K wobsahej skočić

Pśedłoga:Wužywaŕ uk-2

Z Wikipedije
uk
2
Користувач може робити внесок українською мовою на середньому рівні.Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.