K wobsahej skočić

Persišćina

Z Wikipedije
Fārsī (فارسی‎)
Persišćina
kraje Iran, Afghanistan, Tadźikistan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Bahrain,
Pakistan, Indiska, Irak,
Europa, USA
powědarje 70 milionow rěcnikow maminej rěcy,
40 milionow drugorěcnikow
znamjenja a klasifikacija
klasifikacija Indoeuropske rěcy
Indoirańske rěcy
Irańske rěcy
Persišćina
oficielny status
oficielna rěc Iran, Afghanistan, Tadźikistan
rěcne kody
ISO 639-1:

fa

ISO 639-2: (B) per (T) fas
ISO 639-3 (SIL):

fa

Wikipedija
Kórta
Persišćina we swěśe.
Wobźěłaś
p  d  w

Persišćina, fârsî - abo teke pârsî - jo indoeuropska rěc. Z darijšćinu, tádžikišćinu, pahlawšćinu, hazaragšćinu, dehwaršćinu, darwazšćinu, aimaqšćinu, džidšćinu, tatšćinu, bucharšćinu, luršćinu, kumzaršćinu a larišćinu słuša do krotkowjacorneje kupki irańskich rěcow. Jo jadnučka amtska rěc Iranskeje islamiskej republiki (pśez 66 milionow wobydlarjow) a jeje pódzajtšny dialekt, tj. daršćinu, powěda něźi dalšych 7 milionow wobydlarjow Afghanistana (5,6 mil.) - tu stej dwě drugej amtskej rěcy - a Pakistana (1 mil.). Źinsajšnej modernej persišćinje wjelgin pódobna jo teke tadźikišćina (jadnučka amtska rěc z něźi 6 mil. wobydlarjami Tadźikistana. Afghaniske a tadźikiske dialekty su archaiše a gramatiski bogatše nježli źinsajšna moderna irańska persišćina.

Persišćina ma dwa numerusa, ale njama žeden genus, na rozdźěl wót stareje persišćiny.