K wobsahej skočić

Pódwjacornosłowjańske rěcy

Z Wikipedije

Pódwjacornosłowjańske rěcy su pódkupka słowjańskich rěcow w Europje.

Pódwjacornosłowjańske rěcy něnto powěda 56 milionow luźi na cełem swěśe. W 7. stolěśu jo była jadna pódwjacornosłowjańska rěc, kótaraž do 10. stolěśa južo jo była źelona na tśi kupki: lechisku, serbsku a česko-słowaksku. Wóne se wuznamjenjaju pśez refleksa c, (d)z za prasłowjańskej *tj, *dj.

lechiske rěcy
połobske rěcy
pomorske rěcy (200 tys)
kašubska rěc (200 tys)
słowińska rěc
pólska rěc (42,5 mln)
serbske rěcy (70 tys)
dolnoserbska rěc (7 tys)
górnoserbska rěc (20 tys)
slěpjańska narěc (1 tys)
česko-słowakske rěcy
česka rěc (10 mln)
morawska rěc (? tys)
słowakska rěc (5 mln)