K wobsahej skočić

Rusojska rěc

Z Wikipedije
Русский язык
rusojska rěc
kraje Rusojska, Běłoruska,
Zjadnośone staty Ameriki,
Ukraina a dalšne
powědarje 145 milionow
znamjenja a klasifikacija
klasifikacija indoeuropske rěcy
słowjańske rěcy
pódzajtšnosłowjańske rěcy
rusojska rěc
pismiki cyrilica
oficielny status
oficielna rěc Rusojska, Kazachstan, Běłoruska
rěcne kody
ISO 639-1:

ru

ISO 639-2:

rus

ISO 639-3 (SIL):

RUS

Wikipedija
Kórta
kórta rusojskeje rěcy
Wobźěłaś
p  d  w

Rusojska rěc, rušćina (rus. ру́сский язы́к) - jo pódzajtšnosłowjańska rěc.

Rusojski powěda wót 250 do 300 milionow luźi na cełem swěśe, a 145 milionow maju rušćinu ako maminu rěc. To jo oficielna rěc w Rusojskej, Kazachstanje, Běłoruskej.

А а /a/ Б б /b/ В в /w/ Г г /g/ Д д /d/
Е е /ě/ Ё ё /jo/ Ж ж /ž/ З з /z/ И и /i/
Й й /j/ К к /k/ Л л /ł/ М м /m/ Н н /n/
О о /о/ П п /p/ Р р /r/ С с /s/ Т т /t/
У у /u/ Ф ф /f/ Х х /ch/ Ц ц /c/ Ч ч /č/
Ш ш /š/ Щ щ /šč/ ъ twardy pismik ы /y/ ь měki pismik
Э э /e/ Ю ю /ju/ Я я /ja/
Rusojski alfabet

Rušćina ma šesć padow a dwa cysle. Dual wěcej njama. Pśi substantiwow, pronomenow a (pó źělach) ł-formow werbow ma tśi genuse.

Za serbski werb měś eksistěrujo wósebna forma, kótaraž wopśimjejo prepoziciju у, genitiwnu formu wobsejźarja a formy werba быть. Wobsejźeństwo normalnje stoj w nominatiwje.

  • У меня – карандаш. abo У меня есть карандаш. "Mam wołojnik."
  • У меня был карандаш. "Som měł wołojnik."
  • У меня будет карандаш. "Změjom wołojnik."

Pśi negaciji stoj město nominatiwa wobsejźeństwa genitiw.

  • У меня нет карандаша. "Njamam wołojnik." (Stara warianta jo była: У меня - нема карандаша.)
  • У меня не было карандаша. "Njejsom měł wołojnik."
  • У меня не будет карандаша. "Njezmějom wołojnik."