K wobsahej skočić

Dolnoserbska romantika

Z Wikipedije

Dolnoserbska romantika su knigły, kótarež jo w lěśe 2014 Ludowe nakładnistwo Domowina wudało w seriji Serbska poezija, cysło 60. Toś tu antologiju jo zestajił Fryco Libo.

Antologija Dolnoserbska romantika wopśimjejo 41 literariske twórby 21 awtorow a awtorkow. To su basni kótarež su byli pisane wót 1867 (nastaśe basni Nalěto wót Mjertyna Lejnika) do 1934 (wudaśe zwězka basnjow Wěnašk błośańskich kwětkow wót Miny Witkojc). Fryco Libo, zestajaŕ toś teje poetiskeje zběrki, jo napisał: Wažnej rožkowej kamjenja dolnosrerbskeje romantiki stej symbol syłojka ako spiwajucy ptašk w nocy, kenž se ako cerwjena nitka pśez romantiske pěsnjarstwo śěgnjo, a triada wěra, lubosć, naźeja, kótaruž Mjertyn Lejnik we swójej basni Nalěto ako prědny na taku wašnju naspomnjejo[1].

Wopśimjeśe[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nóžki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Fryco Libo, Dolnoserbska romantika, Budyšyn 2014, wobalka.

Wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]