Wikipedija:Wužywarske kašćiki

Z Wikipedije
(pósrědnjone z boka „Wikipedija:WK”)
skrotconki:
WP:WK
WP:UB
[[Image:|40px]]
Lěwy id-kašćik jo mały pšawokut, kótaryž wuglěda ako toś to.
Pšawy id-kašćik je mały pšawokut, kótaryž wuglěda ako toś to.
Id-kašćika na wobyma bokoma stej małej pšawokuta, kótarejž wuglědatej ako toś to.
Wěža Babela
Babelowa pomoc
Pśestajenje
Pomocne boki
Nastroje
Wužywarske kašćiki

Wužywarske kašćiki informěruju wó rěcnych abo fachowych znajobnosćach, abo wó póchaźe wužywarjow. Za to eksistěruju někotare pśedłogi, kótarež móžoš rozdźěliś do styrich kupkow.

Informacije wó redigěrowanju Babelowych pśedłogow su w nastawku Wikipedija:Babel. Ale teke pśedłogi za informacije wó póchaźe a fachowych znajobnosćach su swójskima nastawkoma Wikipedija:Babel/Póchad a Wikipedija:Babel/Fachowe.

Tśi kupki se za kompletne wužywarske kašćiki wužywaju. Jich mjenja zachopiju z słowom Babel, na pśikład {{Babel}}, {{Babel-fachowy}}, {{Babel-póchad}} atd.

Stwórta kupka něnto ma tśi pódkupki.

 • Prědna pódkupka něnto ma jano pěś pśedłogow. Lisćina wó nich stoje w drugim kapitelu. Wóni informěruju wó pśedmjaśe, wužywarskej wosebitosći abo wobydlerskim městnje.
 • Druga pódkupka ma wše pśedłogi wó rěcnych niwowach, na pśikład {{Wužywaŕ dsb}}, {{Wužywaŕ eo-3}} atd.
 • Tśeśa pódkupka ma pśedłogi za mjazynadpisy a triksowanje; na pśikład {{Wužywaŕ fachowe znaśa}}, {{Wužywaŕ -}} atd.

Za nowe pśedłogi móžoš jadnu z pśedłogow ze slědujuceje tabele wužywaś.

Małe pólo nalěwo
Wjelike pólo napšawo
Małe pólo napšawo
Wjelike pólo nalěwo
Małej póli nalěwo a napšawo
Wjelike pólo wósrjejź
pśikłady
Standardowy kašćik
Kašćik z małym źělom
naprawo
Kašćik z małyma dwójobocnyma
źěloma
2 barwje {{Kašćik z wobrazom}} {{Kašćik z wobrazom3}} {{Kašćik z wobrazom5}}
3 barwy {{Kašćik z wobrazom2}}

{{Userbox}}

{{Kašćik z wobrazom4}}

{{Userbox-p}}

{{Kašćik z wobrazom6}}

{{Userbox-2}}

Pokaz: Wužywaj pšosym za mě pśedłogi na zachopjeńku słowo "Wužywaŕ" plus slědujuca mjezota, až wóna by z jadnu z pśedłogow {{Babel}}, {{Babel-fachowy}} a {{Babel-póchad}} funkcioněrowaś mógła pó slědujucej syntaksu {{Babel|dsb|de-2|ja-1|informatika}}.

Prědna warianta[žrědłowy tekst wobźěłaś]

To jo warianta z dwěma barwoma.

{{Kašćik z wobrazom
|wobraz=mě wobrazoweje dataje
|zdźělenje=zdźělenje
|barwa slězyny= (heksadecimalny barwowy kode)
|barwa ramika= (heksadecimalny barwowy kode)
}}

Pśikład[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Toś ten wužywaŕ se zajmujo za kócki.

Detaile su w dokumentaciji pśedłogi.

{{Kašćik z wobrazom
|wobraz=Black_hills_cat-tochichi.jpg
|zdźělenje=Toś ten wužywaŕ se zajmujo za '''[[kócki]]'''.
|barwa slězyny=c0c0ff
|barwa ramika=99B3FF
}}

Druga warianta[žrědłowy tekst wobźěłaś]

To jo warianta z tśimi barwami.

{{Kašćik z wobrazom2
|wobraz=mě wobrazoweje dataje
|zdźělenje=zdźělenje
|barwa ramika= (heksadecimalne barwowe kode)
|barwa nalěwo= (heksadecimalne barwowe kode)
|barwa napšawo= (heksadecimalne barwowe kode)
}}

Pśikład[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Toś ten wužywaŕ se zajmujo za kócki.

Detaile su w dokumentaciji pśedłogi.

{{Kašćik z wobrazom2
|wobraz=Black_hills_cat-tochichi.jpg
|zdźělenje=Toś ten wužywaŕ se zajmujo za '''[[kócki]]'''.
|barba ramika=000
|barba nalěwo=ccc
|barba napšawo=cfc
}}


Tśeśa warianta[žrědłowy tekst wobźěłaś]

To jo warianta z dwěma barwoma, ale wobraz stoj napšawo.

{{Kašćik z wobrazom3
|wobraz=mě wobrazoweje dataje
|zdźělenje=zdźělenje
|barwa slězyny= (heksadecimalny barwowy kode)
|barba ramika= (heksadecimalny barwowy kode)
}}

Pśikład[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Toś ten wužywaŕ se zajmujo za kócki.

Detaile su w dokumentaciji pśedłogi.

{{Kašćik z wobrazom3
|wobraz=Black_hills_cat-tochichi.jpg
|zdźělenje=Toś ten wužywaŕ se zajmujo za '''[[kócki]]'''.
|barwa slězyny=c0c0ff
|barwa ramika=99B3FF
}}

Stwórta warianta[žrědłowy tekst wobźěłaś]

To jo warianta z rusojskeje wikipedije. Pśedłoga {{Userbox-p}} ma samsku syntaksu.

{{Userbox
|id = id tekst abo wobraz
|id-c = id barwa slězyny
|id-fc = id barwa teksta
|id-s = id wjelikosć teksta
|info = info tekst
|info-c = info barwa slězyny
|info-fc = info barwa teksta
|info-s = info wjelikosć teksta
|border-c = barwa ramikow wšeje pśedłogi
}}

Pśikład[žrědłowy tekst wobźěłaś]

tux
tux
Toś ten wužywaŕ nejcesćej wužywa ОС Linux.

Detaile su w dokumentaciji pśedłogi.

{{userbox 
|id= [[Wobraz:Smalltux.jpg|45px|none|tux]] 
|id-c = white 
|info = Toś ten wužywaŕ nejcesćej wužywa ОС [[GNU/Linux|Linux]]. 
|info-c = #ffefef 
|info-s = 8 
|border-c = #F1B7A8 
}}

Mimo togo eksistěrujo warianta z małkim kašćikom napšawo: {{Userbox-p}}.

Toś ten wužywaŕ nejcesćej wužywa ОС Linux.
tux
tux


{{userbox-p 
|id= [[Wobraz:Smalltux.jpg|45px|none|tux]] 
|id-c = white 
|info = Toś ten wužywaŕ nejcesćej wužywa ОС [[GNU/Linux|Linux]]. 
|info-c = #ffefef 
|info-s = 8 
|border-c = #F1B7A8 
}}


Ale teke eksistěrujo warianta z dwěma małkima póloma: {{Userbox-2}}, kótaraž ma pitśku drugu syntaksu.

tux
tux
Toś ten wužywaŕ nejcesćej wužywa ОС Linux.
tux
tux


{{userbox-2 
|id1= [[Wobraz:Smalltux.jpg|45px|none|tux]] 
|id1-c = white 
|id2= [[Wobraz:Smalltux.jpg|45px|none|tux]] 
|id2-c = yellow 
|info = Toś ten wužywaŕ nejcesćej wužywa ОС [[GNU/Linux|Linux]]. 
|info-c = #ffefef 
|info-s = 8 
|border-c = #F1B7A8 
}}


Móžne parametry[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za pśedłoze {{Userbox}} a {{Userbox-p}} eksistěruju někotare parametry, z kótarychž nic wše su notne.

Glědajśo: Pśedłoga {{Userbox-2}} ma město parametrow, kótarež zachopnu na "id", pitśku druge parametry ze zachopjeńkom "id1" za lěwe małke pólo ale teke parametry ze zachopjeńkom "id2" za pšawe małke pólo. Parametry za informaciju a kšomu su samske kaž pśi drugima pśedłogoma.

Parametery pśedłogi Woznam Typ gódnosći
border-c Ramikowa barwa wužywarskego kašćika. CSS barwowa gódnosć (#hex abo mě barwy)
border-s Ramikowa šyrokosć wužywarskego kašćika. Šyrokosć w pikselach
id-c (id1-c, id2-c) Slězynowa barwa id-kašćika. CSS barwowa gódnosć
id-s (id1-s, id2-s) Spisowna Wjelikosć id-kašćika. Wjelikosć w PostScript points (pt)
id-fc (id1-fc, id2-fc) Spisowna Barwa teksta w id-kašćiku. CSS barwowa gódnosć
id-p (id1-p, id2-p) Wótstawk mjazy ramikom a wopśimjeśim id-kašćika. CSS padding z gódnosću. px, pt
id-lh (id1-lh, id2-lh) Wótstawk mjazy tekstowymi cerami id-kašćika. CSS relatiwna cerowa wusokosć/dłujkostna gódnosć. em
info-c Slězynowa barwa info-kašćika. CSS barwowa gódnosć
info-s Spisowna wjelikosć info-kašćika. Wjelikosć w PostScript points (pt)
info-fc Spisowna barwa info-kašćika. CSS barwowa gódnosć
info-p Wótstawk mjazy ramikom a wopśimjeśim info-kašćika. CSS padding z gódnosću. px, pt
info-lh Wótstawk mjazy tekstowymi cerami info-kašćika. CSS relatiwna cerowa wusokosć/dłujkostna gódnosć. em
id (id1, id2) To jo wopśimjeśe id-kašćika. lubowólny
info To jo wopśimjeśe info-kašćika. lubowólny

Kašćika z mjenjoma id (id1, id2) a info móžotej wopśimjowaś tekst, wótkaze, a wobraze wužywacy zwuconu Wikipedisku syntaksu. Nejcešćej, id-kašćik wopśimjujo mało pismikow abo wobraz z wjelikosću z 43px, mjaztym až info-kašćik wopśimjeujo sadu z wótkazom abo z wótkazoma.

Lisćina wužywarskich pśedłogow[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Take pśedłogi su jano małe.

Z zachopjeńkowym źělom "Wužywaŕ"[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłogi pó toś tej mjenjowej šemje teke funkcioněruju pó slědujucej syntaksu.

Rěcne zamóžnosći
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
Móje hobby
Toś ten wužywaŕ rad cyta knigły.
Toś ten wužywaŕ jo njekurjaŕ.
Toś ten wužywaŕ cesto wita nowe wužywarje.
Wužywarje pó rěcach
{{Babel|dsb|hobby|cytaś|njekurjaŕ|witamy}}


Źinsa jo 19. apryl 2024.
eo Ĉi tiu uzanto estas denaska parolanto de Esperanto.


zh 此用戶的母語漢語


ja
1
この利用者は簡単日本語を話します。


ru
1
Этот участник владеет русским языком на начальном уровне.


{{Userboxtop|[[Kalender|Datum]]}}
{{Wužywaŕ datum}}
{{Userboxbreak|[[Wikipedija:Babel|Rěcy]]}}
{{Wužywaŕ eo}}
{{Wužywaŕ zh}}
{{Wužywaŕ ja-1}}
{{Wužywaŕ ru-1}}
{{Userboxbottom}}


Hobby[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ cytaś}}
 • cssuserbox=userplace2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ rad cyta knigły.
{{Wužywaŕ fotografěrowaś}}
Toś ten wužywaŕ rad fotografěrujo.
{{Wužywaŕ casnik}}
Toś ten wužywaŕ rady cyta casniki.

Póchad[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ Neustrelitz}}1
 • cssuserbox=userplace,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ póchada z města Neustrelitz (Nimska).

1 Jědnicka taka pśedłoga, kótaraž informěrujo wó wobydlarskim městnje wužywarja.

Pokaze[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Toś te pśedłogi se pśedewšym na diskusijnych bokach wužywarjow wužywaju, aby drugim wužywarjam pokaze dał.

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ wótegrono}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Jolic sy mě pisał(a), to ja wótegronim na toś tem boku.

Jolic som tebje pisał, to ja buźom wobglědowaś twój diskusijny bok hyšći někótare dny.

How stej dwa wužywarskej kašćika za diskusijne boki.

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Nowe dołojce}} -
Pšosym, dodaj(śo) nowe temy dołojce. Dodaś…
{{Nowe górjejce}} -
Pšosym, dodaj(śo) nowe temy górjejce. Dodaś…
Mimo togo pśida njewidźomny kašćik, kótaryž z pomocu javascripta zasej nastanjo widźomny na diskusijnych bokach.
Samo eksistěrujo testowy bok na górnoserbskej wikipediji.
{{Nowe górjejce 2}} -
Pšosym, dodaj(śo) nowe temy na zachopjeńku boka. Dodaś…
Pokazujo, až wužywaŕ pśidaśe nowego wótrězka na zachopjeńku boka preferujo.

Wosobinske[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład Komentar
{{Wužywaŕ muski}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ jo muski.
{{Wužywaŕ starstwo}}
{{Wužywaŕ starstwo|7|7|1977}}
17088
Toś ten wužywaŕ južo jo 17088 dnjow žywy.


Tśi parametry su notny: źeń, mjasec, lěto narodninow.
{{Wužywaŕ wy-0}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Wy-0 Toś tomu wužywarjeju móžoš źe ty groniś.
Opcionalny parameter z gódnosćoma 1, ž.
{{Wužywaŕ wy}}
Wy Toś ten wužywaŕ lubjej se na swójom diskusijnem boku wyka.
{{Wužywaŕ žeńska}}
Toś ta wužywarka jo žeńska.

Wo Wikipediji[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład Komentar
{{Wužywaŕ Administrator}}1
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ jo administrator dolnoserbskeje Wikipedije.
Ma tśi parametry , lang a project.
{{Wužywaŕ aktualne změny}}1
Toś ten wužywaŕ cesto patrolěrujo Aktualne změny ?.
Ma parameter .
{{Wužywaŕ email}}1
Toś ten wužywaŕ jo e-mejlku we Wiki podał. Napiš list!.
Ma dwa parametra a email.
{{Wužywaŕ ezoteriske pśedłogi}}
Toś ten wužywaŕ jo adept ezoteriskich pśedłogow :)
Ma parameter .
{{Wužywaŕ njeadmin}}
Toś ten wužywaŕ njoco z administratorom byś.
{{Wužywaŕ pomaga nowacki}} -
Smiley
Smiley
Toś ten wužywaŕ rady pomaga nowackam a drugim wužywarjam.


Ma dwa parametra a dowol.
{{Wužywaŕ UTC}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
UTC{{{utc}}} Toś ten wužywaŕ ma cas pó casowej conje UTC+0.
Jano se móžo kaž samostatna pśedłoga abo město jeje parameter utc z pśedłogu {{Babel}} wužywaś.
{{Wužywaŕ UTC2}} -
UTC{{{utc1}}}
Toś ten wužywaŕ ma cas pó casowej conje UTC+0 (w zymje) a UTC+0 (w lěśu).
 • Lěśojski cas zachopijo na slědnej njeźeli w měrcu.
 • Zymny cas zachopijo na slědnej njeźeli w oktobrje.
UTC{{{utc2}}}
Warianta pśedłogi {{Wužywaŕ UTC}}, kótaraž ma dwa notnej parametra (utc1, utc2) za luźi, kótarež bydle w regionach z dwěma casowyma conoma wótwisnje wót zymy a lěśa
{{Wužywaŕ witamy}}
 • cssuserbox=userbox;
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ cesto wita nowe wužywarje.
Ma parameter .
{{Wužywaŕ z botom}} -
bot
Toś ten wužywaŕ ma bot: Pśikładbot
Pó ideji wužywarja Larzzz w nižozemskej Wikipediji. Ma dwa parametra a bot.
1 Toś te pśedłogi titelowy symbol z pomocu pśedłogi {{Titelowy symbol}} pokazuju.
Projekty[žrědłowy tekst wobźěłaś]
Pśedłoga CSS-klasy Pśikład Komentar
{{Wužywaŕ projekt/Botanika}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ wobźělujo se na projektśe za botaniku.
Maju ako bazowu pśedłogu {{Wužywaŕ projekt}}. Glědaj teke fr:Wikipédia:Modèles/Espace Utilisateur/Boîte Utilisateur/Projets Contenus
{{Wužywaŕ projekt/Infokašćiki}}1
Toś ten wužywaŕ wobźělujo se na projekśe za infokašćiki.
{{Wužywaŕ projekt/Pomoc}} Pśedłoga:Wužywaŕ projekt/Pomoc
{{Wužywaŕ projekt/Pśedłogi}}1
Ja se na projekśe za pśedłogi wobźělujom.
1 Toś te pśedłogi titelowy symbol z pomocu pśedłogi {{Titelowy symbol}} pokazuju.

Wužywane programy[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Glědaj teke fr:Wikipédia:Modèles/Espace Utilisateur/Boîte Utilisateur/Logiciels

Źěłowe systemy[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Slědujuce pśedłogi bazowu pśedłogu {{Wužywaŕ OS}} wužywaju. Wóna ma dwa notnej parametra:

 • wobraz
 • system

Opcionalny jo:

 • mž (1, ž)
Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ OS:Kubuntu}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Kubuntu ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Linux}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Linux ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Mac OS}} Pśedłoga:Wužywaŕ OS:Mac OS
{{Wužywaŕ OS:Mac OS X}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Mac OS X ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Mandriva}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Mandriva Linux ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:SuSE Linux}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej SuSE Linux ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Ubuntu}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Ubuntu ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Windows 98}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Windows 98 ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Windows ME}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Windows ME ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Windows XP}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Windows XP ako źěłowy system wužywa.
{{Wužywaŕ OS:Windows Vista}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Windows Vista ako źěłowy system wužywa.
Emailowe programy[žrědłowy tekst wobźěłaś]
Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ Hotmail}}
Toś ten wužywaŕ Windows Live Hotmail za e-mejlki wužywa.
{{Wužywaŕ Thunderbird}}
Toś ten wužywaŕ Thunderbird za email wužywa.
Grafiske programy[žrědłowy tekst wobźěłaś]
Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ Gimp}}
 • cssuserbox=userbox2
 • cssbox=box
 • cssleft=left
 • cssright=righ
Toś ten wužywaŕ Gimp wužywa.
{{Wužywaŕ Inkscape}}
Toś ten wužywaŕ Inkscape wužywa.
{{Wužywaŕ MSpaint}}
Toś ten wužywaŕ Microsoft Paint wužywa.
Messenger[žrědłowy tekst wobźěłaś]
Pśedłoga CSS-klasy Pśikład Komentar
{{Wužywaŕ Skype}}
 • cssuserbox=userbox2
 • cssbox=box
 • cssleft=left
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ Skype wužywa. Jogo mě při Skype jo {{{mě}}}.
Ma parameter .
Seśowe wobglědowaki (browsery)[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Slědujuce pśedłogi bazowu pśedłogu {{Wužywaŕ browser}} wužywaju. Wóna ma dwa notnej parametra:

 • wobraz
 • browser

Mimo togo su opcionalne:

 • mž (1, ž)
 • cestosć
 • wersija
 • id (wužywaj jano, jolic njejo wobraz ale tekst za małki kašćik)
Pśedłoga CSS-klasy Přikład
{{Wužywaŕ firefox}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Firefox ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ firefox2}} Pśedłoga:Wužywaŕ firefox2
{{Wužywaŕ firefox3}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Firefox ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ flock}}
Flock
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Flock ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ browser:Microsoft Internet Explorer}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Internetexplorer ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ browser:Microsoft Internet Explorer 6}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Internetexplorer (6) ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ browser:Microsoft Internet Explorer 7}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Internetexplorer (7) ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ konqueror}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Konqueror ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ links2}}
Links2
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Links2 ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ lynx}}
Lynx
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Lynx ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ Mozilla}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Mozilla ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ Netscape}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Netscape ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ opera}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Operu ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ Safari}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej Safari ako browser wužywa.
{{Wužywaŕ SeaMonkey}}
Toś ten wužywaŕ nejcesćej SeaMonkey ako browser wužywa.

Zajmy[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Slědujuce pśedłogi wužywaju bazowu pśedłogu {{Wužywaŕ zajm}} ze syntaksu:

{{Wužywaŕ zajm
|wobraz=
|wjelikosć wobraza=<!--defaultna hódnosć je 48px-->
|zajm=
|nastawk=
|mž={{{mž}}}
}}

Glědajśo, až parameter musy taki format měś.

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ zajm/biologija}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Biologija
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za biologiju.
{{Wužywaŕ zajm/botanika}}
Botanika
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za botaniku.
{{Wužywaŕ zajm/computer}}
Computer
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za licaki (computery).
{{Wužywaŕ zajm/coologija}}
Coologija
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za coologiju.
{{Wužywaŕ zajm/elektronika}}
Elektronika
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za elektroniku.
{{Wužywaŕ zajm/filozofija}}
Filozofija
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za filozofiju.
{{Wužywaŕ zajm/fotografija}}
Fotografija
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za fotografiju.
{{Wužywaŕ zajm/geografija}}
Geografija
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za geografiju.
{{Wužywaŕ zajm/informatika}}
Informatika
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za informatiku.
{{Wužywaŕ zajm/kosmos}}
Kosmos
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za kosmos.
{{Wužywaŕ zajm/literatura}}
Literatura
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za literaturu.
{{Wužywaŕ zajm/matematika}}
Matematika
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za matematiku.
{{Wužywaŕ zajm/muzika}}
Muzika
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za muziku.
{{Wužywaŕ zajm/mytologija}}
Mytologija
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za mytologiju.
{{Wužywaŕ zajm/rěcy}}
Rěcy
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za rěcy.
{{Wužywaŕ zajm/sociologija}}
Sociologija
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za sociologiju.
{{Wužywaŕ zajm/sport}}
Sport
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za sport.
{{Wužywaŕ zajm/stawizny}}
Stawizny
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za stawizny.
{{Wužywaŕ zajm/technika}}
Technika
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za techniku.
{{Wužywaŕ zajm/wědomnosć}}
Wědomnosć
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za wědomnosć.
{{Wužywaŕ zajm/wuměłstwo}}
Wuměłstwo
Toś ten wužywaŕ zajmujo se za wuměłstwo.

Znajobnosći[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład Komentar
{{Wužywaŕ grichiske}} - Ma parameter .
{{Wužywaŕ kyriliske}} -
абв Toś ten wužywaŕ móžo kyriliske pismo (кириллица) cytaś.

Zwuconosći[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga CSS-klasy Pśikład
{{Wužywaŕ njekurjaŕ}}
 • cssuserbox=userbox2,
 • cssbox=box,
 • cssleft=left,
 • cssright=right
Toś ten wužywaŕ jo njekurjaŕ.

Bźez zgromadnego zachopjeńkowego źěla[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Žrědło Pśikład Komentar
{{WužywarskiKraj}}1
{{WužywarskiKraj
|kraj=Nimska
|městno=Neustrelitz
|družyna městna=wo
|wokrejs=Mecklenburg-Strelitz
|mě=Tlustulimu}}
Póchadam z Nimskeje. Bydlim we wokrejsnem měsće Neustrelitz. Wokrejsoju se groni Mecklenburg-Strelitz.
Informěrujo wó kraju, městnje (gódnoty: město, wjas, głowne město, regionalne głowne město atd.) wužywarja. A wopśimjujo chórgoj kraja. Detaile su w dokumentaciji. 1Toś ta pśedłoga teke funkcioněrujo z pśedłogu {{Babel}} z wosebitej syntaksu
{{Babel
|hsb
|de-2
|kraj=Nimska
|městno=Budyšyn
|družyna městna=wo
|wokrejs=[[Wokrejs Budyšyn]]
}}
.
{{Wužywaŕ narodniny}}
{{Wužywaŕ narodniny|30. decembra}}
Toś ten wužywaŕ ma narodniny 30. decembra.
Glědajśo, až toś ta pśedłoga ma wariablu datum.
{{Wužywaŕ wikidny}}
 • powšykna šema
{{Wužywaŕ wikidny|źeń|mjasec|lěto}}
 • za tudejšy pśikład
{{Wužywaŕ wikidny|8|12|2006}}
6342
Toś ten wužywaŕ jo w dolnoserbskej Wikipediji južo 6342 dnjow.


Musyš kompletny datum registrěrowanja pó mjenjowanej šemje wužywaś.

Wjele pśedłogow w předchadnych lisćinach wopśimjuju formaty z CSS.

Za to někotare wariable w bazowych pśedłogach eksistěruju.

Pśedłoga {{Kašćik z wobrazom}} (ale teke jeje warianty) slědujuce wariable wopśimjuju:

 • cssuserbox (definěrujo css-klasu za <div> wokoło kašćika),
 • cssbox (definěrujo css-klasu za {| tabelu w kašćiku),
 • cssleft (definěrujo css-klasu za lěwy źěl kašćika),
 • cssright (definěrujo css-klasu za pšawy źěl kašćika).

Togodla wše pśedłogi, kótarež definěruju toś te wariable se mógu z CSS formatěrowaś. W slědujucem pśikłaźe se wše 4 wariable wužywaju. Na pśi. w pśedłoze: {{Wužywaŕ njekurjaŕ}} (ale bźez koda mjaz <noinclude> a </noinclude>):

{{Kašćik z wobrazom
|cssuserbox=userbox2
|cssbox=box
|cssleft=left
|cssright=right
|wobraz=no smoking symbol.png
|align=center
|zdźělenje={{#switch:{{{mž|}}}|1=Som|ž=Toś ta wužywarka je|Toś ten wužywaŕ jo}} '''njekurjaŕ'''.
|barwa slězyny=EEEEEE
|barwa ramika=DDDDDD
}}

Toś, klasy userbox2, box, left a right móžoš w twójej monobook.css-dataji wužywaś. Pśikłady za to su w monobook-css-dataji wužywarja Tlustulimu.

Schowanje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Móžoš samo wužywarske kašćiki ze css-klasu userbox abo/a userbox2 schowaś, jolic njocoš take kašćiki wiźeś. Musyš take formaty do twójeje wósobinskeje css-dataje (na pś. monobook.css) pśidaś.

.userbox,
.userbox2 {display:none;}