K wobsahej skočić

Pśeglěd serbskich stawiznow

Z Wikipedije

Pśeglěd serbskich stawiznow (nimski Abriß der sorbischen Geschichte) su knigły serbskego historikarja Jana Šołty, wózjawjone w lěśe 1976 w Ludowem nakładnistwje Domowina. Toś te knigły originelnje su byli pisane w nimskej rěcy, pśestajił jo je do serbšćiny Erwin Hanuš.

W toś tych knigłach jo pśedstajona historija Serbow wót wjelikego šěganja ludow až do casa Nimskeje demokratiskeje republiki (DDR). W pśedsłowje awtor pišo, až knigły su material za towarišnostnowědne wucbne pśedmjaty w šulach a ako popularnowědomnostna publikacija za šyršy krejs cytaŕstwa[1].

Wópśimjeśe[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Knigły wóbstoje z šesćo kapitelow:

  • Wot pratowarišnosći až k feudalizmoju
  • W poznem feudalizmje
  • Byrgarske pśewrośenje towarišnosći
  • W pšusko-nimskem kejžorstwje
  • Wot swětoweje wojny k swětowej wojnje
  • Serby w socializmje

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Jan Šołta, Pśedsłowo, [w:] Pśeglěd serbskich stawiznow, Budyšyn 1976, b. 7