K wobsahej skočić

Pśedłoga:Babel-N

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Wužywanje

Format: {{Babel-N |1={{Wužywaŕ <ramik1>}}{{Wužywaŕ <ramik2>}}{{Wužywaŕ <ramik3>}}...}}

Mimo togo móžoš formatěrowaś induwiduelnje głowu a spódnju ceru kšomne a slězynowe barwy pśez parametrami

  • głowa : header=GŁOWA (defaultnje: Wikipedija:Babel; jolic wariabla ma gódnosć bźez, se głowna cera njepokaza.)
  • spódnja linka : footer=SPÓDNJA CERA (defaultnje: Pytaj wužywaŕske rěcy; jolic wariabla ma gódnosć bźez, se spódna cera njepokaza.),
  • kšomna barwa bordercolor=KŠOMNA BARWA (defaultnje: #99B3FF),
  • slězynowa barwa color=SLĚZYNOWA BARBA (defaultnje: white - běła ). Barwe móžoš definěrowaś pśez html-kodami heksadecimalnje abo pśez engelskimi mjenjami za někótare barwy.

Mimo togo maš móžnosć dodaś jadnu z pśedłogow {{Wužywaŕ !}} (za nowy słup pśez kode "|!|") a {{Wužywaŕ -}} (za prozny flak w Babelowej tabeli). Teke móžoš wužywaś wariablu |align=left za Babelowu tabelu nalěwo.

Pśikłady

Prědny

Z slědujucego koda

{{Babel-N|align=left|color=yellow|1={{Wužywaŕ hsb}}{{Wužywaŕ de}}
 {{Wužywaŕ -}}{{Wužywaŕ dsb}}{{Wužywaŕ !}}{{Wužywaŕ css-2}}
 {{Wužywaŕ Administrator}}{{Wužywaŕ -}}{{Wužywaŕ UTC|utc=+1}}}}

nastanjo:

Wikipedija:Babel
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.


   
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
css
2
babel:after {content: "Toś ten wužywaŕ ma rozšyrjone znajobnosćiCSS.";}


Toś ten wužywaŕ jo administrator dolnoserbskeje Wikipedije.
   
UTC+1 Toś ten wužywaŕ ma cas pó casowej conje UTC+1.
Pytaj wužywaŕske rěcy


Z pśipodobnjeneju šyrokosću a pśipodobnjenym wusměrnjenim

Z slědujucego koda

{{Babel-N|align=left|color=yellow|1={{Wužywaŕ hsb}}{{Wužywaŕ de}}
 {{Wužywaŕ -}}{{Wužywaŕ dsb}}{{Wužywaŕ !}}{{Wužywaŕ css-2}}
 {{Wužywaŕ Administrator|b-šyrokosć=jo|wusměrjenje=left}}{{Wužywaŕ -}}{{Wužywaŕ Neustrelitz|b-šyrokosć=jo|wusměrjenje=left}}}}

nastanjo:

Wikipedija:Babel
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.


   
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
css
2
babel:after {content: "Toś ten wužywaŕ ma rozšyrjone znajobnosćiCSS.";}


pśikładowy tekst
Toś ten wužywaŕ jo administrator dolnoserbskeje Wikipedije.(kontrolěrowaś)
   
Toś ten wužywaŕ póchada z města Neustrelitz (Nimska).
Pytaj wužywaŕske rěcy


Z mjazynadpisom

Z slědujucego koda

{{Babel-N|align=left|color=yellow|1=
{{Wužywaŕ hsb}}{{Wužywaŕ de}}
{{Wužywaŕ dsb}}{{Wužywaŕ nadpis|Wó mnjo}}{{Wužywaŕ css-2}}
 {{Wužywaŕ Administrator}}{{Wužywaŕ UTC|utc=+1}}}}

nastanjo:

Wikipedija:Babel
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.


dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
Wó mnjo
css
2
babel:after {content: "Toś ten wužywaŕ ma rozšyrjone znajobnosćiCSS.";}


Toś ten wužywaŕ jo administrator dolnoserbskeje Wikipedije.
UTC+1 Toś ten wužywaŕ ma cas pó casowej conje UTC+1.
Pytaj wužywaŕske rěcy


Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.