Wikipedija:Projekt za botaniku

Z Wikipedije

Cil

Toś ten wikiprojekt se wužywa za organizěrowanje wuźěłowanja, wótwardowanja a kategorizěrowanja nastawkow wó botanice, pólěpšenja eksistěrujucych nastawkow a ako powšykne wuchadnišćo za wše pšašanja wó botanice.

Projekt za botaniku

Projekt za botaniku je wikipediski projekt, kótaregož zaměr jo źěło jogo pśinosujucych, samo pśigóźbnych, koordiněrowaś, a by wuźěłowanje, wótwardowanje a kategorizěrowanje nastawkow wó botanice a pólěpšenje eksistěrujucych nastawkow organizěrował a aby ako powšykne wuchadnišćo za wše pšašanja wó botanice słužył. Wón gromaźi wótpowědujuce pšosby wužywarjow a pomaga toś dobre nastawki wó botanice zapisaś.

Jolic coš, až něcht ma śi pomagaś, dokóńc abo wutwóŕ dobry nastawk wó zajmnej abo wažnej rostlinje, zapiš wótkaz do jadneje z dweju pódbokow pšosba abo nadawki a jolic trjeba, zapiš něco wó žyconych nastawkach do diskusijnego boka pódboka.

Njekomuźi se swóje aktualizěrowanja, kritiki, komentary, naraźenja do diskusijnego boka dodaś.

Źěkujomy so wšym pśinosujucym.

Kak móžoš sobu wobźěłaś?

Eksistěruju někotare móžnosći sobu wobźěłaś w projekśe.

Pśigótowanje

 • znaty cyniś se z projektom
 • gromaźiś žycenja wó nowych nastawkach wó botanice

Wuźěłowanje

 • nastawki wuźěłowaś, koděrowaś a pólěpšyś
 • wše nastawki do kategorijow zarědowaś
 • cuzorěcne wótkaze pśidaś abo pópšawiś
 • nastawki wó botanice z drugich rěcow pśełožyś

Pśedłogi

Za taksonkašćik
Za górne logo
 • Za pśidatne informacije na zachopjeńku nastawkow eksistěrujo pśedłoga {{Takson-logo}} z někotarymi gódnotami
Za kladogramy
 • Za kladogramy eksistěrujo pśedłoga {{Clade}}.
Za njedopołne nastawki
Za wobraze
Druge

Anonsy

Apryl 2010
 • 1. apryla 2010 - start projekta

Wobźělnicy

Tu jo lisćina wobźělnikow, kótarež w toś tem projekśe pomagaju a na pšašanja drugich wužywarjow wótegronje. Jolic coš so wobźělowaś, móžoš wó tom pśez pśedłogu {{Wužywaŕ projekt/Botanika}} na swójej wužywarskem boku informěrowaś. Jolic maš fachowe znajobnosći wó něcym, piš pšosym to za twójom mjenim. Źěkujom se kuždemu!

Nadawki

 • Korektura eksistěrujucych nastawkow
 • Korektura cuzorěcnych wótkazow
 • Dodank pó dalšnych žrědłach
 • Dodank pśigódnych wobrazow

Pšosba wó nowy nastawk

Přełoženje
Pśidawk

Dodank pśigódnych wobrazow

Móžoš pśigódne wobraze we Wikipókłaźe namakaś.

Snaź na drugich stronach su pśigódne wobraze. Jolic jo, ga licenca jo wažna, aby wobraz na Wikipókład nagraś směli.


Glědaj teke