K wobsahej skočić

Połobske Słowjany

Z Wikipedije
Teritorium Połobskich Słowjanow

Połobske Słowjany su byli pódwjacornosłowjańske ludy.

Wóni su bydlili wót VII stolěśa w regionach mjazy Odru a Łobjom. Na dłujkowjacornem boce su bydlili Obodrity: Bytyńce, Drjewjany, Glinjany, Warny, Wagry a dalšne. Na pódpołnocnem a srjejźnem boku su bydlili Welety : Chyžany, Doleńcy, Stodorany, Redary a dalšne. Granica mjazy Połobskimi Słowjanami (Obodritami) a Saksami jo była na Limes Saxoniae.

Połobske Słowjany su wužywali połobsku rěc.

Eksterny wótkaz[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]