K wobsahej skočić

August Leskien

Z Wikipedije
August Leskien
Zakładne daty
datum naroźenja 8. julija 1840
rodna wjas Kiel
datum wumrěśa 20. septembra 1916
městno wumrěśa Lipsk
Wobźěłaś
p  d  w
Wikisource
Wikisource

August Leskien (roź. 8. julija 1840 w Kielu, wum. 20. septembra 1916 w Lipsku) jo był nimski rěcywědnik, indogermanist a slawist, profesor słowiańskich rěcow na uniwersiśe w Lipsku. Wón płaśi ako jaden ze załožarjow tak pomjenjoneje lipšćańskeje šule (młodogramatikarjow).

W lětach 1860-1864 jo wón studěrował klasisku filologiju w Kielu a Lipsku. W 1866 jo wón zachopił w Jenje rěcne studije ako wuknik Augusta Schleichera.

August Leskien jo awtor młogich nastawkow na pólu pśirownujuceje gramatiki indogermaniskich, wósebnje słowjańskich a baltiskich rěcow. Jo napisał mj.dr. pśirucku za starobulgaŕsku rěc (starocerkwinosłowjańšćinu, 1871), pón teke gramatiku starobulgaŕskeje rěcy (1909).

Jo pisał teke nastawki, serbskej tematice pósćone, na pś.

  • Die Sorbische Neue Testament von 1548, Archiv für slavische Philologie, zwězk 1 z 1876
  • Bemerkungen über den niedersorbischen Dialekt von Tharaeus, Archiv für slavische Philologie, zw. 2/1876.