Pomoc:Babel

Z Wikipedije
Wěža Babela
Babelowa pomoc
Pśestajenje
Pomocne boki
Nastroje
Wužywarske kašćiki

Projekt Babel jo nejperwjej w Commons nastał a pótom se jo na Meta nałožował a skóńcnje se jo na wše Wikimediske projekty rozšěrił.

Projekt Babel k dispoziji staji informacije wó rěcnych zamóžnosćach wužywarjow. Wužywarje disponuju nad pśedłogi, kótarež móžo do swójego wužywarskego boka. Pśedłogi su definěrowane pó rěcy a rěcnym niwowje. Wužywarje se zarěruju do kategorijow pó swójich pódatnych rěcnych zamóžnosćach. Wše wužytne pśedłogi se zarěduju do kategorijow. Toś ten pomocny bok listujo a wopisujo wše wužytne pśedłogi a kategorije, kotarež słuše k projektoju pó normowanej šemje, kótaruž slědujo teke cuzorěcne wikipedije. Pótakem wše toś te pśedłogi a kategorije na kuždy pad by wótkaze na swóje cuzorěcne ekwiwalenty wopśimjeś měli.

Pśedłogi Kategorija Rědowańske pśedłogi
Babelowe pśedłogi (meta-pśedłogi)
1 To něnto se jano za njerěcne informacije wužywa, pśi comž jano mało takich pśedłogow eksistěrujo. Glědaj na boku Wikipedija:Wužywarske kašćiki.

Pśedłogi za wužywarjow[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wužywarje maju k dispoziciju někotare pśedłogi, kótarež informěruju wó swójich rěcnych zamóžnosćach.

Pśedłoga Pśikład Naglěd Komentar
{{Wužywaŕ_xxx-y}} {{Wužywaŕ dsb-4}}
dsb
4
Toś ten wužywaŕ powěda dolnoserbšćinu na maśernorěcnym niwowje.


pokazanje zamóžnosći janučkeje rěcy
{{Babel}}
{{Babel|dsb|hsb-3|de-3|pl-2}}

abo

{{Babel
|dsb
|hsb-3
|de-3
|pl-2
}}
Rěcne zamóžnosći
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
pl
2
Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie średniozaawansowanym.
Wužywarje pó rěcach
 • dsb = Dolnoserbšćina ako maśeršćina
 • hsb-3 = Górnoserbšćina z wjelgin dobrymi znajobnosćami
 • de-3 = Nimšćina z wjelgin dobrymi znajobnosćami
 • pl-2 = Pólšćina z rozšyrjonymi znajobnosćami

(pokazanje wjacorych rěcnych zamóžnosćow [až do 100])

Pśedłogi {{Babel}} a {{Babel-N}} funkcioněrujotej na bazy pśedłogow {{Wužywaŕ_xxx-y}}. Pótakem pśidaśe parametra xxx-y w toś tych pśedłogach pśinjaso wuwobrazowanje informaciski kašćik jano jolic jaden z toś tych pśedłogow južo eksistěrujo. Howacej se cerwjeny wótkaz za twórjenje pśedłogi jawi.

Parametry[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • xxx-y reprezentěrujo wužywajobne parametry źož
  • xxx jo płaśiwy dwu- tśi- abo wěcej-pismikowy kode rěcy
  • y jo rěcny niwow:
   • 0 až 5
   • N=maśeršćina (ale pó engelski N = native)
   • p=pasiwne
   • * = někaki

Niwowy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • N = Maśernorěcnik
 • 5 = profesionalny
 • 4 = wjelgin dobre
 • 3 = dobre
 • 2 = srjejźne
 • 1 = zakładne
 • 0 = wjelgin niske
 • p = pasiwne
 • * = někaki

Za niwow N parameter se musy za cas wužywanja wuwóstajiś: {{Wužywaŕ_xxx}}, mjaztym až kategorija jo [[:Kategorija:Wužywaŕ_xxx-M]], na pś. {{Wužywaŕ dsb}} a Kategorija:Wužywaŕ dsb-M.

Pśikład za parameter *
{{Wužywaŕ eo-*}} pśinjaso : 
eo
*
Ĉi tiuj uzuloj povas kontribui per la lingvo Esperanto.

Toś te wužywarje mógu w Esperanśe k toś tej wikipediji pśinosowaś.


Meta-pśedłogi[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wužywaj pšosym slědujuce pśedłogi za to. Definěruju barwy pó rěcnym niwowje resp. pó stawje znajobnosćow.

Mjenjowe šemy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • Redigěruj wše pśedłogi (?? musyš pśez rěcne kode narownaś)
  • {{Pśedłoga:Wužywaŕ ??}} z kategoriju [[Kategorija:Wužywaŕ ??-M]]
  • {{Předłoha:Wužywaŕ ??-4}} z kategoriju [[Kategorija:Wužywaŕ ??-4]]
  • {{Předłoha:Wužywaŕ ??-3}} z kategoriju [[Kategorija:Wužywaŕ ??-3]]
  • {{Předłoha:Wužywaŕ ??-2}} z kategoriju [[Kategorija:Wužywaŕ ??-2]]
  • {{Předłoha:Wužywaŕ ??-1}} z kategoriju [[Kategorija:Wužywaŕ ??-1]]
  • {{Předłoha:Wužywaŕ ??-p}} z kategoriju [[Kategorija:Wužywaŕ ??-p]]

Wužywaj slědujucu šemu[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wše pśedłogi kode pó toś tej šemje wopśimjeju. ?? musyš pśez rěcne kody narownaś, ????? musyš pśez mě rěcy narownaś, x musyš pśez rěcny niwow narownaś (M=Maśeršćina, 4=ako maśeršćina, 3=wjelgin dobre znajobnosći, 2=rozšyrjone znajobnosći, 1=zakładne znajobnosći). Teke musyš sadu w pšawej pótrjefonej rěcy redigěrowaś.

{{Babel ramik-x
|wjelikosć koda pismika=1.5em
|kode pismika=??
|rěc=mě rěcy za lema nastawka a kategoriju
|tekst=Toś ten wužywaŕ ma '''[[:Kategorija:Wužywaŕ ??-x|zakładne znajobnosći]]'''
'''[[:Kategorija:Wužywaŕ ??|?????]]'''.
}}

Pśikłady[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za rěcny niwow -p slědujo pśikład dolnoserbšćiny.

{{Babel ramik-p
|wjelikosć koda pismika=1.5em
|kode pismika=hsb
|rěc=Dolnoserbšćina
|tekst=Toś ten wužywaŕ móžo '''[[:Kategorija:Wužywaŕ dsb-p|cytaś teksty]]''' w
'''[[:Kategorija:Wužywaŕ hsb|dolnoserbšćinje]]'''.
}}

Za rěcny niwow -1 slědujo pśikład dolnoserbšćiny.

{{Babel ramik-1
|wjelikosć koda pismika=1.5em
|kode pismika=hsb
|rěc=Dolnoserbšćina
|tekst=Toś ten wužywaŕ ma '''[[:Kategorija:Wužywaŕ dsb-1|zakładne znajobnosći]]'''
'''[[:Kategorija:Wužywaŕ dsb|dolnoserbšćiny]]'''.
}}

Za rěcny niwow -2 slědujo pśikład engelšćiny.

{{Babel ramik-2
|wjelikosć koda pismika=1.5em
|kode pismika=en
|rěc=Engelšćina
|tekst=This user is able to contribute with an '''[[:Kategorija:Wužywaŕ en-2|intermediate]]'''
level of '''[[:Kategorija:Wužywaŕ en|English]]'''.
}}

Za rěcny niwow -3 slědujo pśikład rěcy Esperanto.

{{Babel ramik-3
|wjelikosć koda pismika=1.5em
|kode pismika=eo
|rěc=Esperanto
|tekst=Ĉi tiu uzanto povas komuniki per '''[[:Kategorija:Wužywaŕ eo-3|alta aŭ
flua]]''' nivelo de '''[[:Kategorija:Wužywaŕ eo|Esperanto]]'''.
}}

Za rěcny niwow -4 slědujo pśikład rušćiny.

{{Babel ramik-4
|wjelikosć koda pismika=1.5em
|kode pismika=ru
|rěc=Rušćina
|tekst=Этот участник владеет '''[[:Kategorija:Wužywaŕ ru|русским]]''' почти
как '''[[:Kategorija:Wužywaŕ ru-4|родным]]'''.
}}

Za rěcny niwow -M slědujo pśikład dolnoserbšćiny.

{{Babel ramik-M
|wjelikosć koda pismika=1.5em
|kode pismika=hsb
|rěc=Dolnoserbšćina
|tekst=Toś ten wužywaŕ powěda '''[[:Kategorija:Wužywaŕ dsb|dolnoserbšćinu]]'''
ako '''[[:Kategorija:Wužywaŕ dsb-M|maśeršćinu]]'''.
}}

Pomocna pśedłoga aby rěcne niwowy wězali[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga {{wužywarje}} zmóžni zasajźiś wótkaze mjazy pśedłogami samskeje rěcy. Wóna se ma zasajźiś mjazy <noinclude> a </noinclude> ned pó pśedłogowym koźe (glědaj dołojce).

Pśikład: {{Wužywarje|dsb}}

pśinjaso

Pótom ned mógu wiźiś, kótare pśedłogi eksistěruju za wótpowědnu rěc.

Dodaj slědujucu kategoriju[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kategorije za cas wužyśa[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Njetrjebaju kategorije dodaś, dokulaž kategorije awtomatiski bu pśez bazowe pśedłogi (Babel ramik[-x]) nutś pisane za cas wužyśa na wužywarskich bokach.

Bazowe pśedłogi dodaju kategorije tak, až na rěcnych niwowach -1 (zakładni niwow) až do -4 () se wužywarje w kategorijach pó šemje [[Kategorija:Wužywaŕ ??]] a [[Kategorija:Wužywaŕ ??-x]] pokazaju.

Ale na niwowach -0 se jano w kategorijach pó šemje [[Kategorija:Wužywaŕ ??-0]] pokaza, dokulaž wužywarje wšak njemógu pótrjefonu rěc wužywaś.

Bazowa kategorija za wše rěcy jo Kategorija:Wužywarje pó rěcach.

Kategorija za pśedłogi[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśidaj pšosym kode pó slědujucej šemje mjazy <noinclude> a </noinclude>, aby wužywarje eksistěrujuce pśedłogi pśez mjenjowanu kategoriju namakaś mógli.

<noinclude>{{-}}{{Dokumentacija za pśedłogu|1=
{{Wužywarje|sk}}
Toś ta pśedłoga žedne warianty njama.
}}
[[Kategorija:Pśedłoga:Babel-rěc|sk-3]]
</noinclude>

Město sk w pśikłaźe wužywaj pšosym rěcny kode wótpowědneje rěcy. A město -3 wužywaj pšosym kode za wótpowědny rěcny niwow.

Móžoš wše Babelowe pśedłogi w kategoriji Kategorija:Pśedłoga:Babel-rěc namakaś.