Pomoc:Tekstowe wugótowanje

Z Wikipedije


Pomoc

Formatowanje

Toś ten bok wujasnjujo, kak móžoš nadpisma, lisćiny a wótstawki w syntaksy Wiki napóraś a tekstowe městna formatěrowaś. Z nadpismow softwara Wikipedije awtomatiski twóri zapis wopśimjeśa.

Mjenjej a wětšej napisany tekst, twarde łamanja smužkow z toflickami <br />, wótstawki pśez dwójne abo někotare prozne smužki, barwy a pódobne specialne formatěrowanja njeby se měli w nastawkach, ale jano w tabelach abo tekstowych elementach wužyś, aby se jadnotny naglěd nastawkow zarucył. Howac póbitujo wobznamjenjeńska rěc dosć móžnosćow, aby se tekst formatěrował.

Tekstowe wugótowanje
Což napišoš Kak wuglěda
Normalny tekst se tak zwobraznjujo, ako jen zapódaš. Z prozneju smužku

napóraš nowy wótstawk.
Normalny tekst se tak zwobraznjujo, ako jen zapódaš. Z prozneju smužku

napóraš nowy wótstawk.

Łamanje smužki, bźez togo až nowy wótstawk nastanjo, se pśez zapódaśe pśikaza <br /> pśewjeźo. <br /> Wužyj pšosym ten pśikaz rědko. Łamanje smužki, bźez togo až nowy wótstawk nastał, se pśez zapódaśe psikaza
pśewjeźo.
Wužyj pšosym ten pśikaz rědko.
''kursiwny'' kursiwny
'''tucny''' tucny
'''''tucny a kursiwny''''' tucny a kursiwny
<sup>wusoko stajony</sup> Tekst wusoko stajony (łamki pšosym pśez <math>)
<sub>dłymoko stajony</sub> Tekst dłymoko stajony (łamki pšosym pśez <math>)

= Nadpismo 1 =

== Nadpismo 2 ==

=== Nadpismo 3 ===

==== Nadpismo 4 ====

===== Nadpismo 5 =====

Nadpismo 1

Nadpismo 2

Nadpismo 3

Nadpismo 4

Nadpismo 5
Njenumerěrowana lisćina se tak twóri:
* jaden
* dwa
** dwa-jaden
** dwa-dwaj
* tśi
 • jaden
 • dwa
  • dwa-jaden
  • dwa-dwa
 • tśi
Numerěrowana lisćina se takl twóri:
# jaden
# dwa
## dwa-jaden
## dwa-dwa
# tśi
 1. jaden
 2. dwa
  1. dwa-jaden
  2. dwa-dwa
 3. tśi
Tekst jo
: nutś zasunjony
:: dwójcy nutś zasunjony
# skombiněrowany
#: z lisćinami
#:* zakašćikowany

Tekst jo

nutś zasunjony
dwójcy zasunjony
 1. skombiněrowany
  z lisćinami
  • zakašćikowany

;Definiciska lisćina
:Definicija
:Druga definicija

;Zapśimjeśe
:Definicija zapśimjeśa

Definiciska lisćina
Definicija
Druga definicija
Zapśimjeśe
Definicija zapśimjeśa

 pśedformatěrowany tekst
  z proznym znamješkom
 # na zachopjeńku smužki

pśedformatěrowany tekst
 z proznym znamješkom 
# na zachopjeńku smužki

How jo
----
linija

How jo


linija

<!-- njewidobny komentar-->
Awtomatiskemu łamanju smužki mjazy logiski gromadu słušajucymi elementami zajźowaś: šćitane prozne znamješko („no-break-space“): 10&nbsp;kg, 50&nbsp;%, Dr.&nbsp;Best abo šćitanu wězawku (znamješko Unicode cysło 8209 resp. (heks.) 2011): Müller&#x2011;Lüdenscheid, Regenhose und &#8209;jacke wužyś. Awtomatiskemu łamanju smužki mjazy logiski gromadu słušajucymi elementami zajźowaś: šćitane prozne znamješko („no-break-space“): 10 kg, 50 %, Dr. Best abo šćitanu wězawku (znamješko Unicode cysło 8209 resp. (heks.) 2011): Müller‑Lüdenscheid, Regenhose und ‑jacke wužyś.
Formatěrowanja, kótarež njeby se měli w normalnych nastawkach Wikipedije wužyś
<div align="center">centrěrowany</div>
centrowany
<div align="right">napšawo wusměrjony</div>
napšawo wusměrjony
<big>wjeliki</big> Tekst wjeliki
<small>mały</small> Tekst mały
<s>pśešmarnjony</s> Tekst pśešmarnjony
<u>podšmórnjeny</u> Tekst pódšmarnjony
Tekst <br />nowa smužka Tekst
nowa smužka
<nowiki>žedna [[syntaksa]] ''Wiki''</nowiki> žedna [[syntaksa]] ''Wiki''
<tt>Stil pisańskeje mašiny, teletyper</tt> Stil pisańskeje mašiny, teletyper
<code>Wobznamjenjujo tekst ako žrědłowy tekst</code> Wobznamjenjujo tekst ako žrědłowy tekst