K wobsahej skočić

Toni Bruk

Z Wikipedije

Toni Bruk (roź. 11. septembra 1947 w Kubšicach; wum. 17. decembra 2020) jo był serbski filmowy režiser a producent, kótaryž płaśi ako drogurubaŕ serbskego profesionelnego filma.

Wón jo se naroźił ako syn serbskeje Brukec swójźby w Kubšicach pla Budyšyna. W Lipsku na Lipsčanskej uniwersiśe a w Praze na Karlowej uniwersiśe jo studěrował literarnu wědomnosć a dodatnje teke filmowe wuměłstwo.

W 1972 jo wón napisał scenarium za film Konrada Herrmanna Struga – wobrazy jedneje krajiny, pó literarnem źěle Kita Lorenca. Bruk jo był cłonk wutworjoneje pśi studiju za trikowe filmy DESA "Serbskeje filmoweje kupki" (Prodiktionsgruppe sorbischer film). Tam su nawjerśili dwa do tśich serbskich krotšych filmow wob lěto. Mjazy nimi su byli teke portretaj Marje Grólmusec a Marje Kubašec.

Gaž jo se "Serbska filmowa kupka" w 1990 rozpusćiła, Toni Bruk a druge filmarje su załožyli priwatne filmowe studijo SORABIJA, kótarež jo było zagronite za dolnoserbske telewizne wusćełanje Łužyca. Horst Adam jo napisał: Z połnym pšawom móžo se groniś, až jo był nestor serbskego filmojstwa, jo drogu "rubał" za serbski film[1].

Filmografija (wuběrk)[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • 1981: Njepřetrachu jenož wobrazy/Es blieben nicht nur Bilder (dokumentacija)
 • 1983: Korjenje zeznawanja/Wenn die Spuren sichtbar werden (dokumentacija)
 • 1984: Da sym ja ta poslednja
 • 1984/85: Gaž wětšyk dujo .../Und auf steht die Wahrheit (dokumentacija)
 • 1985: Listy/Briefe – In Gedenken an Dr. Maria Grollmuss (dokumentacija)
 • 1985: Zornowc/Granit (dokumentacija)
 • 1986: Stara fotografija/Das alte Foto (dokumentacija)
 • 1987: Zetkanje/Die Begegnung (dokumentacija)
 • 1989: Sokoł – P.S. Ke kapitlej našich stawiznow/Sokoł – P.S. Zu einem Kapitel unserer Geschichte (dokumentacija)
 • 2002: Drei Ringe (grajny film)

Nóžki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 1. Horst Adam, Jogo žywjenje jo był serbski film, Nowy Casnik, 31.12.2020

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]