Pśedłoga:Titelowy symbol

Z Wikipedije
pśikładowy tekst
Dokumentacija Dokumentacija
Wužyśe

Toś ta pśedłoga zmóžni pśidaś diskretny symbol napšawo pódla titela nastawka.

Syntaksa
{{Titulowy symbol
 |naprawo=10
 |wótkaz=Pomoc:Přikład
 |tekst=přikład
 |wobraz=přikład.jpg
 |wjelikosć=14
}}
 • napšawo : Dalokosć wobrazka wót pšaweje kšomy. (opcionalne, standardna gódnosć jo 10px.)
 • górjejce : Dalokosć wobrazka wót górneje kšomy. (opcionalne, standardna gódnosć jo 10px. Rědko se pótrjebujo, na pś., jolic symbol ma njepśigódnu wusokosć.)
 • wótkaz : Bok do kótarejež klik na symbol wjeźo (opcionalne, standardnje wón wjeźo sem). Za kategoriju abo wobraz, doprědka sajź pšosym symbol « : » (na pś., :Kategorija:Wikipedija:Pśedłoga).
 • titel : Titel informaciskego woknješka kótarež se pokaza pśi dotkanju z myšu (opcionalne, Titelowy symbol abo mě pśedłogi standardnje). Njewužywaj pšosym wikijowe znamješka kaž : |, }} atd.
 • wobraz : Direktnje mjena wobraza kótaryž se ma pokazaś (opcionalny, Fairytale bookmark.png standardny). Wobraz móžo póchadaś z commons.
 • wjelikosć : Wjelikosć wobraza (bźez jadnoty px, opcionalny, 14 standardny).
Glědaj
 • Toś ta meta-pśedłoga se njama direktnje w encyklopediskim mjenjowym rumje wužywaś.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.