Pśedłoga:Zajmnostki

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
Pśi Górnem jazorje w kanadiskej prowincy Ontario

Sćo wěźeli, až…

  • Pśi wóterych stołkach pěstka felujo?
  • Benjamin Běgaŕ jo był slědny serbski faraŕ we Wětošowje, kenž serbski jo powědał?
  • Prědne teksty w sardišćinje póchadaju z 13. lětstotka?
  • Górny jazor jo drugi nejwětšy jazor cełego swěta?
  • Fryšna wóda jo nejgusćejša pśi 4 °C?
  • Marlene Dietrich jo se za cas 2. swětoweje wójny angažěrowała pśi wótwardowanju amerikańskich wójskow?
  • Namakanki z Mezopotamiskeje z wokoło 4.000 lět pśed Kristusowym naroźenim pokazuju, až su tam znali piwo?