K wobsahej skočić

Twardopackaty płod

Z Wikipedije
Rjaschen ako pśikład za twardopackaty płod z twardym endokarpom.

Twardopackate płody su zacynjone płody, pśi kótarychž semje jo wót zdrjewjoneje packi wobedane. Pśi tom eksokarp jo kóžkojty, mezokarp jo měsny, mjaztym až endokarp drjewowatu packu twóri, w kótarejž lažy semje.

Wobstoj w nejwětšych padach zwisk z pśiměrjenim na endocoochoriju, na semjenjowe rozpśestrěśe pśez płody žerjece zwěrjeta. Semje se pśi tom pśez zdrjewjony endokarp, nutśikownu warstu płodoweje sćěny, za wobškóźenje šćita. Kołowokoło wutwórje zwenkowne warsty płodoweje sćěny, mezo- a eksokarp, měsne-mězgate, z žywych celow zestajone późěle. Toś te su nic pśecej za cłowjeka se góźe jěsć (na pś. pśi kokosowym wórjechu).

Twardopackate płody su mjaz drugim:

Wósebna forma jo kompleksny twardopackaty płod.