K wobsahej skočić

Dytaŕ Redo

Z Wikipedije

Dytaŕ Redo[1][2], nim Dieter Reddo (roź. 12. februara 1942 w Trjebinku[3][4] wum. 10. měrca 2020 we Wórjejcach) jo serbski domownjowědnik, rěznik a pcołaŕ, wósebnje dla wobchowanja Slěpjańskeje serbšćiny zasłužony. Jo był cłonk Domowiny[5], towaristwa Kólesko[6] a towaristwa Njepilic dwór[7].

Dytaŕ Redo jo dłujke lěta zběrał ludowe spiwy w slěpjańskej serbšćinje, na pś. prědna pěseń, kótaruž Redo jo zapisał, był spiw Šła jo ta gólicka trawku žněć w 1959[8]. Swóje nazgónjenja a materijale jo gromaźe z towaristwom Kólesko wudał w někotarych knigłach.

Gromaźe z Julianu Kaulfürstoweju jo w lěśe 2018 dostał Myto Zejlerja za spěchowanje Slěpjańskeje serbskeje rěcy[9][10].

 • 2013 – Daj mi jeno jako, how maš hobej dwě, Slěpjański spiwnik (160 Slěpjańskich ludowych spiwow)[11]
 • 2016 – Kak to jo było - 1000 Slěpjańskich słowow, Wie es einmal war - 1000 Wörter Schleifer Sorbisch[12]
 • 2018 – Kak Slěpjańska cerkwja swój torm krydła. Slěpjańske ludowe powjesći[13]
 1. Kólesko z.t., Bóžemje, luby Dieter.
 2. Horst Adam, Hanelora z Mósta – žurnalista, spiwarka, wejsanarka a hyšći wjele wěcej, Nowy Casnik, 29.03.2017
 3. Manfres Hermaš, Jo wjele wugbał za zdźaržanje rěcy, drastwy a nałogow, Nowy Casnik, 18.03.2020
 4. Trudla Malinkowa, Myto Zejlerja 2018 do Slepjanskeje wosady, Pomhaj Bóh 11/2018, b.3
 5. Ein Fest mit zwei Jubiläen Sächsise Zeitung, 25.09.2016
 6. Kólesko z.t.
 7. Ein neues Wörterbuch dokumentiert das Sorbisch im Kirchspiel Schleife, Serbske Nowiny 31.08.2016
 8. Česko-lužický věstník, 5/2011, b. 34
 9. Juliana Kaulfürst und Dieter Reddo erhalten Zejler-Preis 2018, medienservice.sachsen.de, 1804.2018
 10. Stefanie Krawcojc, Zejlerowe myto za spěchowanje slěpjańskeje serbskeje rěcy, Nowy Casnik, 25.04.2018
 11. Glej how
 12. Glej how
 13. Glej how