Wikipedija:Kandidaty za lašowanje

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
Awtorski portal

Wažna informacija[wobźěłaś]

To jo bok wó nastawkach, kótarež wužywarje naraźeje za wulašowanje. Njezabuź pšosym pśicynu za wulašowanje. Pšosym podpišśo swóje pśinoski z --~~~~~,
to jo w gratowem kašćiku nad wobźěłowańskim woknom druge tłocatko wótpšawa. To how: Signature button.gif

Pšosym wužywaś za nowu diskusiju plus (+) w górnej menijowej lejstwje mjazy słowoma "wobźěłać" a "wersije a awtory".


Nowy wótrězk zachopiś

Zawod[wobźěłaś]

Dobry źeń, luźe. Naraźijom, až hyšći diskutěrujomy wuměnjenja za lašowanje a teke změna abo wuźěłanje pśisłušnych pśedłogow. Wutšobne póstrowy --Tlustulimu 21:19, 8 februara 2008 (CET)

Kategorije[wobźěłaś]

Wužytne pśedłogi[wobźěłaś]

Za markěrowanje nastawki móžoš slědujuce pśedłogi wužywaś.

Za malsne lašowanje[wobźěłaś]

Za lašowanje pó diskusiji[wobźěłaś]

Njezabuź pšosym twóju pśicynu a signaturu.

Za boki, kótarež juž su na toś tej lisćinje byli[wobźěłaś]

Archiwěrowanje[wobźěłaś]

Pó někotarych tyźenjach (wjele?) bźez pšosby na wobnowjenje pśesuń pšosym diskusiju wó nastawku do archiwa, kótaregož podbokowe mě by pó šemje "ArchiwLětoMjasecŹeń" měli. (Na pś. Wikipedija:Kandidaty za lašowanje/Archiw20080303) Tamny wótkaz njemusy mjenjowy źěl Archiw wopśimjeś.

Lisćina[wobźěłaś]

Route 66‎‎[wobźěłaś]

Rowno som znowego kał RLa namakał. Nastawk ma wjelgin wopacny rěcny niwow. Mimo togo feluju žrědła a wopśimjejo pśeliš listow. Jogo nastawki pśecej maju samske problemy. Myslim se, až wón njejo zamóžny we Wikipediji pomogaś. --Tlustulimu (diskusija) 28. apryla 2013, 18:00 (CEST)

Valparaíso[wobźěłaś]

Rowno som znowego kał IPowego wužywarja namakał. Myslim se, až wikipedije njejo wobrazowa galerija. --Tlustulimu (diskusija) 26. oktobra 2013, 22:47 (CEST)

Yes check.svg jo se wótbył Rowno som nastawk wulašował, dokulaž wót oktobra njejo "pśeśiwo" how było. Mimo togo nastawk z esperantorěcnejej wersiji pśełožył, tak až wón zasej eksistěrujo, ale bźez njepśigódnych wersijow. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 18:29 (CEST)

Rance García[wobźěłaś]

Nastawk njeznatego wužywarja ako hoax wuglěda. Mimo togo žrědła feluju. Někotare wikipedije su nastawk južo wulašowali. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 17:54 (CEST)