K wobsahej skočić

Juliana Kaulfürstowa

Z Wikipedije

Juliana Kaulfürstowa, teke: Juliana Kaulfürstec[1], nim. Juliana Kaulfürst (roź. 1980 [2]) – jo serbska kulturna procowaŕka, slawistka, koordinatorka serbskich projektow w Slěpjanskej stronje, wósebnje dla wobchowanja slěpjańskeje serbšćiny zasłužona.

Wóna jo wuknuła w Budyšynje. Pón jo w 2005 chopiła studium slawistiki w Drježdźanach. Jo teke źěłała w Goethowym instituśe w Praze a jo była lichotna awtorka tyźenika Prager Zeitung.

W 2018 gromaźe z Dytarjom Redom wóna jo dostała Myto Zejlerja za spěchowanje slěpjańskeje serbskeje rěcy[3][4] W 2016 jo dostała cesne znamuško Domowiny[5].

Publikacije[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • 2006 – Powědki z kuchinskeje polcy (wulicowańko), [w:] Paternoster 2, Budyšyn, b. 35-38 (w górnoserbšćinje)
 • 2008 – Entertainer (wulicowańko), Paternoster 3, (w górnoserbšćinje)
 • 2013 – Daj mi jeno jako, how maš hobej dwě, Slěpjański spiwnik (160 slěpjańskich ludowych spiwow)
 • 2016 – Kak to jo było - 1000 Slěpjańskich słowow, Wie es einmal war - 1000 Wörter Schleifer Sorbisch
 • 2016 - Płachta pełna hulicowańkow. Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje z dwěma cejdejkami
 • 2018 – Kak Slěpjańska cerkwja swój torm krydła. Slěpjańske ludowe powjesći
 • 2019 - Něnter comy Boga chwalić. Slěpjańske spiwarske knigły

Nóžki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 1. Wo awtorach, [w:] Paternoster 2, Budyšyn 2006, b. 96
 2. Wo awtorach, [w:] Paternoster 2, Budyšyn 2006, b. 96
 3. Juliana Kaulfürst und Dieter Reddo erhalten Zejler-Preis 2018, medienservice.sachsen.de, 1804.2018
 4. Stefanie Krawcojc, Zejlerowe myto za spěchowanje slěpjańskeje serbskeje rěcy, Nowy Casnik, 25.04.2018
 5. Stefanie Krawcojc, Lětosne mytonosarje Domowiny, Nowy Casnik, 26.10.2016

Wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]