Wikipedija:Póžedane pśełožki

Z Wikipedije
Wěža Babela
Babelowa pomoc
Pśestajenje
Pomocne boki
Nastroje
Wužywarske kašćiki

Toś ta lisćina póžedanych pśełožkow słužy pśedewšym naprašowanjam nastupajucy nastawki z hynacejrěcnych Wikipedijow. Pśemysl pšosym pśecej, lěc njejsu teke dolnoserbske zrědła. Přełožowanje pśecej wóznamjenijo kulturelne zgubjenje a tšach, až stupijoš do paslow pśełožowanja.

Pokaze

  • Pśecytaj nejpjerwjej pokaze k pśełožkam!
  • Zapśimjej k nastawkam dane originalne rěcy a njezabydni interwiki-wótkaz pó spisanju nowego nastawka!
  • Jolic sy how nowy, woglědaj nejpjerwjej pomoc (pśedewšym bok Pomoc:Tekstowe wugótowanje), dokulaž kužda Wikipedija swóje nastawki hynac formatěrujo.
  • Nowe zapiski a dopisane nastawki njetrjebaš pódpisaś. W paźe nowych zapiskow se wšak pśiraźijo, až pódpisujoš, jolic coš, až pśełožowaŕ śi kontaktěrujo. Gaž pśełožk jo dokóńcony, dosega, až wulašujoš wótpowědny zapisk z lisćiny, snaźkuli coš to nadawkdarjeju pśełožka pśewóstajiś. To se pśedewšym póbitujo, gaž jo južo zachopjony nastawk, kótaryž ma se rozšyriś.
  • Měj se pšosym pó alfabetiskem porěźe! Gaž zapisujoš nowu pšosbu wó pśełožk, měj se pšosym pitśku pó wopśimjeśu póžedanego nastawka, to groni, jolic coš na pśikład nastawk wó českej temje pisaś, pšos pó móžnosći wó pśełožowanje z češćiny a nic z tśeśeje rěcy, snaźkuli nastawk wó tej temje w českej Wikipediji njejo abo jo tam jano zarodk.
  • Ako pśikłady su južo někotare pśełožowańske směry pomjenjone. Pódaj pšosym pśecej wótkaz k originalnemu nastawkoju, gaž nowy zapisk zapisujoš, nic jano někaki tekst, źož zajmowany pśełožowaŕ nejpjerwjej dej wótpowědny originalny nastawk pytaś!
  • Zapiš pšosym pśedłohu {{Pśełožk}} z informaciju wó tudejšej a originalnej wersiji dó diskusijnego boka nowego nastawka. Informacije wó tudejšej wersiji su pśi hornim rejtarku "wersije a awtory" nastawka, a informacije wó originalnej wersiji su pśi ekwiwalenśe póchadoweje wikipedije. Mimo togo jo pśikład na boku pśedłogi. To jo we Wikipediji licency dla wužytne. Móžoš slědujucy žřědłowy kod wužywaś:
{{Pśełožk
|WERSIJA=(opcionalny permanentny wótkaz na wersiju, kótaraž jo 
pśełožk)
|ISO=(skrotconka rěcy pó ISO 639)
|CUZY LEMA=(Lema w cuzej Wikipediji)
|CUZA WERSIJA=(permanentny wótkaz na pśełožonu wersiju nastawka
 w cuzej Wikipediji a podaśe casa we formaśe 30. awgusta 2008, 18:26)
}}

Pśełožk tyźenja

  • Na Meśe se kuždy tyźeń nastawk wuběra, kotaryž ma se do tak wjele rěcow ako móžno pśełožyś, glědaj engelski bok.


Češćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Engelšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Esperanto do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Francojšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Górnoserbšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Italšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nimčina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]


Ukrainšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]


Pólšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rušćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Słowakšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Špańšćina do dolnoserbšćiny[žrědłowy tekst wobźěłaś]