K wobsahej skočić

Wikipedija:Babel

Z Wikipedije
Wěža Babela
Babelowa pomoc
Pśestajenje
Pomocne boki
Nastroje
Wužywarske kašćiki
Jolic njerozmějoš dolnoserbšćinu, glědaj how: Deutsch - English - Esperanto - Français - 한국어 - Italiano - Español - Русский язык

Toś ten bok dej pomagaś Babelowe pśedłogi wužywaś abo redigěrowaś. To jo trjeba, dokulaž Wikipedija jo mjazynarodny projekt. Wjele wužywarjow jo se we wěcorych wikipedijach w rozdźělnych rěcach pśizjawiło. Pśedłogi buchu prěnjotnje za "Common" a "Meta-Wiki" wuwite.

Pśedłogi pó slědujucem nadpisu maju wó rěcnych znajobnosćach wužywarjow informěrowaś. To ma wuměnu informacijow mjazy wšelakorěcnymi wikipedijami resp. pśestajenja tekstow pśez wěcerěcnych wužywarjow zmóžniś.

Jolic hyšći felujo pśedłoga za rěcny niwow abo rěc, móžoš toś tu pśedłogu pó dołojce slědujucej šemje redigěrowaś. Tekst měł we wótpowědnej rěcy byś. Teke druge wikipedije maju babelowe pśedłogi. Móžoš se teke drugich wužywarjow pšašaś.

Warianty[žrědłowy tekst wobźěłaś]

How eksistěruju dwě móžnosći Babelowe pśedłogi wužiwaś.

 1. Prědna móžnosć wužywa pśedłogu {{Babel| za wobdawacu tabelu, gdyž radšo maš nadpis "Rěcne zamóžnosći" z wótkazom do toś togo boka. {{Babel| funkcioněrujo z 1 - 100 rěcami. Ideja toś teje pśedłogi je z nimskeje wikipedije.
 2. Druga móžnosć wužywa pśedłoga {{Babel-N}}, kótaraž zasaźi ako nadpis "Wikipedija:Babel". Mimo togo zmóžni bźezkóńcnu licbu wužywarskich wobłukow. Detajle wó wužywanja su w nastawku pśedłogi.

Pśedłoga {{Babel}} definěruju mimo togo spódnju ceru z wótkazom do Kategorija:Wužywarje pó rěcach. Pśedłoga {{Babel-N}} definěrujo spódnju ceru ze samskim wótkazom do Kategorija:Wužywarje pó rěcach, kenž pak ma drugi tekst "Pytaj wužywaŕske rěce".

Babelowe rozšyrjenje Wikijoweje softwary[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Babelowy system, kaž jo jogo wužyśe na toś tem boku pód wužywanim wopisane, funkcioněrujo pśez wjelgin wjeliku licbu pśedłogow; centralna z tych jo pśedłoga Babel. Mimo toś togo Babelowego systema eksistěrujo mjaztym teke Babelowe rozšyrjenje wót MediaWiki, wužywaneje za Wikipediju Wikijoweje softwary. Na softwarje bocne Babelowe rozšyrjenje se góźe pśisamem rowno tak južo wopisany system wužywaś, tak dłujko ako wužywaju Babelowy system jano za swójsku prědnotnu funkciju – za zwobrazowanje znajobnosći rěcow. Změnja jadnory prědny kšac nawóda pód wužywanim do slědujucego:

 • Zachopi z „{{#Babel:

Pśi zapśěgnjenju póchadowych pśedłogow a dalšych pśidatnych funkcijow pak njefunkcioněrujo na softwarje bocne Babelowe rozšyrjenje abo nanejmjenjej nic pśecej kaž žycane. Wóni pak ma lěpšynu, až we wšych Wikipedijowych wersijach funkcioněrujo, bźez togo až se musy tam najprjedy z wjele nałožkom pódobny Babelowy system kaž w serbskej Wikipediji załožyś. Stary Babelowy system z „{{Babel|“ pótrjebujo za kuždy schodźenk znajobnosći kuždeje rěcy swójsku pśedłogu, aby funkcioněrował. Nowy system wužywa drje jelizo na składźe stejace pśedłogi starego systema, wutrajo pak tež bźez tych.

Styrirěcny Serb abo styrirěcna Serbowka[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rěcne zamóžnosći
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
pl
2
Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie średniozaawansowanym.
Wužywarje pó rěcach
{{Babel|dsb|hsb-3|de-3|pl-2}}

abo

{{Babel
|dsb
|hsb-3
|de-3
|pl-2
}}
 • dsb = Dolnoserbšćina jako maśeršćina
 • hsb-3 = Górnoserbšćina z wjelgin dobrymi znajobnosćami
 • de-3 = Nimšćina z wjeglin dobrymi znajobnosćami
 • pl-2 = Pólšćina z rozšyrjenymi znajobnosćami


Tśirěcny Nimc abo tśirěcna Nimka[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wikipedija:Babel
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
ru
1
Этот участник владеет русским языком на начальном уровне.
Pytaj wužywaŕske rěcy
{{Babel-N|1={{Wužywaŕ de}}{{Wužywaŕ dsb-3}}{{Wužywaŕ ru-1}}}}

abo

{{Babel-N|1=
{{Wužywaŕ de}}
{{Wužywaŕ dsb-3}}
{{Wužywaŕ ru-1}}
}}

Z togo software wikipedije cyni pšawu tabelu.

 • Babel-N stoj za někaku licbu rěcow.
 • de stoj za nimsku maśeršćinu.
 • dsb-3 stoj za wjelgin dobre znajobnosći dolnoserbšćiny.
 • ru-1 stoj za zakładne znajobnosći rušćiny.

Glědaj teke {{Babel-N}}.

Warianta z mjaznadpisom[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wikipedija:Babel
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
ru
1
Этот участник владеет русским языком на начальном уровне.


Wó mnjo
css
2
babel:after {content: "Toś ten wužywaŕ ma rozšyrjone znajobnosćiCSS.";}


UTC+1 Toś ten wužywaŕ ma cas pó casowej conje UTC+1.
Pytaj wužywaŕske rěcy
{{Babel-N|color=yellow|1=
{{Wužywaŕ de}}
{{Wužywaŕ dsb-3}}
{{Wužywaŕ ru-1}}
{{Wužywaŕ nadpis|Wó mnjo}}
{{Wužywaŕ css-2}}
{{Wužywaŕ UTC|utc=+1}}
}}

Glědaj teke {{Wužywaŕ nadpis}}.

Pěśrěcny Serb abo pěśrěcna Serbowka[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rěcne zamóžnosći
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
eo
3
Ĉi tiu uzanto povas komuniki per alta aŭ flua nivelo de Esperanto.
pl
2
Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie średniozaawansowanym.
de
1
Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
Wužywarje pó rěcach
{{Babel|dsb|hsb-3|eo-3|pl-2|de-1}}

abo

{{Babel
|dsb
|hsb-3
|eo-3
|pl-2
|de-1
}}
 • dsb stoj za dolnoserbsku maśeršćinu.
 • hsb-3 stoj za wjelgin dobre znajobnosći górnoserbšćiny.
 • eo-3 stoj za wjelgin dobre znajobnosći w rěcy Esperanto.
 • pl-2 stoj za dobre znajobnosći pólšćiny.
 • de-1 stoj za zakładne znajobnosći nimšćiny.


Styrirěcny Čech abo styrirěcna Čechowka[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wikipedija:Babel
cs Tomuto uživateli je čeština mateřským jazykem.
sk
2
Tento redaktor má stredné znalosti slovenčiny.
en
1
This user is able to contribute with a basic level of English.
dsb
0
Toś ten wužywaŕ njama znajobnosći w dolnoserbskej rěcy.
Pytaj wužywaŕske rěcy
{{Babel-N|1={{Wužywaŕ cs}}{{Wužywaŕ sk-2}}{{Wužywaŕ en-1}}{{Wužywaŕ dsb-0}}}}

abo

{{Babel-N|1=
{{Wužywaŕ cs}}
{{Wužywaŕ sk-2}}
{{Wužywaŕ en-1}}
{{Wužywaŕ dsb-0}}
}}
 • cs stoj za česka maśeršćina.
 • sk-3 stoj za wjelgin dobre znajobnosći słowakšćiny.
 • en-1 stoj za zakładne znajobnosći engelšćiny.
 • dsb-0 groni, až toś ten wužywaŕ dolnoserbšćinu njerozumějo.


Eksistěrujuce pśedłogi[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Slědujuca lisćina wuglěda ako ekwiwalent w nimskej wikipediji a wopśimjejo mimo togo mjazynadpisy. a, pó špańskej wikipediji, wótkaze do wiktionary (słownik). Tudejše lisćiny su kompromise pó nimskej, špańskej a pólskej wikipedijach: lisćiny pśedłogow jo pódobne na nimske a špańske lisćiny, ale wóni maju pismikowe mjazynadpise kaž pólska wikipedija.

Pokaz za dodank[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jolic coš nowe pśedłogi do toś togo kapitla dodaś, wužywaj pšosym za to naslědnu pśedłogu.

{{Babelowa lisćina
|rěc=mě w serbšćinje
|swójske mě rěcy=mě w toś tej rěcy
|nastawk=nastawk wó toś tej rěcy
|skrotconka=rěcne kode z 2 pismikoma
|wikipedija=piš słowo jo, jolic eksistěrujo / wóstaj prozna abo pšec,
jolic njeeksistěrujo
|wiktionary=piš słowo jo, jolic eksistěrujo / wóstaj prozna abo pšec,
jolic njeeksistěrujo
}}

Pšosym njezabydni górjejce naspomnjone teksty pśez pšawe wopśimjeśa narownaś. Glědaj w nastawku Pśedłoga:Babelowa lisćina/Dokumentacija. Jolic wikipedija za pótrjefjonu rěc njeeksistěrujo, wuwóstaj pšosym wariablu wikipedija. Jolic wiktionary za pótrjefjonu rěc njeeksistěrujo, wuwóstaj pšosym wariablu wiktionary.

Eksistěrujo wikipedija ale njeeksistěrujo wiktionary[žrědłowy tekst wobźěłaś]

{{Babelowa lisćina
|rěc=mě w serbšćinje
|swójske mě rěcy=mě w toś tej rěcy
|nastawk=nastawk wó toś tej rěcy
|skrotconka=rěcne kode z 2 pismikoma
|wikipedija=jo
|wiktionary=
}}

Njeeksistěruju wikipedija a wiktionary[žrědłowy tekst wobźěłaś]

{{Babelowa lisćina
|rěc=mě w serbšćinje
|swójske mě rěcy=mě w toś tej rěcy
|nastawk=nastawk wó toś tej rěcy
|skrotconka=rěcne kode z 2 pismikoma
|wikipedija=
|wiktionary=
}}

A[žrědłowy tekst wobźěłaś]

afAfrikaans (Afrikanšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ af
Pśeglěd wšych pśedłogow: /af

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ af Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ af-M a Kategorija:Wužywaŕ af
Wužywaŕ af-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ af-4 a Kategorija:Wužywaŕ af
Wužywaŕ af-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ af-3 a Kategorija:Wužywaŕ af
Wužywaŕ af-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ af-2 a Kategorija:Wužywaŕ af
Wužywaŕ af-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ af-1 a Kategorija:Wužywaŕ af
Wužywaŕ af-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ af-p a Kategorija:Wužywaŕ afakkAkkaditû (Akkadšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ akk
Pśeglěd wšych pśedłogow: /akk

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ akk Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ akk-M a Kategorija:Wužywaŕ akk
Wužywaŕ akk-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ akk-4 a Kategorija:Wužywaŕ akk
Wužywaŕ akk-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ akk-3 a Kategorija:Wužywaŕ akk
Wužywaŕ akk-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ akk-2 a Kategorija:Wužywaŕ akk
Wužywaŕ akk-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ akk-1 a Kategorija:Wužywaŕ akk
Wužywaŕ akk-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ akk-p a Kategorija:Wužywaŕ akk


astAsturianu (Asturišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ ast
Pśeglěd wšych pśedłogow: /ast

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ ast Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ ast-M a Kategorija:Wužywaŕ ast
Wužywaŕ ast-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ ast-4 a Kategorija:Wužywaŕ ast
Wužywaŕ ast-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ast-3 a Kategorija:Wužywaŕ ast
Wužywaŕ ast-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ast-2 a Kategorija:Wužywaŕ ast
Wužywaŕ ast-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ast-1 a Kategorija:Wužywaŕ ast
Wužywaŕ ast-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ast-p a Kategorija:Wužywaŕ ast


B[žrědłowy tekst wobźěłaś]

beБеларуская мова (Běłorušćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ be
Pśeglěd wšych pśedłogow: /be

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ be Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ be-M a Kategorija:Wužywaŕ be
Wužywaŕ be-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ be-4 a Kategorija:Wužywaŕ be
Wužywaŕ be-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ be-3 a Kategorija:Wužywaŕ be
Wužywaŕ be-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ be-2 a Kategorija:Wužywaŕ be
Wužywaŕ be-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ be-1 a Kategorija:Wužywaŕ be
Wužywaŕ be-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ be-p a Kategorija:Wužywaŕ bebsBosanski jazik (Bosnišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ bs
Pśeglěd wšych pśedłogow: /bs

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ bs Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ bs-M a Kategorija:Wužywaŕ bs
Wužywaŕ bs-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ bs-4 a Kategorija:Wužywaŕ bs
Wužywaŕ bs-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ bs-3 a Kategorija:Wužywaŕ bs
Wužywaŕ bs-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ bs-2 a Kategorija:Wužywaŕ bs
Wužywaŕ bs-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ bs-1 a Kategorija:Wužywaŕ bs
Wužywaŕ bs-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ bs-p a Kategorija:Wužywaŕ bs


C[žrědłowy tekst wobźěłaś]

caCatalà (Katalanšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ ca
Pśeglěd wšych pśedłogow: /ca

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ ca Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ ca-M a Kategorija:Wužywaŕ ca
Wužywaŕ ca-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ ca-4 a Kategorija:Wužywaŕ ca
Wužywaŕ ca-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ca-3 a Kategorija:Wužywaŕ ca
Wužywaŕ ca-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ca-2 a Kategorija:Wužywaŕ ca
Wužywaŕ ca-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ca-1 a Kategorija:Wužywaŕ ca
Wužywaŕ ca-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ca-p a Kategorija:Wužywaŕ cacsČeština (Češćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ cs
Pśeglěd wšych pśedłogow: /cs

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ cs Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ cs-M a Kategorija:Wužywaŕ cs
Wužywaŕ cs-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ cs-4 a Kategorija:Wužywaŕ cs
Wužywaŕ cs-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ cs-3 a Kategorija:Wužywaŕ cs
Wužywaŕ cs-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ cs-2 a Kategorija:Wužywaŕ cs
Wužywaŕ cs-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ cs-1 a Kategorija:Wužywaŕ cs
Wužywaŕ cs-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ cs-p a Kategorija:Wužywaŕ cs


D[žrědłowy tekst wobźěłaś]

daDansk (Dańšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ da
Pśeglěd wšych pśedłogow: /da

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ da Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ da-M a Kategorija:Wužywaŕ da
Wužywaŕ da-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ da-4 a Kategorija:Wužywaŕ da
Wužywaŕ da-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ da-3 a Kategorija:Wužywaŕ da
Wužywaŕ da-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ da-2 a Kategorija:Wužywaŕ da
Wužywaŕ da-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ da-1 a Kategorija:Wužywaŕ da
Wužywaŕ da-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ da-p a Kategorija:Wužywaŕ da


deDeutsch (Nimšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ de
Pśeglěd wšych pśedłogow: /de

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ de Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ de-M a Kategorija:Wužywaŕ de
Wužywaŕ de-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ de-4 a Kategorija:Wužywaŕ de
Wužywaŕ de-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ de-3 a Kategorija:Wužywaŕ de
Wužywaŕ de-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ de-2 a Kategorija:Wužywaŕ de
Wužywaŕ de-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ de-1 a Kategorija:Wužywaŕ de
Wužywaŕ de-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ de-p a Kategorija:Wužywaŕ de


dsbDolnoserbšćina (Dolnoserbšćina)


Teke eksistěrujo pśedłoga Wužywaŕ dsb-0 za wužywarje, kótarež njerozměje dolnoserbšćinu.

 • (cs): Existuje také šablona Wužywaŕ dsb-0 pro uživatele, kteří neovládají dolnolužickou srbštinu.
 • (csb): Je téż szablóna Wužywaŕ dsb-0 dlô brëkòwników, chtërni nie rozmieją dolnołużëcczi mòwë.
 • (de): Es gibt auch die Vorlage Wužywaŕ dsb-0 für Benutzer, die kein Niedersorbisch verstehen.
 • (en): There are template Wužywaŕ dsb-0 for users, which don’t understand lower sorbian language.
 • (eo): Ankaŭ ekzistas ŝablono Wužywaŕ dsb-0 por uzuloj, kiuj ne komprenas la malaltan soraban lingvon.
 • (hsb): Tež eksistuje předłoha Wužywaŕ dsb-0 za wužiwarjow, kotřiž njerozumja delnjoserbšćinu.
 • (pl): Istnieje też szablon Wužywaŕ dsb-0 dla użytkowników, którzy nie rozumieją języka dolnołużyckiego.
 • (ru): Также есть шаблон Wužywaŕ dsb-0 для пользователей не понимающих нижнелужицкий язык.
 • (sk): Existuje tiež šablóna Wužywaŕ dsb-0 pre užívateľov, ktorí neovládajú dolnolužickú srbštinu.
 • (uk): Також існує шаблон Wužywaŕ dsb-0 для учасників, які не володіють нижньолужицькою мовою.


E[žrědłowy tekst wobźěłaś]

enEnglish (Engelšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ en
Pśeglěd wšych pśedłogow: /en

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ en Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ en-M a Kategorija:Wužywaŕ en
Wužywaŕ en-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ en-4 a Kategorija:Wužywaŕ en
Wužywaŕ en-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ en-3 a Kategorija:Wužywaŕ en
Wužywaŕ en-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ en-2 a Kategorija:Wužywaŕ en
Wužywaŕ en-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ en-1 a Kategorija:Wužywaŕ en
Wužywaŕ en-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ en-p a Kategorija:Wužywaŕ en


eoEsperanto (Esperanto)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ eo
Pśeglěd wšych pśedłogow: /eo

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ eo Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ eo-M a Kategorija:Wužywaŕ eo
Wužywaŕ eo-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ eo-4 a Kategorija:Wužywaŕ eo
Wužywaŕ eo-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eo-3 a Kategorija:Wužywaŕ eo
Wužywaŕ eo-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eo-2 a Kategorija:Wužywaŕ eo
Wužywaŕ eo-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eo-1 a Kategorija:Wužywaŕ eo
Wužywaŕ eo-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eo-p a Kategorija:Wužywaŕ eo


esEspañol (Špańšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ es
Pśeglěd wšych pśedłogow: /es

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ es Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ es-M a Kategorija:Wužywaŕ es
Wužywaŕ es-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ es-4 a Kategorija:Wužywaŕ es
Wužywaŕ es-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ es-3 a Kategorija:Wužywaŕ es
Wužywaŕ es-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ es-2 a Kategorija:Wužywaŕ es
Wužywaŕ es-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ es-1 a Kategorija:Wužywaŕ es
Wužywaŕ es-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ es-p a Kategorija:Wužywaŕ es


euEuskara (Baskišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ eu
Pśeglěd wšych pśedłogow: /eu

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ eu Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ eu-M a Kategorija:Wužywaŕ eu
Wužywaŕ eu-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ eu-4 a Kategorija:Wužywaŕ eu
Wužywaŕ eu-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eu-3 a Kategorija:Wužywaŕ eu
Wužywaŕ eu-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eu-2 a Kategorija:Wužywaŕ eu
Wužywaŕ eu-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eu-1 a Kategorija:Wužywaŕ eu
Wužywaŕ eu-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ eu-p a Kategorija:Wužywaŕ eu


F[žrědłowy tekst wobźěłaś]

faفارسی (Persišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ fa
Pśeglěd wšych pśedłogow: /fa

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ fa Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ fa-M a Kategorija:Wužywaŕ fa
Wužywaŕ fa-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ fa-4 a Kategorija:Wužywaŕ fa
Wužywaŕ fa-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fa-3 a Kategorija:Wužywaŕ fa
Wužywaŕ fa-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fa-2 a Kategorija:Wužywaŕ fa
Wužywaŕ fa-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fa-1 a Kategorija:Wužywaŕ fa
Wužywaŕ fa-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fa-p a Kategorija:Wužywaŕ fafiSuomi (Finšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ fi
Pśeglěd wšych pśedłogow: /fi

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ fi Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ fi-M a Kategorija:Wužywaŕ fi
Wužywaŕ fi-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ fi-4 a Kategorija:Wužywaŕ fi
Wužywaŕ fi-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fi-3 a Kategorija:Wužywaŕ fi
Wužywaŕ fi-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fi-2 a Kategorija:Wužywaŕ fi
Wužywaŕ fi-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fi-1 a Kategorija:Wužywaŕ fi
Wužywaŕ fi-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fi-p a Kategorija:Wužywaŕ fifrFrançais (Francojšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ fr
Pśeglěd wšych pśedłogow: /fr

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ fr Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ fr-M a Kategorija:Wužywaŕ fr
Wužywaŕ fr-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ fr-4 a Kategorija:Wužywaŕ fr
Wužywaŕ fr-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fr-3 a Kategorija:Wužywaŕ fr
Wužywaŕ fr-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fr-2 a Kategorija:Wužywaŕ fr
Wužywaŕ fr-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fr-1 a Kategorija:Wužywaŕ fr
Wužywaŕ fr-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ fr-p a Kategorija:Wužywaŕ fr


G[žrědłowy tekst wobźěłaś]

glGalego (Galicišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ gl
Pśeglěd wšych pśedłogow: /gl

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ gl Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ gl-M a Kategorija:Wužywaŕ gl
Wužywaŕ gl-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ gl-4 a Kategorija:Wužywaŕ gl
Wužywaŕ gl-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ gl-3 a Kategorija:Wužywaŕ gl
Wužywaŕ gl-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ gl-2 a Kategorija:Wužywaŕ gl
Wužywaŕ gl-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ gl-1 a Kategorija:Wužywaŕ gl
Wužywaŕ gl-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ gl-p a Kategorija:Wužywaŕ gl


H[žrědłowy tekst wobźěłaś]

hrHrvatski jezik (Chorwatšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ hr
Pśeglěd wšych pśedłogow: /hr

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ hr Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ hr-M a Kategorija:Wužywaŕ hr
Wužywaŕ hr-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ hr-4 a Kategorija:Wužywaŕ hr
Wužywaŕ hr-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hr-3 a Kategorija:Wužywaŕ hr
Wužywaŕ hr-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hr-2 a Kategorija:Wužywaŕ hr
Wužywaŕ hr-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hr-1 a Kategorija:Wužywaŕ hr
Wužywaŕ hr-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hr-p a Kategorija:Wužywaŕ hrhsbHornjoserbšćina (Górnoserbšćina)


Teke eksistěrujo pśedłoga Wužywaŕ hsb-0 za wužywarje, kótarež njerozměje górnoserbšćinu.

 • (cs): Existuje také šablona Wužywaŕ hsb-0 pro uživatele, kteří neovládají hornolužickou srbštinu.
 • (csb): Je téż szablóna Wužywaŕ hsb-0 dlô brëkòwników, chtërni nie rozmieją górnołużëcczi mòwë.
 • (de): Es gibt auch die Vorlage Wužywaŕ hsb-0 für Benutzer, die kein Obersorbisch verstehen.
 • (dsb): Teke eksistujo pśedłoga Wužywaŕ hsb-0 za wužywarje, kótarež njerozmju górnoserbšćinu.
 • (en): There are template Wužywaŕ hsb-0 for users, which don’t understand sorbian language.
 • (eo): Ankaŭ ekzistas ŝablono Wužywaŕ hsb-0 por uzuloj, kiuj ne komprenas la altan soraban lingvon.
 • (pl): Istnieje też szablon Wužywaŕ hsb-0 dla użytkowników, którzy nie rozumieją języka górnołużyckiego.
 • (ru): Также есть шаблон Wužywaŕ hsb-0 для пользователей не понимающих верхнелужицкий язык.
 • (sk): Existuje tiež šablóna Wužywaŕ hsb-0 pre užívateľov, ktorí neovládajú lužickú srbštinu.
 • (uk): Також існує шаблон Wužywaŕ hsb-0 для учасників, які не володіють верхньолужицькою мовою.


huMagyar (Hungoršćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ hu
Pśeglěd wšych pśedłogow: /hu

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ hu Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ hu-M a Kategorija:Wužywaŕ hu
Wužywaŕ hu-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ hu-4 a Kategorija:Wužywaŕ hu
Wužywaŕ hu-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hu-3 a Kategorija:Wužywaŕ hu
Wužywaŕ hu-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hu-2 a Kategorija:Wužywaŕ hu
Wužywaŕ hu-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hu-1 a Kategorija:Wužywaŕ hu
Wužywaŕ hu-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ hu-p a Kategorija:Wužywaŕ hu


I[žrědłowy tekst wobźěłaś]

iaInterlingua (Interlingua)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ ia
Pśeglěd wšych pśedłogow: /ia

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ ia Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ ia-M a Kategorija:Wužywaŕ ia
Wužywaŕ ia-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ ia-4 a Kategorija:Wužywaŕ ia
Wužywaŕ ia-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ia-3 a Kategorija:Wužywaŕ ia
Wužywaŕ ia-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ia-2 a Kategorija:Wužywaŕ ia
Wužywaŕ ia-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ia-1 a Kategorija:Wužywaŕ ia
Wužywaŕ ia-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ia-p a Kategorija:Wužywaŕ ia


ioIdo (Idošćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ io
Pśeglěd wšych pśedłogow: /io

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ io Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ io-M a Kategorija:Wužywaŕ io
Wužywaŕ io-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ io-4 a Kategorija:Wužywaŕ io
Wužywaŕ io-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ io-3 a Kategorija:Wužywaŕ io
Wužywaŕ io-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ io-2 a Kategorija:Wužywaŕ io
Wužywaŕ io-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ io-1 a Kategorija:Wužywaŕ io
Wužywaŕ io-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ io-p a Kategorija:Wužywaŕ io


itItaliano (Italšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ it
Pśeglěd wšych pśedłogow: /it

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ it Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ it-M a Kategorija:Wužywaŕ it
Wužywaŕ it-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ it-4 a Kategorija:Wužywaŕ it
Wužywaŕ it-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ it-3 a Kategorija:Wužywaŕ it
Wužywaŕ it-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ it-2 a Kategorija:Wužywaŕ it
Wužywaŕ it-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ it-1 a Kategorija:Wužywaŕ it
Wužywaŕ it-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ it-p a Kategorija:Wužywaŕ it


J[žrědłowy tekst wobźěłaś]

ja日本語 (Japanšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ ja
Pśeglěd wšych pśedłogow: /ja

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ ja Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ ja-M a Kategorija:Wužywaŕ ja
Wužywaŕ ja-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ ja-4 a Kategorija:Wužywaŕ ja
Wužywaŕ ja-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ja-3 a Kategorija:Wužywaŕ ja
Wužywaŕ ja-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ja-2 a Kategorija:Wužywaŕ ja
Wužywaŕ ja-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ja-1 a Kategorija:Wužywaŕ ja
Wužywaŕ ja-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ja-p a Kategorija:Wužywaŕ ja


K[žrědłowy tekst wobźěłaś]

kaქართული (qartuli) (Georgišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ ka
Pśeglěd wšych pśedłogow: /ka

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ ka Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ ka-M a Kategorija:Wužywaŕ ka
Wužywaŕ ka-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ ka-4 a Kategorija:Wužywaŕ ka
Wužywaŕ ka-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ka-3 a Kategorija:Wužywaŕ ka
Wužywaŕ ka-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ka-2 a Kategorija:Wužywaŕ ka
Wužywaŕ ka-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ka-1 a Kategorija:Wužywaŕ ka
Wužywaŕ ka-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ka-p a Kategorija:Wužywaŕ ka


ko한국어 [Hangugeo] (Korejšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ ko
Pśeglěd wšych pśedłogow: /ko

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ ko Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ ko-M a Kategorija:Wužywaŕ ko
Wužywaŕ ko-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ ko-4 a Kategorija:Wužywaŕ ko
Wužywaŕ ko-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ko-3 a Kategorija:Wužywaŕ ko
Wužywaŕ ko-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ko-2 a Kategorija:Wužywaŕ ko
Wužywaŕ ko-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ko-1 a Kategorija:Wužywaŕ ko
Wužywaŕ ko-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ko-p a Kategorija:Wužywaŕ ko


L[žrědłowy tekst wobźěłaś]

laLatina (Łatyńšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ la
Pśeglěd wšych pśedłogow: /la

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ la Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ la-M a Kategorija:Wužywaŕ la
Wužywaŕ la-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ la-4 a Kategorija:Wužywaŕ la
Wužywaŕ la-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ la-3 a Kategorija:Wužywaŕ la
Wužywaŕ la-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ la-2 a Kategorija:Wužywaŕ la
Wužywaŕ la-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ la-1 a Kategorija:Wužywaŕ la
Wužywaŕ la-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ la-p a Kategorija:Wužywaŕ la


M[žrědłowy tekst wobźěłaś]

mkМакедонски (Makedonšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ mk
Pśeglěd wšych pśedłogow: /mk

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ mk Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ mk-M a Kategorija:Wužywaŕ mk
Wužywaŕ mk-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ mk-4 a Kategorija:Wužywaŕ mk
Wužywaŕ mk-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ mk-3 a Kategorija:Wužywaŕ mk
Wužywaŕ mk-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ mk-2 a Kategorija:Wužywaŕ mk
Wužywaŕ mk-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ mk-1 a Kategorija:Wužywaŕ mk
Wužywaŕ mk-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ mk-p a Kategorija:Wužywaŕ mk


N[žrědłowy tekst wobźěłaś]


nbNorge (Norwegšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ nb
Pśeglěd wšych pśedłogow: /nb

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ nb Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ nb-M a Kategorija:Wužywaŕ nb
Wužywaŕ nb-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ nb-4 a Kategorija:Wužywaŕ nb
Wužywaŕ nb-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nb-3 a Kategorija:Wužywaŕ nb
Wužywaŕ nb-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nb-2 a Kategorija:Wužywaŕ nb
Wužywaŕ nb-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nb-1 a Kategorija:Wužywaŕ nb
Wužywaŕ nb-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nb-p a Kategorija:Wužywaŕ nbndsPlattdüütsch (Nižosakšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ nds
Pśeglěd wšych pśedłogow: /nds

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ nds Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ nds-M a Kategorija:Wužywaŕ nds
Wužywaŕ nds-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ nds-4 a Kategorija:Wužywaŕ nds
Wužywaŕ nds-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nds-3 a Kategorija:Wužywaŕ nds
Wužywaŕ nds-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nds-2 a Kategorija:Wužywaŕ nds
Wužywaŕ nds-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nds-1 a Kategorija:Wužywaŕ nds
Wužywaŕ nds-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nds-p a Kategorija:Wužywaŕ ndsnlNederlands (Nižozemšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ nl
Pśeglěd wšych pśedłogow: /nl

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ nl Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ nl-M a Kategorija:Wužywaŕ nl
Wužywaŕ nl-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ nl-4 a Kategorija:Wužywaŕ nl
Wužywaŕ nl-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nl-3 a Kategorija:Wužywaŕ nl
Wužywaŕ nl-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nl-2 a Kategorija:Wužywaŕ nl
Wužywaŕ nl-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nl-1 a Kategorija:Wužywaŕ nl
Wužywaŕ nl-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nl-p a Kategorija:Wužywaŕ nlnnNorge (Norwegšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ nn
Pśeglěd wšych pśedłogow: /nn

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ nn Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ nn-M a Kategorija:Wužywaŕ nn
Wužywaŕ nn-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ nn-4 a Kategorija:Wužywaŕ nn
Wužywaŕ nn-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nn-3 a Kategorija:Wužywaŕ nn
Wužywaŕ nn-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nn-2 a Kategorija:Wužywaŕ nn
Wužywaŕ nn-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nn-1 a Kategorija:Wužywaŕ nn
Wužywaŕ nn-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ nn-p a Kategorija:Wužywaŕ nn


noNorge (Norwegšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ no
Pśeglěd wšych pśedłogow: /no

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ no Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ no-M a Kategorija:Wužywaŕ no
Wužywaŕ no-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ no-4 a Kategorija:Wužywaŕ no
Wužywaŕ no-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ no-3 a Kategorija:Wužywaŕ no
Wužywaŕ no-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ no-2 a Kategorija:Wužywaŕ no
Wužywaŕ no-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ no-1 a Kategorija:Wužywaŕ no
Wužywaŕ no-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ no-p a Kategorija:Wužywaŕ no


O[žrědłowy tekst wobźěłaś]

P[žrědłowy tekst wobźěłaś]

plJęzyk polski (Pólšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ pl
Pśeglěd wšych pśedłogow: /pl

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ pl Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ pl-M a Kategorija:Wužywaŕ pl
Wužywaŕ pl-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ pl-4 a Kategorija:Wužywaŕ pl
Wužywaŕ pl-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pl-3 a Kategorija:Wužywaŕ pl
Wužywaŕ pl-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pl-2 a Kategorija:Wužywaŕ pl
Wužywaŕ pl-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pl-1 a Kategorija:Wužywaŕ pl
Wužywaŕ pl-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pl-p a Kategorija:Wužywaŕ pl


ptPortuguês (Portugišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ pt
Pśeglěd wšych pśedłogow: /pt

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ pt Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ pt-M a Kategorija:Wužywaŕ pt
Wužywaŕ pt-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ pt-4 a Kategorija:Wužywaŕ pt
Wužywaŕ pt-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pt-3 a Kategorija:Wužywaŕ pt
Wužywaŕ pt-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pt-2 a Kategorija:Wužywaŕ pt
Wužywaŕ pt-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pt-1 a Kategorija:Wužywaŕ pt
Wužywaŕ pt-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ pt-p a Kategorija:Wužywaŕ pt


Q[žrědłowy tekst wobźěłaś]

R[žrědłowy tekst wobźěłaś]

ruРусский язык (Rušćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ ru
Pśeglěd wšych pśedłogow: /ru

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ ru Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ ru-M a Kategorija:Wužywaŕ ru
Wužywaŕ ru-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ ru-4 a Kategorija:Wužywaŕ ru
Wužywaŕ ru-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ru-3 a Kategorija:Wužywaŕ ru
Wužywaŕ ru-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ru-2 a Kategorija:Wužywaŕ ru
Wužywaŕ ru-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ru-1 a Kategorija:Wužywaŕ ru
Wužywaŕ ru-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ ru-p a Kategorija:Wužywaŕ ru


S[žrědłowy tekst wobźěłaś]

skSlovenčina (Słowakšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ sk
Pśeglěd wšych pśedłogow: /sk

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ sk Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ sk-M a Kategorija:Wužywaŕ sk
Wužywaŕ sk-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ sk-4 a Kategorija:Wužywaŕ sk
Wužywaŕ sk-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sk-3 a Kategorija:Wužywaŕ sk
Wužywaŕ sk-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sk-2 a Kategorija:Wužywaŕ sk
Wužywaŕ sk-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sk-1 a Kategorija:Wužywaŕ sk
Wužywaŕ sk-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sk-p a Kategorija:Wužywaŕ skslSlovenščina (Słowjeńšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ sl
Pśeglěd wšych pśedłogow: /sl

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ sl Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ sl-M a Kategorija:Wužywaŕ sl
Wužywaŕ sl-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ sl-4 a Kategorija:Wužywaŕ sl
Wužywaŕ sl-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sl-3 a Kategorija:Wužywaŕ sl
Wužywaŕ sl-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sl-2 a Kategorija:Wužywaŕ sl
Wužywaŕ sl-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sl-1 a Kategorija:Wužywaŕ sl
Wužywaŕ sl-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sl-p a Kategorija:Wužywaŕ slsrСрпски Језик/Srpski Jezik (Serbišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ sr
Pśeglěd wšych pśedłogow: /sr

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ sr Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ sr-M a Kategorija:Wužywaŕ sr
Wužywaŕ sr-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ sr-4 a Kategorija:Wužywaŕ sr
Wužywaŕ sr-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sr-3 a Kategorija:Wužywaŕ sr
Wužywaŕ sr-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sr-2 a Kategorija:Wužywaŕ sr
Wužywaŕ sr-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sr-1 a Kategorija:Wužywaŕ sr
Wužywaŕ sr-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sr-p a Kategorija:Wužywaŕ srstqSeeltersk (Saterfrizišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ stq
Pśeglěd wšych pśedłogow: /stq

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ stq Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ stq-M a Kategorija:Wužywaŕ stq
Wužywaŕ stq-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ stq-4 a Kategorija:Wužywaŕ stq
Wužywaŕ stq-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ stq-3 a Kategorija:Wužywaŕ stq
Wužywaŕ stq-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ stq-2 a Kategorija:Wužywaŕ stq
Wužywaŕ stq-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ stq-1 a Kategorija:Wužywaŕ stq
Wužywaŕ stq-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ stq-p a Kategorija:Wužywaŕ stq
suxEme-gir15/Eme-gi7 (Sumerišćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ sux
Pśeglěd wšych pśedłogow: /sux

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ sux Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ sux-M a Kategorija:Wužywaŕ sux
Wužywaŕ sux-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ sux-4 a Kategorija:Wužywaŕ sux
Wužywaŕ sux-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sux-3 a Kategorija:Wužywaŕ sux
Wužywaŕ sux-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sux-2 a Kategorija:Wužywaŕ sux
Wužywaŕ sux-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sux-1 a Kategorija:Wužywaŕ sux
Wužywaŕ sux-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sux-p a Kategorija:Wužywaŕ suxsvSvenska (Šwedšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ sv
Pśeglěd wšych pśedłogow: /sv

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ sv Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ sv-M a Kategorija:Wužywaŕ sv
Wužywaŕ sv-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ sv-4 a Kategorija:Wužywaŕ sv
Wužywaŕ sv-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sv-3 a Kategorija:Wužywaŕ sv
Wužywaŕ sv-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sv-2 a Kategorija:Wužywaŕ sv
Wužywaŕ sv-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sv-1 a Kategorija:Wužywaŕ sv
Wužywaŕ sv-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ sv-p a Kategorija:Wužywaŕ sv


T[žrědłowy tekst wobźěłaś]

U[žrědłowy tekst wobźěłaś]

ukУкраїнська мова (Ukrainšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ uk
Pśeglěd wšych pśedłogow: /uk

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ uk Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ uk-M a Kategorija:Wužywaŕ uk
Wužywaŕ uk-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ uk-4 a Kategorija:Wužywaŕ uk
Wužywaŕ uk-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ uk-3 a Kategorija:Wužywaŕ uk
Wužywaŕ uk-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ uk-2 a Kategorija:Wužywaŕ uk
Wužywaŕ uk-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ uk-1 a Kategorija:Wužywaŕ uk
Wužywaŕ uk-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ uk-p a Kategorija:Wužywaŕ uk


V[žrědłowy tekst wobźěłaś]

voVolapük (Volapükšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ vo
Pśeglěd wšych pśedłogow: /vo

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ vo Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ vo-M a Kategorija:Wužywaŕ vo
Wužywaŕ vo-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ vo-4 a Kategorija:Wužywaŕ vo
Wužywaŕ vo-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ vo-3 a Kategorija:Wužywaŕ vo
Wužywaŕ vo-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ vo-2 a Kategorija:Wužywaŕ vo
Wužywaŕ vo-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ vo-1 a Kategorija:Wužywaŕ vo
Wužywaŕ vo-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ vo-p a Kategorija:Wužywaŕ vo


W[žrědłowy tekst wobźěłaś]

X[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Y[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Z[žrědłowy tekst wobźěłaś]

zh中文 (Chinšćina)

nadrjadowana kategorija: Wužywaŕ zh
Pśeglěd wšych pśedłogow: /zh

Pśedłogi Rěcne niwowy Kategorije
Wužywaŕ zh Maśeršćina (Mamina rěc) Kategorija:Wužywaŕ zh-M a Kategorija:Wužywaŕ zh
Wužywaŕ zh-4 Maśernorěcny niwow Kategorija:Wužywaŕ zh-4 a Kategorija:Wužywaŕ zh
Wužywaŕ zh-3 Wjelgin dobre znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ zh-3 a Kategorija:Wužywaŕ zh
Wužywaŕ zh-2 Rozšyrjene znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ zh-2 a Kategorija:Wužywaŕ zh
Wužywaŕ zh-1 Zakładne znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ zh-1 a Kategorija:Wužywaŕ zh
Wužywaŕ zh-p Cytańske znajobnosći Kategorija:Wužywaŕ zh-p a Kategorija:Wužywaŕ zh