Wikipedija:Babel/Ramiki

Z Wikipedije
Wěža Babela
Babelowa pomoc
Pśestajenje
Pomocne boki
Nastroje
Wužywarske kašćiki

Toś ten bok wopśimejo pomocne informacije za někótare pśedłogi.

Warianta z wužywaŕskej definiciju barwow[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za slědujucy ramik móžoš pisaś pó tom žrědle.

Bla Pśikładny tekst


{{Babel ramik
|barwa 1=#FFCC66
|barwa 2=#CCFF33
|wjelikosć kode pismika=1.5em
|kode pismika=Bla
|wjelikosć teksta=0.83em
|tekst=Pśikładny tekst
}}

Slědujuce wariable se mógu w toś tej pśedłoze wužywaś.

{{Babel ramik
|barwa 1=ramikowa barwa a slězynowa barwa w lěwym pólu [#C0C0C0]
|barwa 2=slězynowa barwa w pšawym pólu [#FFFFFF]
|wjelikosć koda pismika=wjelikosć pismika w lěwym pólu [1.5em]
|barwa koda pismika=barwa pismika w lěwym pólu [black]
|kode pismika=pismikowe kode w lěwym pólu (móžo alternatiwnje teke wobraz byś) [{{{kode pismika}}}]
|wjelikosć teksta=wjelikosć pismika w pšawym pólu [0.9em]
|barwa teksta=barwa teksta w pšawym pólu [black]
|tekst=Tekst w pšawym pólu [{{{tekst}}}]
}}

Warianty ze "zatwarjenej" definiciju barwow[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Ako resp. za rěcny niwow -1[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za slědujucy ramik móžoš pisaś pó tom žrědle.

Bla
1
Pśikładny tekst{{Babel ramik-1
|wjelikosć kode pismika=1.5em
|kode pismika=Bla
|wjelikosć teksta=0.83em
|tekst=Pśikładny tekst
}}

Ako resp. za rěcny niwow -2[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za slědujucy ramik móžoš pisaś pó tom žrědle.

Bla
2
Pśikładny tekst{{Babel ramik-2
|wjelikosć kode pismika=1.5em
|kode pismika=Bla
|wjelikosć teksta=0.83em
|tekst=Pśikładny tekst
}}

Ako resp. za rěcny niwow -3[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za slědujucy ramik móžoš pisaś pó tom žrědle.

Bla
3
Pśikładny tekst{{Babel ramik-3
|wjelikosć kode pismika=1.5em
|kode pismika=Bla
|wjelikosć teksta=0.83em
|tekst=Pśikładny tekst
}}

Ako resp. za rěcny niwow -4[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za slědujucy ramik móžoš pisaś pó tom žrědle.

Bla
4
Pśikładny tekst{{Babel ramik-4
|wjelikosć kode pismika=1.5em
|kode pismika=Bla
|wjelikosć teksta=0.83em
|tekst=Pśikładny tekst
}}

Ako resp. za rěcny niwow -M[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za slědujucy ramik móžoš pisaś pó tom žrědle.

Bla Pśikładny tekst{{Babel ramik-M
|wjelikosć kode pismika=1.5em
|kode pismika=Bla
|wjelikosć teksta=0.83em
|tekst=Pśikładny tekst
}}