K wobsahej skočić

Diskusija wužywarja:Michawiki

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije

Byl jsem to já. Czestja

Hallo Michawiki! Ich begrüße Dich in der niedersorbischen Wikipedia. --Obersachse 15:17, 12 januara 2008 (UTC)

Hallo Obersachse! Sei auch du hier willkommen! Viele Grüße aus deiner alten Heimat in deine neue! :-) --Michawiki 19:07, 12 januara 2008 (UTC)
Hallo Michawiki! Willkommen in der niedersorbischen Wikipedia. Ich habe hier schon ein kleines Babelsystem erstellt. Jetzt fehlen nur noch einige Vorlagen, wie z.b. Pśedłoga:Wužywaŕ eo-4, die wir ja problemlos von der obersorbischen Wikipedia übernehmen können, da die Basisvorlagen sehr ähnlich sind. --Tlustulimu 19:12, 12 januara 2008 (UTC)
Hallo Tlustulimu! Sei auch du hier willkommen. Sehr schön, ich äußere mal gleich meine Wünsche: eo4, hsb3, en3, cs3, dsb1 sollen vorerst reichen. Postrowy, --Michawiki 19:21, 12 januara 2008 (UTC)
Witaj Michawiki. Něnto móžoš nowe babelowe šablony resp. pśedłogi ku twójogo boka pśidaś. Wutšobny postrow --Tlustulimu 20:13, 12 januara 2008 (UTC)
Źěkujom se. Joj, to buźo twardy klěb za mnjo. Pišoš juž dolnoserbski. Wutšobne postrowy, --Michawiki 21:01, 12 januara 2008 (UTC)

Vorlage:Wjacezmyslnosć[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som wiźeł, až hyšći jo pśedłoga, kótaraž ma górnoserbske mě: {{Wjacezmyslnosć}}. Maš ideju, kótary lema wóna by měła? Móžoš mimo togo mój pśełožk kontrolěrowaś? Źěkujom se a wjele wuspěcha. Wutšobny póstrwo --Tlustulimu 17:50, 18 januara 2008 (UTC)

Dobry wjacor, Tlustulimu. W Betawiki se wuraz Rozjasnjenje zapśimjeśow wužywa, jo to pśełožk nimskego wuraza Begriffsklärung. Originalny engelski wuraz jo disambiguation, což wóznamjenijo tak wjele kaž "Wótpóranje wěcejwóznamowosći" (Beseitigung von Mehrdeutigkeit/Doppeldeutigkeit). Hm, piš Neploju. Njok to rozsuźiś. Plěděruju za Wěcejwóznamowosć kaž w górnoserbšćinje, teke dokulaž to jo jano jadne słowo. Póstrowy, --Michawiki 19:31, 18 januara 2008 (UTC)
Dobry wjacor, Michawiki. Źěkujom se za twójo wótegrono. Słowo wěcejwóznamowosć juž jo w teksće pśedłogi. Budu se Nepla pšašaś. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 20:27, 18 januara 2008 (UTC)

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som pśedłogu pó twójom naraźenju a naraźenju wužywarja Nepl na {{Wěcejwóznamowosć}} pśesunuł. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 17:50, 30 januara 2008 (CET)

Witaj, som namakał kategoriju: Serbojstwo. Jo to dobra kategorija? Južo sam njeznajo Serbojstwo leč Serbstwo? A teke katgorija: hudźba za mnie jo wóna górnoserbska, a na dolnoserbski jo by było: muzika? Pe7er 18:53, 21 januara 2008 (UTC)

Witar Pe7er. Hm, toś som pśepšašany. Ja njejsom Serb a njebydlim ani w Dolnej Łužycy,ceło nawopaki, bydlim blisko českej granicy. Som guglował, ale jano mało zapiskow namakał. A tam wobej wustupujetej. Pópšawem pśełožuju z pomocu boka http://www.dolnoserbski.de/dnw/index.htm, tam jano "serbstwo" stoj (pód gronidłom "Sorbentum"). -- Wzij muzika, to som teke na toś tom boku namakał. Je sromota, až žeden Serb w dsbwp sobu njeźěła, aby nam pomagał. --Michawiki 19:56, 21 januara 2008 (UTC)

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som w mójom słowniku "Dolnoserbsko-nimski słownik" wót lěta 1999 na boku 583 cytał, až słowo wótkaz pó źělach ma druge wóznamy ako w górnoserbskej, a to "Absage; Abbestellung; Vermächtnis, Nachlass, Hinterlassenschaft", ale nic "Verweis". Jano "Vermächtnis" jo wóznam we wobyma serbskima rěcoma. Mimo togo nominatiw we pluralu musy wótkaze pó mjenjowanem słowniku byś. Naraźim, až wužywamy słowo "link". Co mysliš? Wutšobny póstrow --Tlustulimu 20:29, 22 januara 2008 (UTC)

Ně, wótkaz njejsom wunamakał. Wótkaz se za ceły pówjerch dsbwp wužywa. Te wóznamy su w górnoserbšćinje teke. Kótare słowo wužywa twój słownik? Sy to tam namakał? Ale kaž gronjone, pówjerch wótkaz teke wužywa. Twój słownik jo dosć stary. Dejš se Dundaka abo Nepla pšašaś. Pón móžomy pówjerch w Betawiki změniś, jolic to jo trjeba. Słowo link mi njespódoba, to jo nuzowe rozwězanje. Móžoš zawěsće link wužywaš, ale jano w nastawkach, nic w mjenjach, kótarež słušaju k pówjerchoju. Som pak měnjenja, až wužywamy jadnotne zapśimjeśe. Pócakaj hyšći, až Dundak abo Nepl njejo wótgronił. -- Plural wótkazy jo wopak, maš pšawje. --Michawiki 21:04, 22 januara 2008 (UTC)

Ja myślu, aż Tlustulimu pšawo ma. Elektroniski słownik http://dolnoserbski.de (glowny awtor Starosta) dajo jano raz słowo "wótkaz" a ně ako "Verweis" (glědaj teke [1]). Jo tam nimske gronidło "Link (EDV)" i pó dolnoserbskim jo to "link". Ja sym teke namakał pismo Centrum Witaj pó dolnoserbsku [2], źoż se słowa "link" wużywa. --Derbeth talk 22:55, 22 januara 2008 (UTC)

Mógu jano wóspjetowaś, což som juž Tlustulimu napisał. Ja njejsom dolnoserbski pówjerch pśełožił. Musymy cakaś, což Nepl abo Dundak k tomu gronijo. Póstrowy, --Michawiki 23:18, 22 januara 2008 (UTC)
Wuglědajo ceło za tym, až jo how zmólka se raźiła - abo lubjej: górnosorabizm :-( W DNW (dolnoserbski.de) dajo za nimske Link jano link - ak jo górjejce južo se pisało. To jo zawěsće to jadnorjejše rozwězanje. Pšašanje jo, kak by mógli to howacej na serbske groniś, lěc dejała to byś pokazka, ten pokaz abo lěc móžo weto "wótkaz" wóstaś. Ga pšašam pśiducy tyźeń kněza Starostu, co wón k toś tej problematice měni. Wón jo na kuždy pad nejžlěpšy znajaŕ dsb. rěcy. Ale myslim se, až bźomy se dejaś na te linki nastajaś ... :-( --Nepl1 23:13, 31 januara 2008 (CET)
Hm, we swojich prědnych pśełožkach k programam Mozilla, som teke pokazka wužywał, za górnoserbšćinu, se wě. Ale pokazka ma pó mojim měnjenju skerjej wóznam Hinweis, link wšak jo Verweis. Hinweis a Verweis stej za mnjo dwě wšakej wěcy. Něchten naraźi tencas "wotkaz" a dokulaž česćina ma odkaz, som pózdźej "wotkaz" wzeł. Link jo zawěsće teke pšawy, ale jo engelski. Póstrowy, -- Michawiki 23:00, 1 februara 2008 (CET)
Jo, za gsb. jo to absolutnje dobra wěc, taki wótkaz, tam ga dajo teke "wótkazowaś" w zmysle "auf etwas verweisen, referieren". W dsb. słownikach take wopšawdu namakał njejsom, ale pšašam źinsa kn. Starostu, co wón k tomu měni. Som ga teke tencas pśeśiwo gsb. "pokazce" był, dokulaž jo to w mójima wócyma skerjej jaden objekt a žeden link na jaden objekt ...--Nepl1 08:08, 5 februara 2008 (CET)
Jo, něnt som pšašał. Rezultat: Kněz Starosta njeby nic pśeśiwo takemu słowoju ako "wótkaz" za "link" měł "jolic až te młode to tak wužywaju. Za werb wótkazowaś ga mógł se pón hyšći tśeśi wóznam dodaś, gaž jo wužywanje słowa wótkaz stabilne ...". Toś se myslim, až móžomy pśi "wótkazach" wóstaś. Na druge słowo njejsmej pśišłej, ta "pokazka" jo ale něco druge - a pósrědnjenje jo južo hynac wužywane.--Nepl1 15:48, 6 februara 2008 (CET)
Derje, stakim njetrjebamy tych wjele bokow změniś, źož "Eksterne wótkazy" stoj. Werba wótkazowaś móžomy se hyšći zbyś, na nuzu móžomy město togo teke "zwěz(ow)aś" wužywaś. Ale ekwiwalent za engelski "link" trjebamy. Póstrowy, --Michawiki 18:59, 6 februara 2008 (CET)

Administratory dsbwp[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Witaj, myslim ako ty sy teke dobry kandidat coby adminitratorom byś. Maš co pśesiwo aby twóje mě do boka Wikipedija:Administratory dopisaś? Pe7er 15:58, 23 januara 2008 (UTC)

Ně, źěkujom se, pśewjele teje cesći. Njeroźim wó toś ten ceły techniski cajk. Mimo togo su administratory dosć njewoblubowane. Póstrowy, --Michawiki 16:55, 23 januara 2008 (UTC)

Stej dwej kategorijej Spisowaśel a Spisowaśele jano njewěm, kótarom wulašowaś a kótarom wóstawiś. Pe7er 17:17, 23 januara 2008 (UTC)

Móju (spisowaśel). Tam jo jano artikel nutśi. Změnim tam na Spisowaśele. Som kategoriju z górnoserbskeje wp pśewzeł a tam jo kategorija w singularje. --Michawiki 20:00, 23 januara 2008 (UTC)

Dobry źeń, Michawiki. Dla tekniskego problema z mójom głownym licakom budźom how mjenjej aktiwny byś za cas někótarych dnjow. Mimo togo mój funkcioněrujucy licak je wjelgin pómałkny a hyšći ma Windows 98, kótaryž njederje pódpěra serbske pismiki. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 17:27, 28 januara 2008 (CET)

Glědaj w górnoserbskej Wikipediji. Postrowy, --Michawiki 18:48, 28 januara 2008 (CET)

Nawigaciska lejstwa abo kšoma?[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry źeń, Michawiki. Rowno som ako admin někótare formaty a funkcije z górnoserbskeje wikipedije pśidał. Něnto móžomy pśedłoga kaž "Nawigaciska lajsta" w hsbwp měś, dokulaž dajo notny javascript. Pśikład jo na mójom testowanskem boku. Ale njewěm, kótary lema jo pśigódny. Som w słowniku jano pśełožki "kšoma", "kšomka" a "lejstwa" namakał. Kótaru formu maš lubjej? Wutšobny póstrow --Tlustulimu 13:59, 29 januara 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu. Maš słownik Dolnoserbski-nimski? Su tam krotke podaśa wó dokradnejšem wóznamje? Ja mam jano www.dolnoserbski.de/dnw/, tam jo pódane, až kšom(k)a jo někaki "Abschluß" a lejstwa "Holzleiste". Popšawem wobej njepasujetej. Ale mysli, až lejstwa jo lěpša. Mimo togo wótpowědujo górnoserbskemu słowoju lajsta. Kšoma wótpowědujo górnoserbskemu słowoju kroma, to jo "Rand". Njejźo how wó "Rand", ale wó "Bereich", kótaryž mógł teoretiski wšuźi na boku byś. Póstrowy, --Michawiki 16:15, 29 januara 2008 (CET)
Witaj, Michawiki. Źěkujom se za twójo wótegrono. Teke myslim se, až lejstwa jo lěpša, wósebnje dla pódobnosći z górnoserbskim słowom. - Mam Dolnoserbsko-nimski słownik z lěta 1999, kótaregož głowny awtor jo Starosta. Jogo ISBN 3-7420-1096-4. Knigły maju 720 bokow. Ale něnto mje hyšći felujo Nimsko-dolnoserbski słownik. Póstrowy --Tlustulimu 17:35, 29 januara 2008 (CET)
Internetowy słownik DNW (abo dsb. lubjej: NDS) jo oficialna warianta nastawajucego słownika, kenž ale hyšći njejo śišćany. Awtora a pomocniki ga hyšći doźěłuju :-) Ale wětšy źěł jo nutśi, nic wšykno mimo zmólkow - to se stawnje dalej korigěrujo, ale w cełku maš połny nim-dsb. słownik w seśi!--Nepl1 08:37, 1 februara 2008 (CET)
Starostowy słownik ma teke "wobrub, wobrubašk" - z wóznamom "Einfassung" (Text). Ewentualnje dejali to wześ?--Nepl1 08:44, 1 februara 2008 (CET)

Dobry wjacor, wéj wobej. Juž som pśedłogu {{Nawigaciska lejstwa}} pó górnoserbskej wikipediji wuźěłał. Ale hyšći móžomy ju do drugego lema pśesunuś, dokulaž se tuchylu w mało bokach wužywa. Dejm toś tu diskusiju do našogo portala pśesunuś abo kopěrowaś? Mamej snaź naraźenja za parametry noweje pśedłogi? Póstrowy --Tlustulimu 20:46, 1 februara 2008 (CET)

Ně, za mnjo jo wobrub jano wobkšomjenje bźez wopśimjeśa, ale wopśimjeśe jo bytostne. Mam druge naraźenje: Kašćik. Mamy južo infokašćik, cogodla njebjerjomy na pś. Nawikašćik? Myslim se, to pasujo derje. Co měnitej wej k tomu? Póstrowy, --Michawiki 22:36, 1 februara 2008 (CET)
Tlustulimu, cakaj hyšći, pjerwjej až toś tu pśedłogu wužywaš, daniž Nepl njejo wótegronił. Póstrowy, --Michawiki 22:36, 1 februara 2008 (CET)
Witaj Michawiki. Twójo naraźenje Nawikašćik se spódoba mě, dokulaž ga lejstwa ma nimski wóznam "Holzleiste" a hyšći dajo Infokašćiki. Ale njeźo wó drjewjanu wěc. Mimo togo Nawikašćik jo krotše słowo ako dłujki, snaź pśeliś dłujki, Nawigaciska lejstwa. Hyšći cakam, kaž sy naraźił a dokulaž Nepl njejo hyšći wótegronił. Póstrowy --Tlustulimu 13:32, 2 februara 2008 (CET)
Hm, ten nawikašćik se mě spódobajo :-) Śim wěcej, gaž w pśedłoze samej wěcej razow to słowo "kašćik" se wužywa ...--Nepl1 15:53, 6 februara 2008 (CET)

Witaj, Michawiki a Nepl. Jolic to mě Nawikašćik jo dobra, pótom naraźim pśesununje do Pśedłoga:Nawikašćik, tak až skóńcnje móžomy ta pśedłogu wužywaś. Póstrowy --Tlustulimu 18:07, 6 februara 2008 (CET)

Jo, źěkuju se. Póstrowy, --Michawiki 18:44, 6 februara 2008 (CET)

Witaj Michawiki. Rowno som pśedłogu do nowego lema pśesunuł: {{Nawikašćik}}. Mimo togo som dwa warianta z górnoserbskeje wikipedije portěrował: {{Nawikašćik/zachopjeńk}} a {{Nawikašćik/kóńc}}. Něnto skóńcnje móžomy take pśedłogi wóttam abo wót hynźi portěrowaś. Póstrowy --Tlustulimu 22:19, 8 februara 2008 (CET)

Dobry wjacor, Michawiki. Maš lušt portěrowaś někótare pomocne boki z górnoserbskeje wikipedije? Někótare pomocne pśedłogi som juž portěrował, rownož hyšći někótare feluju. Dejm wužywarjowu Pe7er a Nepl pšosyś wó pomoc pśi pśełoženju? Póstrowy --Tlustulimu 22:25, 8 februara 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu. No jo, lušt jo pśewjele gronjony. Buźo to wjele źěła. Trjebamy Pe7era a Nepla, deje pomogaś. Póstrowy, --Michawiki 19:49, 10 februara 2008 (CET)

Díky za překlad (z hlediska autorských práv k proti nic nemám), ale nemyslím si, že je to něco natolik podstatného aby to bylo na hlavní straně, natož tak s mým jménem. --Jakub Malinovský 00:07, 26 februara 2008 (CET)

Díky za rychlou odpověď. Škoda. Tvé jméno je tady tvé uživatelské jméno, proto jsem myslil, že můžu je užívat. Kromě toho taková podpora je důležitá pro nás. V tomto případě bych rád zanechal zprávu na Wikipedija:Portal, v okamžíku ten má funkci "Pod lípou" české Wikipedie. Doufám, že nemáš nic proti tomu. Díky a pozdravy, --Michawiki 00:31, 26 februara 2008 (CET)
Pokud tam bude jen odkaz na tvůj překlad, tak mi to nevadí. Nejde o to, že by mi vadilo používání mého jména, ale jen si nemyslím, že je tak důležité (stejně jako článek, který by mohl napsat každý), aby bylo na hlavní straně. --Jakub Malinovský 21:16, 26 februara 2008 (CET)

Dobry wjacor, Michawiki. Duchachóry IP-nik rowno jo nowy nastawk Šejkow pisał. Njewěm, lěc comy jen wóstajiś, dokulaž rěcny niwow jo wjelgin zły. Mimo togo jadyn kapitl jo w nimšćinje a jo mimo temy pisany. Póstrowy --Tlustulimu 21:43, 1 měrca 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu. Som to južo wiźeł. Ale by raz spócetnu wersiju nastawka Rólany wiźeś měł! Myslim, až njetrjebamy kužde z jogo wobźełanjow blokowaś. Jo wažnje, až wón žeden njezmysł njepišo. Špatny rěcny niwow teke druge maju. Póstrowy, --Michawiki 21:56, 1 měrca 2008 (CET)

nim. Bremen = Přiwa abo Brema

Přiwa (der Hafen ²pśistaw² přistaw) Piwo Piwa ²Becks Bier² prost, na wašu strowosć ... "Brema" woll in neuer Zeit aufgetaucht, jónu tak raz. běrna, běrnjacy, běrnow!


woprawdźity macy ... das Bier der Kartoffel! Becks "maca" stare brudźićiš piwo

Božemje, René 00:30, 4 měrca 2008 (CET)

Witaj Michawiki. To how zasej jo wopokazń za jogo duchachórosć. Wót etymologije wón ga ma rozměśa ako kruwy wót rejanja. Naźejam se, až jogo licak by šrot bywał, ako jogo mórzgi se mi zda. Póstrowy --Tlustulimu 18:20, 4 měrca 2008 (CET)
Witaj Tlustulimu. Jo, źiwnučki typ. Zda se, až jo wopšawdu chóry. Apropros šrot, co cyni twój licak? :-) Póstrowy, --Michawiki 20:01, 4 měrca 2008 (CET)
Witaj Michawiki. Mój głowny licak hyšći stoj w rožku a na pórěźenje caka. Tuchylu mam pśeliś mało pjenjez za to. Ale mam druhi licak nana, kótaryž jo raz mój prědny licak był. - Duchachóry pśepóra swój cas za skśiwźenja město aby pšawje serbšćinu wuknuł. Snaź wón jo pśeliś głupy aby słownjańske rěce wuknuł. Póstrowy --Tlustulimu 09:58, 6 měrca 2008 (CET)

Njesom był pśizjawjony, wiźim až južo Tlustulimu jo wšykne šćitał. Pe7er 18:47, 7 měrca 2008 (CET)

Dobry wjacor, Michawiki. Někaki IP je informacije wó narěce k nastawkoju Dolnoserbšćina dodał. Móžoš raz kuknuś, lěc toś te informacije su korektne? Źěkujom se a wjele wuspěcha. Póstrowy --Tlustulimu 18:38, 10 měrca 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu. To jo wěsće naš pśijaśel był. Slěpjański dialekt a Mužakojski dialekt stej pśechadnej dialekta, nic dolnoserbskej. Jogo serbšćina běšo zawěsće zasej wopak. Póstrowy, --Michawiki 20:47, 10 měrca 2008 (CET)
Witaj Michawiki. Źěkujom se za twóju korekturu. Wó Slěpjańskem dialekće južo dajo nastawk w górnoserbskej wikipediji. Naraźim, až jen pśełožymy. Póstrowy --Tlustulimu 09:31, 12 měrca 2008 (CET)

Also, es war doch notwendig, einen Bugrequest zu stellen. Ich hab das mal gemacht. Sollte also demnächst ordentlich aussehen. Gruß, --Thogo 16:58, 18 měrca 2008 (CET)

Danke dir. Es wundert mich bloß, dass das niemand beim offiziellen Start gemacht hat. Grüße, --Michawiki 20:17, 18 měrca 2008 (CET)
Die Bilddatei müsste übrigens vorher noch gesperrt werden. --Thogo 20:28, 18 měrca 2008 (CET)
Welche Bilddatei? Die englische oder die neue niedersorbische? Was meinst du mit sperren? Dass die neue niedersorbische geschützt wird? Das kannst du doch dann gleich mit erledigen, du bist doch Steward. Ansonsten macht es Tlustulimu, der ist hier Admin. Grüße, --Michawiki 23:41, 18 měrca 2008 (CET)

Dobry źeń, Michawiki. Maš pśipadnje zdaśe wót instalacije swójskego wikija? Musym hyšći swóju wiki-instalaciju zreparěrowaś. Póstrowy --Tlustulimu 15:38, 4 maja 2008 (CEST)

Hm, nic wjele, dokulaž njejsom wjele z wikijom źěłał. Kótaru serwerowu softwaru wužywaš? Ja wužywam XAMPP. Musyš swój celowy zapis ze stareju instalaciju pśemjeniś abo staru instalaciju pśesunuś. Pśi mnjo jo toś ten zapis xampp/htdocs/wiki/. Pśemjeń tos ten zapis a napóraj nowy zapis wiki abo pśesuń wopśimjeśe do drugego zapisa. Na kuždy pad musy instalaciski zapis prozny byś. Instalaciski program njesmějo staru instalaciju nadejś.
Pótom musyš do adresowego póla zapódaś: http://localhost/wiki/config/index.php
Něnto se instalaciju zachopina, wupołń póla. Źiwaj na to, až wužywaš samske mě za datowu banku, aby MediaWiki mogł stare wopśimjeśe datoweje banki zacytaś. Źiwaj teke na to, až wulašujoš gwězdki z póla za gronidło datoweje banki (root). Wóstaj toś to pólo prozne. Howac instalacija njefungujo. Pó wuspěšnej informaciji kopěruj dataju LocalSettings.php ze zapisa "config" do zapisa "wiki". A njezabydni messagesHsb.php do zapisa /wiki/languages/messages/ kopěrowaś, aby MediaWiki serbske teksty namakał. Cyń to nejlěpjej, pjerwjej až startujoš smužku http://localhost/wiki/config/index.php, móžoš pótom rozmjej serbšćinu za cas instalacije ako rěc wubraś. Póstrowy, --Michawiki 16:42, 4 maja 2008 (CEST)
Mója instalacija na nowem licaku južo funkcioněrujo, ale něco felujo tam, kótarež jo w starej instaliciji "šrotowego" licaka było. Za cas importowanja zip-pakowaneje sql-dataje jo program phpMyAdmin krotko do casa skóńcył. Pótom sym manualnje zbytk importował. Cora sym wiźeł, až někótare nastawki njejsu, rownož južo su na starem licaku byli. Maš ideju? Jo zmysłopołno, zaso importowaś felujucy źěł? Póstrowy --Tlustulimu 16:57, 4 maja 2008 (CEST)
(Dodank) Sym jadnotliwje Apache 2.0.52, PHP 5.2.5 a MySQL 4.0 na Windows XP instalował. Póstrowy --Tlustulimu 17:01, 4 maja 2008 (CEST)
Instalaciju dump-dataje (sql-dataje) hyšći njejsom cynił. Coš datowu banku wudospołniś. Njejskerjej njejsy stare wopśimjeśe pśewzał. By musył nejpjerwjej stare wopśimjeśe pśewześ a pótom nowe wopśimjeśe pśidaś. Bójm se, až, gaby něnto stare wopśimjeśe pśegrał, by nowe wopśimjeśe pśepisał, město wopśimjeśe wudopołnił. Póstrowy, --Michawiki 17:23, 4 maja 2008 (CEST)

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som wiźeł, až duchachóry jo nowu nastawk Teltow zachopił. Ale gramatika zasej jo wjelgin špatna. Dejm nastawk lašowaś a duchachóry zasej blokěrowaś? Póstrowy --Tlustulimu 19:11, 3 junija 2008 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Ně, njocomy bóle bamžojske byś ako bamž. Co sobu źěłaś. To jo dobre. Rěcne zmólki njejsu pśicyna, aby my jogo blokěrowali. Ale gaž se zasej něco wumyslijo a to njoco wulašowaś a buwa agresiwny, w tom paźe jo. Póstrowy, --Michawiki 19:34, 3 junija 2008 (CEST)
Witaj Michawiki. Raz docakam co cyni źiwna wósoba w toś tej wikipediji. Póstrowy --Tlustulimu 19:55, 3 junija 2008 (CEST)

Dolnoserbski Firefox[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som cytał, až něnto eksistěrujo dolnoserbska wersija Firefoxa. Teke dajo pšawopisny słownik za toś ten browser? Póstrowy --Tlustulimu 19:17, 3 junija 2008 (CEST)

Ně, hyšći nic, jano za de, en-US a hsb. Ja njewěm, kak se taki prawopisny słownik cyni. Póstrowy, --Michawiki 19:34, 3 junija 2008 (CEST)
Som Eduardoju Wornaroju email pósłał a se pšašał, lěc móžo taki prawopisny słownik cyniś. Póstrowy, --Michawiki 21:25, 3 junija 2008 (CEST)
Dobry źeń, Michawiki. To jo dobra ideja! Naźejam se, až wón buźo toś te rozšyrjenje za Firefox wuźěłaś. Póstrowy --Tlustulimu 11:14, 4 junija 2008 (CEST)
Edward jo mě napisał, až njama cas za dolnoserbski pšawopisny słownik za Firefox. Co mě wšak to słaś, což wón ma. Póstrowy, --Michawiki 22:44, 8 junija 2008 (CEST)

Dobry. We witaj-teksće namakuju se hyšći někotare górnoserbizmy (n. pś. kiž). Kak mogu wóni pólěpšyś? --Sebastiano 21:54, 8 junija 2008 (CEST)

Witaj Sebastiano. Móžoš to how změniś. Ale glědaj, to jo pśedłoga. Pśedłoga se na wjele městnach wužywa. Słowko kiž jo stojecy wóstało, gaž jo se tekst z górnoserbšćiny pśełožył. Změń pšosym teke pokazki do wótkaze. Póstrowy, --Michawiki 22:38, 8 junija 2008 (CEST)
Měj źěk za te dalšne korektury. Ale njejsom zapśimjeł, cogodla śi słowo pokazka njespódoba. To znaju, ale słowo wótkaz we tom wuznam jo mě njeznate. No jo, mam pśecej něco k wuknjenjoju. --Sebastiano 23:26, 8 junija 2008 (CEST)
Smy se dojadnali, až toś to słowo wužywamy. Pokazka ma wóznam Hinweis, ale nic Verweis. Mimo togo wužywa čěšćina odkaz a górnoserbšćina wotkaz. Na www.dolnoserbski.de se link pódawa, ale to jo engelske słowo, kótarež comy se wobinuś. A skóńcnje se fachowa terminologija hyšći wuwija. Teke my (w praksy) mamy wliw na słowniki a nic jano słowniki na nas. Póstrowy, --Michawiki 23:52, 8 junija 2008 (CEST)
Ach zo, ja som se zamyslił, až to dej Hinweis groniś... X-) --Sebastiano 09:14, 9 junija 2008 (CEST)
Ow, popjeł na swóju głowu: Maš pšawje, dej se to Hinweis groniś, pótakim slědk k pokazki. Póstrowy, --Michawiki 14:48, 9 junija 2008 (CEST)

Dobry źeń, Michawiki. Kak móžom titel Sekeli do górnoserbšćiny pśełožyś? Póstrowy --Tlustulimu 15:10, 17 junija 2008 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Hm, kiblim se hyšći mjazy Sekeljo a Sekelčenjo. Prědna forma by pó čéskej formje Sékelové była, druga pó mustrje górnoserbskeje słowotwórby. Ale, zwětšego wótwóźuju se take formy z -jan/jenjo a -čan/čenjo wót formow, kótaraž póchad pomjenjuju (wjas, město, kraj). Ale to how jo mě luda. Myslim se, až how Sekeljo jo lěpjej. Pśipódla gronjone, dolnoserbske mě dej Sekele byś, dokulaž w dolnoserbšćinje muskowósobowosć njejo. Pótakim pśesunuś. Póstrowy, --Michawiki 22:00, 17 junija 2008 (CEST)
Witaj, Michawiki. Źěkujom se za twójo wótegrono. Buźom formu Sekeljo wužywaś. - Dejm raz nastawk Sekeli na lěpšy lema Sekele pśesunuś? Póstrowy --Tlustulimu 09:48, 18 junija 2008 (CEST)

Me croirez-vous, hein ?


Budelberger 02:49, 20 awgusta 2008 (CEST) ()

Witaj Michawiki. Za mnje jo how stawjanje werba na kóńcu sadu njenotne. Dolnoserbšćina njejo nimšćina, w słowiańskich rěcach werb na kóńcu sadu jo wjelgin kumstny. Mam pla mnje Nowy Casnik a tam njestoj werb na cełym kóńcu sadu. --Derbeth talk 17:03, 31 awgusta 2008 (CEST)

Witaj Derbeth. Nu jo, maš pšawo. Ale za mnjo striktna pozicija werba na drugim městnje w saźe jo kumštna. Nic jano nimčiny dla, ale teke górnoserbšćiny dla. How ga źo wó werbalnu ł-formu. Ale maš pšawo, toś ta forma cesto stoj w dolnoserbšćinje gromadu z pomocnym werbom. Póstrowy, --Michawiki 18:59, 31 awgusta 2008 (CEST)

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som wiźeł, až sy nastawk Železowa Hěta do Eisenhüttenstadt pśesunuł. Som w knigłach "Niederlausitzer Ortsnamenbuch" na boku 50 někótare informacije namakał. Eisenhüttenstadt jo nastał w lěśe 1961 z městow Fürstenberg, Stalinstadt a Schönfließ. Město Fürstenburg pó knigłach ma serbske mě Pśibrjog. Póstrowy --Tlustulimu 19:14, 5 oktobra 2008 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Móžoš rady serbojske abo teke cuzorěcne městne mjenja zasej pśidaś, jolic maš spušćobne žrědła. Myslim se, až twóje knigły su spušćobne. Howac wulašuj njedokłaźone mjenja. Jo wjelgin derje, až mamy take spušćobne žrědło. Póstrowy, --Michawiki 19:56, 5 oktobra 2008 (CEST)

Erfundene Ortsnamen[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Hör zu René. Ich werde immer wieder Ortsnamen, die du einfach erfindest bzw. die du nicht belegen kannst, löschen. Da hilft es auch nichts, dass du im Internet deine "Erfindungen" verbreitest. Tlustulimu hat jetzt ein "Niederlausitzer Ortsnamenbuch", wo Pśibrjóg als niedersorbischer Name für Fürstenberg belegt ist. Der Name, den du vorher angegeben hattest, war nur ausgedacht. Auch Žělow für Diehlo ist dank der Liste bei Lodka belegt. Wir können also jetzt Pśibrjóg und Žělow drinlassen. So und nicht anders geht das. Was Eisenhüttenstadt angeht, so glaube ich kaum, dass sich in der kurzen Zeit, seit es Eisenhüttenstadt gibt (seit 1961), ein sorbischer Ortsname hat herausbilden können. Aber ich lasse mich gerne durch zuverlässige Quellen überzeugen. Grüße, --Michawiki 00:01, 6 oktobra 2008 (CEST)

...der andere Name Pribrjoh ist irgetwo bei internecy, viele Namen habe ich von luzicane, aus arbeiten von von Roman Zaroff , von SorbWord und anderen, letztlich kann man künstlerisch aktiv sein und eine lebendige Sprache erfindet auch neue Wörter und Namen. Auf jeden Fall solten weder die sorbischen noch die deutschen Namen verschwinden, in der Swiss sin d vie bis fünf Sprach ganz normal, und oben Blau, nu Rot, jetzt Wiess un Gelb! Die Sprachen sind:

 • Niedersorbisch (Dolnoserbski)
 • Obersorbisch (Hornjoserbsce)
 • Schlonsakisch (Oberschlesisch) (Ślůnski)
 • Jiddisch (ייִדיש)
 • Deutsch
 • Polnisch (Polski)
 • Tschechisch (Česky)
 • Sächsisch (Sägksisch; Säksisch; Leipschk)
 • ein wennig: Romani (Romani)
 • ein wennig: Bairisch (Boarisch)
 • Englisch (English)

Bo(sch)emje--René 02:13, 7 oktobra 2008 (CEST)

Witaj,

Južo nastewkej stej zjadnośone, myslim až něnto nastawk Kosowo móžo byś. Zachade změny som malsnje cynił dokulaž bok glědał tak: [3] a casa som njeměł dužo. postrowy Pe7er 17:36, 29 oktobra 2008 (CET)

Móžoš mě wujasniś, kak jo pšawje: "wušej sto a tśi jo tam byli" lěc "wušej sto a tśich jo tam było"? Stoj "wušej" z nominatiwem lěc genitiwem? --Derbeth talk 21:10, 8 januara 2009 (CET)

"Wušej" pomina genitiw. Jo pšawidło, až pad prepozicije resp. pad, kótaryž sadowa konstrukcija pomina, ma prědnosć. Ale ja by wužywał pluralowu formu werba, dokulaž "sto a tśich" jo subjekt a pó "tśi" a "sto a tśi" stoj plural (ale: "Wušej sto a pěś jo tam było"). Póstrowy, --Michawiki 22:57, 8 januara 2009 (CET)

Pšašanje na nimskem boku[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry źeń, Michawiki. Maš pšašanje na twójom boku w nimskej wikipediji. Póstrowy --Tlustulimu 14:48, 11 januara 2009 (CET)

IP 83.13.213.19 a engelske nastawki[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Wužywaŕ z IP-adresom 83.13.213.19 jo wjele engelskich nastawkow napórał. Myslim se, až wóni su zbytne, dokulaž wóni wopśimjeju jano lisćiny wótkazow, ale žedne serbske sady njewopśimjeju. Mimo togo nastawki kaž wabjenje wuglědaju. Co mysliš se? Póstrowy --Tlustulimu 20:21, 9 oktobra 2009 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Hm, som to teke južo dawno wiźeł, ale som hyšći njerozsudny, lěc te nastawki daju se akceptěrowaś abo nic. Jo, nastawki su engelski, ale wopśimjeśe njejo wandalizm, nastawki jadnaju wó muzikowych twórbach spiwarki Beyoncé Knowles. A zda se, až ten anonymny wužywaŕ stara se wó te nastawki. Pšašanje jo, dowóluju pšawidła Wikipedije take nastawki, pśeto nastawki su faktiski jano lisćiny. Myslim se, až mej by dejałej se pšašaś w nimskej Wikipediji. Tak wjele ako wěm, take lisćiny su w nimskej Wikipediji dobre kandidaty za wulašowanje, dokulaž njamaju wjele wopsimjeśoweje substance. Ale wužywarja njamam za wandalista. Wón jo seriozny. Póstrowy, --Michawiki 01:43, 10 oktobra 2009 (CEST)
Witaj Michawiki. Źěkujom se za twóje wótegrono. Myslim se, až móžomy nastawki how wóstajiś. Móžoš snaź pitśku wopśimjeśa w serbskej rěcy pśidaś? Póstrowy --Tlustulimu 20:12, 10 oktobra 2009 (CEST)

Dobry źeń, Michawiki. Rowno som wiźeł, až RL zasej jo nastawki z wunamakanymi titelami napórał. Mimo togo som juž na to pokazał, až how wunamakane lemy njejsu móžne. Naraźim se, až by pśi wóspjetowanem napóranju takich nastawkow jogo blokował měli. Co mysliš? - Móžoš raz pśitku how glědaś, dokulaž som wšak wěcej aktiwny na górnoserbskej wikipediji? Póstrowy --Tlustulimu 14:52, 4 decembra 2009 (CET)

Witaj, Tlustulimu. Jo, blokěruj. Njamóžomy jomu stawnje jogo cajk wótrumowaś. Informěruj pšosym Derbetha a snaź Pe7era - lěcrownož Pe7er wěcej njejo aktiwny w dsbwp. Glědam kuždy źeń do dsbwp a wuwoglědujom za wandalami. Zasuwam pótom pśedłogu {{Del}}, Derbeth jo how aktiwny a lašujo njerozymne nastawki. Póstrowy, --87.170.184.198 21:57, 4 decembra 2009 (CET)
Wódaj, njejsom pśizjawjony był. --Michawiki 22:04, 4 decembra 2009 (CET)
Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som jogo blokěrował. Něnto móžomy póněcom jogo zmólki korigěrowaś abo njerozymne lemata wulašowaś. Drugu móžnosć njewěm. Póstrowy --Tlustulimu 22:30, 4 decembra 2009 (CET)

Dobry wjacor, Michawiki. Maš snaź naraźenje, kótare lemata nastawki wót RL mógu měś? Źo wó slědujuce:

Snaź znajoš wužytne žrědło za to? Mam jano słownik Starosty z lěta 1999. Póstrowy --Tlustulimu 23:23, 4 decembra 2009 (CET)

Witaj, Tlustulimu. To jo mójo naraźenje: Jolic serbske mě njeeksistěrujo, wužywamy nimske mě, jolic nimske mě njeeksistěrujo, bjerjomy to mě, kótarež nimska Wikipedija resp. nimčina wužywa, to jo zwětšego mě w originalnej rěcy. Na pś.: Arij njeeksistěrujo, nimske mě ani njeeksistěrujo, togodla nimska Wikipedija wužywa Ærø, to jo mě w danskej originalnej rěcy. My by dejali pótakem teke Ærø wužywaś. Snaź móžomy pšawopis pśiměriś, na pś. Swalbard, město Svalbard. Ale pó mójim měnjenju w dolnoserbšćinje sorabizacija hyšći njejo tak mócnje pókšacowana ako w górnoserbšćinje z nowym pšawopisom. Togodla ja by wobglědniwy był, což sorabizacija nastupa w dolnoserbšćinje. Póstrowy, --Michawiki 00:42, 5 decembra 2009 (CET)
Witaj, Michawiki. Juž som lemata někotarych nastawkow změnił. Ale pśe zbytnych njewěm, kótare lemata su pšawe resp. by pšawe byś mógli. Póstrowy --Tlustulimu 23:15, 6 decembra 2009 (CET)

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som pitśku nastawk Skandinawiska pópšawił. Ale wón wopśimjejo hyšći wjele zmólkow. Maš snaź lušt pitśku jen pópšawiś? Mimo togo som nastawk za tyźeń połšćitał, aby RL njamóžo zasej nam móliś. Póstrowy --Tlustulimu 23:30, 6 decembra 2009 (CET)

Dobry źeń, Michawiki. Teke ja by lubjej nastawk Hedinsey wulašował, dokulaž wopśimjejo wjele rěcnych zmólkow. Wěš snaź serbske mě toś teje kupy? Myslim se, až nimske mě wužywali musaś. Póstrowy --Tlustulimu 13:54, 6 měrca 2010 (CET)

Witaj Tlustulimu. Njeznajom žedne serbske mě za Hiddensee. Wón ma mě Hedinsey z nimskeje Wikipedije. Tam stoj, až Hedinsey jo mě z prozoweje Eddy, jo pótakem staroislandske mě! Staroislandske mě ako titel boka w dolnoserbskej Wikipediji! Njewěm, som za to, až lašujoš ten zarodk, boki wót RL njamaju wjeliku wužywańsku gódnotu. Jolic coš zarodk zdźaržaś, pśesuń jen pód nimske mě. Póstrowy, --Michawiki 16:23, 6 měrca 2010 (CET)

Dobry wjacor, Michawiki. Źěkujom se za twóju korekturu. Mam zbytne dalejpósrědnjenje Dobrebora wulašowaś, dokulaž nastawk wšak njejsu seriozne žrědła wopśimjeł? Mimo togo myslim se, až take žrědła njeeksistěruju. Póstrowy --Tlustulimu 20:48, 19 měrca 2010 (CET)

Witaj Tlustulimu. Wulašuj bok Dobrebora, zda se źe, až mě Dobrebora jo historiske - nanejmjenjej pó nimskej Wikipediji -, ale to njejo wěste. Žrědła som wulašował, dokulaž som wulašował mě Dobrebora, reference su pótakem wuzbytne. Póstrowy, --Michawiki 00:08, 20 měrca 2010 (CET)
Witaj, Michawiki. Rowno som zbytny bok wulašował. Póstrowy --Tlustulimu 13:44, 20 měrca 2010 (CET)

Zasej RL w lěśu 2010[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Južo sy dataju File:Serbskem sedlišća w podpołnocnem Błotach a Dolnej Łužycy.JPG wiźeł? Som wužywaŕ na boku commons:User talk:René fan Satenbjerg informował, až lema wobraza jo wopacny, ale wón jo zasej wopak to rozměł a jano tekst na wobrazu změnił. Maš snaź ideju? Mimo togo myslim se, až taki scannowany wobraz njejo pó pórědku.

Z někotarych dnjow wón zasej nowe nastawki we wopacnej serbšćinje napóra. Mam taki kał wěcej pópšawiś? Wón wšak wužywa rozdźělne IP-adrese. Snaź se móžomy jogo provider pšašaś? Póstrowy --Tlustulimu 22:04, 6 apryla 2010 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Pšosym zastaj toś ten bok pśeśiwo wobźěłowanjeju pśez IP-adrese. Cu mjenja pśekontrolěrowaś a njok, až wón zapisujo dalšnu bźinu do lisćiny. Blokěruj teke wužywarske mě René fan Satenbjerg, jolic njejo blokěrowane.
Witaj Michawiki. Rowno som mjenjowany bok połsćitał. Ale myslim se, až wón snaź buźo nastawki wó zeleznicach wobźěłowaś. Wužywaŕ jo wót 4. decembra 2009 blokěrowany. Póstrowy --Tlustulimu 11:02, 7 apryla 2010 (CEST)
Myslim se, nejlěpše jo, až zawoborujomy jomu nowe zarodki napóraś. Musymy te zarodki pśecej pópšawiś a te zarodki wóstanu weto zarodki. Na drugem boce trjebamy nowe nastawki. Ale z pórědnym wopśijeśim a w dobrej rěcy. Naslědku ty maš głowne źěło, dokulaž jano ty (a Derbeth) móžoš zarodki wulašowaś. Póstrowy, --Michawiki 13:45, 7 apryla 2010 (CEST)
Naraźujom, až akceptěrujomej jano lisćinu Lodki a bok Bramborskego krajnego zastojnstwa. Jolic na lisćinje Lodki a na infoboku daneje gmejny žedno serbske mě njejo pódane, wuchadamej z togo, až jogo mě jo wumyslone. Wulašuj teke ten wobraz na tom boku, tón wobraz njama seriozne žrědło, jo jen sam cynił. Felujo pódaśe licence. -- Njewěm, móžo provider nam pomagaś? Trjebamy pśicynu za blokěrowanje pśez provider. Kiblim se psécej, lěc zarodk ma wóstaś abo nic. Nejlěpše rozwězanje jo, až wón wěcej njamóžo nic cyniś, lěcrownož som zajmowany na tom, až dsbwp se pówětšujo. Póstrowy, --Michawiki 00:46, 7 apryla 2010 (CEST)
Rowno som cwibelny wobraz z nastawka wulašował. - Mimo mjenjowaneju websedłowu teke móžomy knigły "Niederlausitzer Ortsnamenbuch" wót awtora Walter Wenzel ako žrědło wužywaś. Póstrowy --Tlustulimu 11:02, 7 apryla 2010 (CEST)
Źěkujom se. Derje, ale ja njamam te knigły, musym se na tebje spušćiś. Naraźujom, až informěrujoš Derbetha wó tych tśich akceptěrowanych žrědłach, wón jo teke administrator. Póstrowy, --Michawiki 13:20, 7 apryla 2010 (CEST)

Dobry źeń, Michawiki. Rowno som wužywarja Legastikaŕ blokěrował. Mimo togo wón jo był tak głupy tekst wót wužywarja Old Shatterhand na wužywarski bok pśewześ. Tekst stoj jano hyšći w stawiznach ("Wersije a awtory") wobeju bokowu. Póstrowy --Tlustulimu 11:32, 12 apryla 2010 (CEST)

Dalšne žrědło za mjenja sedlišća[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Snaź móžomy dalšne žrědło za mjenja sedlišća wužywaś. Mam knigły "Słownik Dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow" wót Arnošta Muki. Ale to jo reprint knigłow z lěta 1928, kótaryž so jo w lěśe 2008 zasej śišćał. Togodla njejsom wěsty, až móžomy wopšawdu to wužywaś. Mimo togo awtor jo pitśu drugi pšawopis wužywał. Co mysliš? Póstrowy --Tlustulimu 21:19, 7 apryla 2010 (CEST)

(+) Toś, tśeśi zwězk knigłow wopśimjejo někotare mjenja sedlišća, ale teke wósobowe a swójźbne mjenja. --Tlustulimu 21:22, 7 apryla 2010 (CEST)
Witaj Tlustulimu. Hm, lubjej nic. Snaźkuli, mamy garantiju, až podaśa Muki su spušćobne. Snaź móžomy se někogo pšašaś, na pś. ze Serbskego Instituta. Mam how hyšći reprint tłustego Nimsko-górnołužyskego słownika Filipa Rězaka. To njenastupa dolnoserbšćinu, ale problem jo ten samy. Tam stoj w pśedsłowje, až wón jo teke wumyslił słowa. Ale, myslim se, až to snaź njenastupa swójske mjenja, Rězak jo napórał słowa za nowe pominanja swójogo casa, a zawěsće to su byli skerjej powšykne zapśimjeśa. To by mógło pśi Muce pódobne byś. Srjodu, 14. apryla, budu w Budyšynje. Mam tam termin z doktorandom, kenž zajmujo se za mójo źěło za serbskej Wikipediji a móje pśełožki programow Mozilla do serbšćiny. Pśi toś tej góźbje mógu do Serbskego Instituta hyś. Póstrowy, --Michawiki 22:02, 7 apryla 2010 (CEST)

dakejpósrědnjenje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som wiźeł, až z januara 2010 se "dakejpósrědnjenje" na boku Specialne:Protokole/move pokazujo město pšawego słowa "dalejpósrědnjenje". Slědna pšawa forma jo była dnja 11. decembra 2009, mjaztym až prědna wopacna forma jo była dnja 4. januara 2010. Co se stało? Póstrowy --Tlustulimu 19:04, 14 apryla 2010 (CEST)

Witaj Tlustulimu. O ha, popjeł na móju głowu. To jo pisańska zmólka wóte mnjo w translatewiki.net, powěźeńka move-redirect-suppressed. Som to něnto tam skorigěrował. Buźo pitśku traś, nježli až to jo změnjone w dsbwp. Pšosym njezměń to w dsbwp, jo lěpjej to na translatewiki.net cyniś, dokulaž ta sama powěźeńka wužywa se teke w drugich wikiprojektach. Jolic to změnjaš jano w dsbwp, tekst wostanjo wopak w drugich projektach. Wódaj pšosym a póstrowy, --Michawiki 12:01, 15 apryla 2010 (CEST)
Witaj Tlustulimu. Njewěm, lěc sy to južo wiźeł, ale mója korektura wót dakejpósrědnjenje do dalejpósrědnjenje jo se južo wustatkowała. Póstrowy, --Michawiki 19:18, 16 apryla 2010 (CEST)
Witaj, Michawiki. Źěkujom se za twóju pópšawjenje. Póstrowy --Tlustulimu 20:51, 16 apryla 2010 (CEST)

… für die Korrektur der Bildunterschrift. Ich war mir bei über die richtige Deklination des Ortsnamens unsicher. Nebenbei: Ordentlich begründete Löschanträge für RL-Artikel werden durchaus auch abgearbeitet. Mir scheint, Tlustulimu will nur nicht Antragsteller und Löscher in Personalunion sein. --32X 09:55, 22 apryla 2010 (CEST)

Gern geschehen. Ich weiß doch, dass deine Sorbischkenntnisse noch ;-) nicht so umfangreich sind. Was die Löschanträge angeht, so handeln wir hier noch pragmatisch. Bei Vandalismus wird eine SLA-Vorlage in den Artikel gesetzt. Die ist leicht aus den Letzten Änderungen zu ersehen, da wir nur eine leicht zählbare Menge an Letzten Änderungen pro Tag in den sorbischen Wikipedien haben. Eine spezielle SLA-Seite gibt es nicht. Es wäre zu erwägen, eine anzulegen, um eine ausführlichere Löschdiskussion zu ermöglichen. Löschen können in der dsbwp nur Tlustulimu und Derbeth, theoretisch auch Pe7er, aber der hat sich hier lange nicht mehr blicken lassen. Ich selbst bin nicht darauf scharf, Admin zu sein. Nun ja, Tlustulimu will wohl in gewisser Weise sich nach hinten absichern, was man verstehen kann. Wenn ein neuer Stub für mich eine gewisse Ausgangssubstanz erkennen lässt, setze ich nicht sofort eine Löschvorlage hinein, auch wenn die sprachliche Korrektheit noch zu wünschen übrig lässt. Das lasse ich auch bei RL gelten. Aber wenn ein Ortsnamenartikel schon einen erfundenen Ortsnamen im Titel hat und das bewusst zum wiederholten Mal vorkommt, ist dann eine Sperrung fällig. Beim Löschantrag bin ich auch zögerlich, da wir ja eigentlich froh sein müssten, wenn wir neues Material in der dsbwp haben. Wir brauchen wohl doch hier auch eine Abstimmung über die Festlegung von Löschkriterien. Leider hält sich meine Kreativität auch in Grenzen, so dass ich nicht der Typ bin, der neue umfangreiche Artikel aus dem Hut zaubert bzw. vorhandene Stubs stark ausbauen kann, so dass ich aus den Stubs auch was machen kann.. Mein Ding ist eher das Übersetzen und die sprachliche Durchsicht. Na und last but not least: Es fehlen halt die Leute. Grüße, --Michawiki 13:11, 22 apryla 2010 (CEST)

This is not the same template. On some Wikis thera are two diffrent templates. If you add bad iw to dsb template interwiki BOTs are going mad. Malarz pl 21:34, 17 maja 2010 (CEST)

I looked to pl:Szablon:Alfabet grecki and it didn't exist. But there was an information that the title of the template was changed to Szablon:Alfabet Grecki. The iw in Upper Sorbian Wikipedia was not valid because it pointed out to Szablon:Alfabet grecki with lower case letter.Therefore I changed the title of the template to this with upper case letter because this title was valid. Why did you move the text of the valid template with the upper case letter to the invalid template with the lower case letter in Polish Wikipedia later and wrote me that I was wrong? I wasn't wrong. You changed the validity of those two templates later moving the text from the template with upper case title to this one with lower case title in Polish Wikipedia. Finally, I don't understand why you had problems changing the interwikis in Upper Sorbian Wikipedia. The Upper Sorbian template has been protected against anonymous users only. You are registered and has logged in. --Michawiki 22:04, 17 maja 2010 (CEST)
I was confused by some users who tried to fix interwiki and could not do that. In this case, they began to move (by copy / paste) Polish template. Anyway, the problem interwiki two different (but similar) templates has been managed.
My discussion concerned C5% 9Bed% C5% 82oga: Grichiski_alfabet & diff = 48964 & oldid = 48640 this edition, made after I correct interwikis. Malarz pl 09:43, 18 maja 2010 (CEST)

Źěkuju se za twóje korektury. Hyšći wuknjom serbski, togodla njejo mój bok perfektny ;) Mam jadno pšašanje - su how aktiwne Serby, kótarež dolnoserbšćinu ako maminu rěc maju? Postrowy z Pólskej. AdSz 12:39, 9 julija 2010 (CEST)

Witaj AdSz. Twója dolnoserbšćina jo južo wjelgin dobra. Což nastupa twójo pšašanje - spšawne gronjone, ja njewěm. Mamy dweju wužywarjowu z dolnoserbšćinu ako maminu rěc, ale wobej wěcej njejstej aktiwnej wót 2008. Zazdaśim su resp. su byli někotare wužywarje, kótarež žěłaju/su źěłali anonymnje abo njejo napórał wužywarski bok. Ten nastawk Stawizny Serbow jo napórał wužywaŕ Muggler, ale teke jogo slědne pśinoski su z lěta 2008. Pó dłujkosći teksta a kwaliśe rěcy zda se, až wón jo maminorěcnik. Jo powšykny problem (teke w górnoserbskej Wikipediji), až su jano jadnotliwe aktiwne wužywarje a Serby faktiski ignorěruju eksistencu serbskeju Wikipedijowu. Jo sromota, ale wěrno. Móžoš se rozrgonjaś z wužywarjom Derbeth, kenž jo teke Pólak. Nejaktiwnjejše wužywarje how w dsbwp su Nimce a Pólaki, w hsb su to Nimce a Čechy. Ale Serby? Njeznajom pśicyny, cogodla to jo tak. Nejskerjej, dokulaž jo jadnorjej, nimsku Wikipediju wužywaś. A nic kuždy ma lušt, we (serbskej?) Wikipediji sobu źěłaś. Wjele se wěsće teke mysle, až proca njezarownajo wužytk, jo ga nimska Wikipedija. Ale to su móje gódanja - bóžko njejsu ani měnjenja wó źěle w serbskima Wikipedijoma. Serby ignorěruju jej jadnorje. Bóžko. Wjaselim se (a wěsće teke druge aktiwne wužiwarje w dsbwp), až coš w dsbwp sobu źěłaś, trjebamiy kuždu pomagajucu ruku. Mimo togo pódpěraš dolnoserbšćinu, gaž ju wuknjoš. Pótakem, buź witany hyšći raz a wutšobne póstrowy, --Michawiki 14:01, 9 julija 2010 (CEST)

Der Artikel müsste wohl noch etwas eingekürzt werden. Die Einleitung steht nach einer Überschrift und ständig stehen deutsche Absätze drin. --32X 21:42, 27 julija 2010 (CEST)

Wužywaŕ:Michawiki/Pśikładne sady za městne nastawki[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry źeń, Michawiki. Rowno som twój nastawk Wužywaŕ:Michawiki/Pśikładne sady za městne nastawki k bokoju Wikipedija:Projekt za sedlišća pśidał. Póstrowy --Tlustulimu 10:05, 5 awgusta 2010 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Derje, ale maš hyšći ideju za centralnu městno za to, aby wužywaŕ lisćinu teke namakał? Jo derje, až pokaz na lisćinu jo na projektowem boku projekta Sedlišća, ale nowy wužywaŕ njewě nic wó tom. Ale to snaź njejo trěbne, sady daje se hyšći pózdźej zaźěłaś. We wokognuśu su ty, 32X, Derbeth, Tchoř a ja informěrowane. W dsbwp som hyšći cynił pólsko-dolnoserbsku wersiju a som pšosył Derbetha, aby pśeglědał pólski tekst za zmólkami. Pódobnje som cynił česko-górnoserbsku wersiju w hsbwp a pšosył Tchořa, aby wón pśeglědał česki tekst. Póstrowy, --Michawiki 12:14, 5 awgusta 2010 (CEST)
Witaj Michawiki. Sym tšošku pólski pśełožk pólěpšył. Postrowy, AdSz 12:34, 5 awgusta 2010 (CEST)
Źěkujom se, AdSz. A ty sy dalšny wužywaŕ, kótaryž jo wó lisćinje informěrowany. Póstrowy, --Michawiki 13:09, 5 awgusta 2010 (CEST)

Please, could you translate en:Podolsk into Dolnoserbšćina? Naturally if you have available time![žrědłowy tekst wobźěłaś]

Good day to you! Could you, please, translate into Dolnoserbšćina the article, containing two-three sentences, about this city in Russia? I’d like to thank you in advance :)--Переход Артур 11:01, 13 februara 2011 (CET)

Dobry źeń, Michawiki. Rowno som wiźeł wobźěłanja IP-wužywarjow. Myslim se, až to móžo RL byś. Co mysliš? Mimo togo myslim, až nastawk Staropólšćina jo rěcnje pśeliš zły. Dalšny taki nastawk jo:

 • Odriny ług (titel jo w pórědku, ale stil jo był zły. Som jen pitśku pópšawił.)

Póstrowy --Tlustulimu 13:30, 3 měrca 2011 (CET)

Jo, maš pšawje. Nejjasnjejše znamje za to jo tabela z pólskimi městnymi mjenjami w nastawku Staropólšćina. To njama w nastawku wó rěcy nic pytaś. Wopytaj jogo blokěrowaś, aby njewugbał dalšny njerozym. Póstrowy, --Michawiki 17:58, 3 měrca 2011 (CET)

Język wschodniołużycki w pólskej wikipediji[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som zajmny nastawk w pólskej wikipediji namakał. A to: Język wschodniołużycki. Maš snaź lušt jen do serbskeju rěcow pśełožyś? Póstrowy --Tlustulimu 21:02, 3 měrca 2011 (CET)

Derje, budu to cyniś. Źinsa nic wěcej, witśe abo pśezwitśe. Póstrowy, --Michawiki 22:34, 3 měrca 2011 (CET)
Som se ten mały nastawk w pólskej Wikipediji woglědał. Su tśi grawěrujuce problemy:
 1. Zapśimjeśe Pódzajtšnoserbska rěc njejo pśipóznate w modernej sorabistice. Jano dwa wědomnostnika V. L. Ščerba a Pawoł Wirth stej wó pódzajtšnoserbskich dialektach powědałej, pótakem jano wó dialektach a nic wó wósebnej rěcy
 2. W pólskem nastawku su městne mjenja naspomnjone, kótarež njamógu identificěrowaś.
 3. Spušćobnosć pólskego nastawka njedajo se wobwěsćiś
Togodla ja bych se nastawka wó tom zbył. Jolic scełego comy toś temu něźi w dsbwp wobjadnaś, pón ako wósebny wótrězk w nastawku Serbšćina, ale nic ako wósebny nastawk. Póstrowy, --Michawiki 23:38, 5 měrca 2011 (CET)

Wikipedija:Kandidaty za lašowanje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som dalše naraźenje na lašowanje pśidał: Wikipedija:Kandidaty za lašowanje. Co mysliš? Póstrowy --Tlustulimu 22:34, 5 měrca 2011 (CET)

Witaj Tlustulimu. Wulašuj ako nastawk Staropólšćina tak teke Lisćinu městnych mjenjow w pólšćinje. Budu se pśemyslowaś, lěc raz pśełožujom nastawk Staropólšćina z pólšćiny. Lisćina pólskorěcnych městnych mjenjow njejo pó mójim měnjenju relewantna za dolnoserbsku Wikipediju a mimo togo su te "serbske" mjenja w tabeli tam njedowěrne. Póstrowy, --Michawiki 22:59, 5 měrca 2011 (CET)
Witaj, Michawiki. Rowno som mjenjowanej nastawka wulašował, dokulaž jeju wopśimjeśe njejstej pśigódne było. Maš snaź lušt napóraś Staropólšćina ako pśełožk pólskeje wersije, jolic taki nastawk jo zmysłapołny? Póstrowy --Tlustulimu 10:57, 9 maja 2011 (CEST)

Nette Nachfrage nach Übersetzung in Sorbisches für de:Mérida (Venezuela), de:Feria del Sol und de:Campora San Giovanni und eventuelle Nachfrage nach Zusammenarbeit für künftige Artikel, danke von echtem Herzen[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Liebster Michawiki,

ich schreibe dir vor allem, um dich zu grüßen und um dir eine Gute Woche zu Wünschen zu Wünschen. Ich wollte dich außer diesem fragen, ob es deine Hilfe möglich um Mérida in Sorbisches zu übersetzen sein würde, zwei Sorbisch. Ich erkläre mir das warum. Jahre vor, genau vor zwei Jahren.. durch einen bekannten socialnetwork kannte ich außer meiner venezolanischen Familie, auch eine Stadt... die Stadt der Reiter. in jene Perioden aber es fing auch mit einem häßlichen Augenblick für mich an... ich wurde von einer Krankheit, die schlägt, krank wir Jugendliche: die Anorexie, sodaß ich auch den Tod riskierte.. sie verließen mich fast aller ins Dorf, auch, derjenige Freund und Verwandte glaubte. Aber die Hoffnung kam von Mérida an, jeden Tag wurde meine Mauer von Wörtern von Mut, Frieden und Hoffnung tapeziert. Sogar einige Glieder und Veranstalter vom gut bemerkt Feria del Sol, die typische Party vor Karneval, wie zum Beispiel die jungen Königinnen der Messe zwischen dem die Siegerin von das 2008, es denkt, daß ihre ganze Familie mich praktisch jetzt adoptierte. das schönste Geschenk kam von der Universität der Anden an, von einer jungen Studentin, die auch jetzt ist, sie zwischen mein angesehenen Freunde, es schenkte mir die x-te Nachricht von Hoffnung: de:Unsere Liebe Frau von Coromoto, Patrona Venezuelas.

nimmt wieder mich vom Bösen, daß es mich geschlagen hatte, fragte ich verschiedene Leute nach Herzen, mir bei das zu helfen, zu meine Geschichte kennen machen, weil jede Person weiß das, was es internet und Wikipedia für alle von positivem und guten machen kann wir. auf auch deine Hilfe von Übersetzungen hoffend, ich danke dir vorzeitig für echtes Herz.. und wenn du von Bedarf für einige Übersetzungen auf Italienisch, spanisch, Kalabrier und Sizilianer hast, dich nicht vor Problemen stellen, werde ich sie von echtem Herzen machen.... Marrovi kann uns einige Sprachen gebürtig amerikanisch außer diesem mein Freund benutzen. sagt dieses, ich danke dir vorzeitig für echtes Herz und ich sende dir Tausend Segen. danke für alles. Luigi--Lodewijk Vadacchino 19:39, 19 julija 2011 (CEST)

Dobry wjacor, Michawiki. Wót 30. julija až do 7. awgusta budu w dowolu. Móžoš pšosym pitśku na dolnoserbsku wikipediju glědaś? Na stanowišću njamam internet daniž licak. Póstrowy --Tlustulimu 22:28, 28 julija 2011 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Jo, budu to cyniś. Ale daj teke Derbetha nazwěsć k wěsći, až buźoš w dowolu. W śěžkich padach wandalizma, móžo wón wěcej cyniś ako ja, dokulaž wón jo admin. Póstrowy, --Michawiki 22:59, 29 julija 2011 (CEST)

Dobry źeń, Michawiki. Rowno som wiźeł, až rusojski wužywaŕ jo pśidał teksty do nastawka Rusojska. Móžoš pšosym je pśełožyś, dokulaž źěł hyšći jo w Rušćinje? Póstrowy --Tlustulimu 09:52, 16 oktobra 2011 (CEST)

Źěkujom se, Michawiki. :-) --Tlustulimu 16:59, 16 oktobra 2011 (CEST)

Dobry źeń, Michawiki. Źěkujom se, až sy titel nastawka změnił: Frygi. Ale som dalšne nastawki namakał, kótarychž titele snaź su wopacne.

Co naraźujoš? Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 28. měrca 2012, 13:19 (CEST)[wótegroniś]

Witaj Tlustulimu. Ako sy mjaztym zawěsće wiźeł, som něnto nastawka Frygi a Thraki pśeglědał. Nastawk Frygija pśesunjom pód titel Frygiska. Wón ga wopśimujo jano jadnu sadu. Zawěsće wóstanu te geografiske swójske mjenja hyšći teoretiske, njejsu dopokaze za dolnoserbšćinu. Ale nanejmjenjej su wóne pšawopisnje pšawe. Pisanje z th pla słowa Thraki a jogo wótwóźenjow som pó górnoserbšćinje wólił, glědaj Datowa banka geografiskich eksonymow, ph we Frygi som pó wugronjenju ako f transkriběrował. Som wšak teke nastawka korigěrował. Póstrowy, --Michawiki (diskusija) 28. měrca 2012, 16:11 (CEST)[wótegroniś]

RL jo zasej aktiwny[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Michawiki. Bóžko RL jo zasej aktiwny. Dwa nastawka juž stojtej na boku Wikipedija:Kandidaty za lašowanje. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 3. julija 2012, 18:40 (CEST)[wótegroniś]

Witaj Tlustulimu. Wulašuj jej, lěcrownož RL jo mě pitśku luto. Ale my musyli nejskerjej nastawka tak a tak pśesunuś, dokulaž městne mjenja njejsu pšawe. --Michawiki (diskusija) 3. julija 2012, 23:14 (CEST)[wótegroniś]

Can you help me how to fix the article not to delete? Greeting! --Kolega2357 (diskusija) 16. julija 2012, 18:34 (CEST)[wótegroniś]

Write the article in Lower Sorbian or ask for translation of an article from another Wikipedia but don't write the article in another language than Lower Sorbian. The same is valid for Upper Sorbian Wikipedia. --Michawiki (diskusija) 16. julija 2012, 18:46 (CEST)[wótegroniś]

Can you please do the central article on Roger Federer that he could stay? What is the difference between the two of Wikipedia? Greeting! --Kolega2357 (diskusija) 16. julija 2012, 21:13 (CEST)[wótegroniś]

They are in two different languages in Upper Sorbian resp. Lower Sorbian, neither in Polish nor in Czech. --Michawiki (diskusija) 16. julija 2012, 23:28 (CEST)[wótegroniś]

Is there any program on the Internet where it can be downloading, where text can be translated to hsb and dsb Wikipedia? Greeting! --Kolega2357 (diskusija) 17. julija 2012, 16:09 (CEST)[wótegroniś]

Geografiski Słownik Pólskego Kralojstwa a drugich słowjańskich krajow[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Może poświęciłbyś trochę czasu aby stworzyć dolnoserbski a może i niemiecki odpowiednik tego artykułu? Prosiłem o to Tlustulimu, ale tutaj twierdzi on, że Ty jesteś osobą lepiej się do tego nadającą. Pozdrawiam serdecznie, Rembecki (diskusija) 15. apryla 2013, 20:25 (CEST)[wótegroniś]

Měj źěk za rěcne korektury :) --Derbeth rozgrono 26. nowembra 2013, 19:52 (CET)[wótegroniś]