Archiv für slavische Philologie

Z Wikipedije
Titelny bok prědnego zwězka casopisa z lěta 1876.

Archiv für slavische Philologie – jo nejstaršy wědomnostny casopis, kótaryž jo był slawistiskim studijam a slawistice pósćony. Wón jo naglědany ako nejlěpšy slawistiski casopis swojog casa.

Archiv jo był załožony 1875 wót Chorwata Vatroslava Jagića a wudawany wót Weidmannoweje knigłarnje w Barlinju. Z pomocu historikarja Theodora Mommsena toś ten casopis jo dostał financielnu pódpěru wót Pšuskego Ministarstwa za Kubłanje. Jagić jo redigěrował casopis bejnje dłujko, wót zachopjeńka až do lěta 1920, gaž jo se wujšeł 37. zwězk. Pó smjerśi Jagića, jo Archiv njepšawidłownje wuchadał až do 1929, gaž jo był publicěrowany slědny tom, redigěrowany wót Erich Bernekera.

W casopisu su byli wozjawjone teke někotare nastawki, serbskej tematice pósćone, na pś.

  • August Leskien: Die Sorbische Neue Testament von 1548, zwězk 1 z 1876
  • August Leskien: Bemerkungen über den niedersorbischen Dialekt von Tharaeus, zw. 2/1876.
  • Władysław Nehring: Ein alter niedersorbischen Text, zw. 4/1880.

Wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]