K wobsahej skočić

Mutageneza

Z Wikipedije

Mutageneza jo twórjenje mutacijow w derbnem materialu žywych organizmow. Wóna wužywa se w biologiskich a medicinskich slěźenjach kaž teke w kubłanju, aby se dojśpili póminane kakosći danych organizmow. Gaž pśewjeźomy mutaciju na specifisku wašnju a gaž pótom wobglědujomy fenotyp organizmow, možomy póstajiś funkcijow genow a samo jadnotliwych nukleotidow.

Konwencionelna mutageneza[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśi konwencionelnej mutagenezy njejo derbna informacija zaměrnje měnjona. Za toś te změny wužywaju se mutageny, t. g. wuměnjenja, kótarež wobliwnuju derbny material. K tym słušaju wšakorake procese wót promjenjenja (na pś. UV-swětło) až k wužywanjeju chemiskich maśiznow z wěsteju mutagenitu. W toś tom paźe njedajo se pśedpowěźeś, źo dojźo dokradnje k mutaciji w genomje; město togo pśepyta se organizm z pomocu screeninga.

Wusměrjona mutageneza[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśi wusměrjonej mutagenezy se z pomocu rekombinantneje genoweje techniki zaměrnje DNA změnijo. Mógu se pśi tom zaměrnje wuměniś nukleotidy jadnogo gena, abo móžo se teke ceły gen wótpóraś. Toś to póstupowanje jo wjelgin rozšyrjona metoda w molekularnej biologiji.