisko górinow Uluguru w TansanijiPanorama stepoweje krajiny w rusojskem AltajuStare město Dubrovnika w Chorwatskej

Pokiw[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pó źělach bazěrujo na boku eo:Vikipedio:Bildo de la tago/bildoj de la venontaj tagoj w esperantorěcnej wikipediji.