K wobsahej skočić

Kompleksny měchowy płod

Z Wikipedije
Kompleksny měchowy płod zagrodneje jańskeje rože (Paeonia officinalis)

Jolic z jadneje kwiśonki z dweju abo wěcej płodowych łopjeńkow wšake gromaźe zrosćone měchowe płody nastanu, tak to jo kompleksny měchowy płod. Kompleksne měchowe płody nastanu stawnje z nadstojnich płodnikow. Dokulaž se jadnotliwe měchy za cas semjenjowego zezdrjaśu puknu, słušaju měchowe płody a kompleksne měchowe płody k sypjucym płodam.

Kompleksne měchowe płody mjaz drugim pśi wjele de:Magnolienähnlichen, pśi górkacowych rostlinach (Delphinium, hsb:Europska kubołnička atd.), jańskich rožach a rakowych zelach wustupuju.

Wósebna forma kompleksnego měchowego płoda jo jabłukowy płod. Pśi toś tych měchy lichotnje njestoje, ale su pśez wóskowu celinu seś wězane abo wobdane. Wótwisnje wót družyny płoda abo sorty (na. pś. pśi jabłukach) jo pak pśichylnosć k wótworjenju měchowych płodow na pśerěz płoda hyšći spóznajobna.