Wikipedija:MediaWiki

Z Wikipedije
Pomoc

MediaWiki jo software wužywana za Wikipedije, pak teke za dalšne projekty. Wóna jo w PHP programěrowana a wužywa relacionalnu datowu banku (MSQL) za składowanje datow. Aktualna, stabilna wersija jo MediaWiki 1.19.0 wót 2. maja 2012[1]. Ale we Wikipedijach se južo wersija 1.20wmf3 wužywa. Někotare wuwiwarje programěruju rozšyrjenja za MediaWiki. Software stoj pód GPL-licencu, kaž teke Wikipedija.

Program se móžo w někotarych rěcach wužywaś, samo w dolnoserbšćinje a górnoserbšćinje.

W ranem casu Wikipedije bu nejpjerwjej UseModWiki (Phase I) wužywana. W zachopjeńku lěta 2002 wóna bu pśez Phase-II-Software wót Magnus Manske narownowane. Wót 29. awgusta 2002 běžy južo MediaWiki-Software (spócetnje "Phase III", restrukturěrowanje Phase II-koda pśez Lee Daniel Crocker). W juniju 2004 jo pśechadał Wikipedija na MediaWiki 1.3, 23. decembra 2004 bu MediaWiki 1.4 instalěrowana. Pśestajenje do MediaWiki 1.5 se jo nastawało 1. julija 2005, do wersiju 1.6 20. awgusta 2005. Wót wersija 1.7alpha bu wšedny wše nowje programěrowane funkcije a korigěrowanje (Patches) za casu běžecego źěła do produktiwnego systema nagrawane. Wót 10. oktobra 2006 jo była wersija 1.8.0 aktualna. Wót 24. januara 2007 jo była wersija 1.9.1 aktualna. Wót 13. julija 2007 jo była wersija 1.10.1 aktualna a wót 2. měrca 2008 jo była wersija 1.11.2 aktualna. Wót 20. měrca 2008 jo była wersija 1.12.0 aktualna. Wersija 1.15.1 jo była 13. julija 2009 aktualna. Samskego dnja bu teke wersija 1.16alpha wudała. W lěśe 2011 jo była w februarje 1.17wmf1 aktualna. Ze zachopjeńka oktobra jo běžała Wikipedia z wersiju 1.18wmf1 wót Mediawiki. Ten cas nejnowša stabilna wersija jo 1.19wmf1 z kóńca februara/zachopjeńka měrca 2012. Běrtyllětnje bu njezjapke bildki („Schnappschuss“) wuźěłowany a kaž Release wózjawjowany.

  1. Informacije wo aktualnej wersiji (nim.)