Druga swětowa wójna

Z Wikipedije
Montreal Daily Star: "Germany Quit", 7. maja 1945
Animowana kórta drugeje swětoweje wójny w Europje
Kórta wobźělnikow drugeje swětoweje wójny

Druga swětowa wójna jo była wjelika a globalna wójna w lětach 1939-1945, kótaraž płaśi ako nejwětšy konflikt w stawiznach cłowjestwa.

W drugej swětowej wójnje jo wójowała tak pomjenjowana wóska, ku kótarejž su słušali pśedewšym nacionalsocialistiska Nimska, Italska a Japańska, pśeśiwo zwězkarjam, kótarychž nejwažnjejše zastupjarje su byli Wjelika Britaniska, Francojska, Sowjetski zwězk (wót junija 1941) a Zjadnośone staty Ameriki (wót decembra 1941).

Ako jeje zachopjeńk płaśi zwětšego nimski nadpad na Pólsku 1. septembra 1939, ako kóńc w Europje pódpisanje nimskeje kapitulacije 7. maja 1945 a ako globalny kóńc wójny pódpisanje kapitulacije Japańskeje 2. septembra 1945.

Commons
Commons