Załožba za serbski lud

Z Wikipedije

Załožba za serbski lud ze sedłom w Budyšynje jo se wutwóriła z pomocu wukaza dnja 19.10.1991. Na zachopjeńku njejo była pšawniski zamóžna. Z wukazom jo pśipóznała Nimska, až Serby njamaju za granicami ZRN žedyn maminy kraj. Wukaz jo se rownocasnje zepěrał na protokolowu noticu co. 14 k artikloju 35 zjadnośeńskego dogrona.

Pšawnisku zamóžnosć jo dostała Załožba 28.8.1998, gaž Bramborska a Sakska stej pódpisałej statne dogrono wó wutwórjenju Załožby za serbski lud. W samskem casu su wótzamknuli financěrowańske dogrono mjazy Zwězkom, Bramborskeju a Sakskeju, kótarež płaśi do 31.12.2007.

Pśedsedaŕka załožboweje rady jo Susann Šenkec a direktor załožby jo Jan Budaŕ.

Financěrowanje Załožby[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Załožba financěrujo se wót Zwězka (50%), tamna połojca njaso se wót Sakskeje a Bramborskeje w poměrje 2:1. Ku konfliktam jo došło w slědnem casu, gaž Zwězk a zdźěla teke Bramborska stej wopytałej swój późěł znižyś. To wustatkujo se wósebnje pśi jadnanjach wó nowe financěrowańske dogrono.

Eksterny wótkaz[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]