K wobsahej skočić

Wikipedija:Kandidaty za lašowanje

Z Wikipedije
Awtorski portal

Wažna informacija[žrědłowy tekst wobźěłaś]

To jo bok wó nastawkach, kótarež wužywarje naraźeje za wulašowanje. Njezabuź pšosym pśicynu za wulašowanje. Pšosym podpišśo swóje pśinoski z --~~~~~,
to jo w gratowem kašćiku nad wobźěłowańskim woknom druge tłocatko wótpšawa. To how:

Pšosym wužywaś za nowu diskusiju plus (+) w górnej menijowej lejstwje mjazy słowoma "wobźěłać" a "wersije a awtory".


Dobry źeń, luźe. Naraźijom, až hyšći diskutěrujomy wuměnjenja za lašowanje a teke změna abo wuźěłanje pśisłušnych pśedłogow. Wutšobne póstrowy --Tlustulimu 21:19, 8 februara 2008 (CET)

Kategorije[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wužytne pśedłogi[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za markěrowanje nastawki móžoš slědujuce pśedłogi wužywaś.

Za malsne lašowanje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Za lašowanje pó diskusiji[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Njezabuź pšosym twóju pśicynu a signaturu.

Za boki, kótarež juž su na toś tej lisćinje byli[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Archiwěrowanje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pó někotarych tyźenjach (wjele?) bźez pšosby na wobnowjenje pśesuń pšosym diskusiju wó nastawku do archiwa, kótaregož podbokowe mě by pó šemje "ArchiwLětoMjasecŹeń" měli. (Na pś. Wikipedija:Kandidaty za lašowanje/Archiw20080303) Tamny wótkaz njemusy mjenjowy źěl Archiw wopśimjeś.

Route 66‎‎[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rowno som znowego kał RLa namakał. Nastawk ma wjelgin wopacny rěcny niwow. Mimo togo feluju žrědła a wopśimjejo pśeliš listow. Jogo nastawki pśecej maju samske problemy. Myslim se, až wón njejo zamóžny we Wikipediji pomogaś. --Tlustulimu (diskusija) 28. apryla 2013, 18:00 (CEST)[wótegroniś]

Valparaíso[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rowno som znowego kał IPowego wužywarja namakał. Myslim se, až wikipedije njejo wobrazowa galerija. --Tlustulimu (diskusija) 26. oktobra 2013, 22:47 (CEST)[wótegroniś]

 jo se wótbył Rowno som nastawk wulašował, dokulaž wót oktobra njejo "pśeśiwo" how było. Mimo togo nastawk z esperantorěcnejej wersiji pśełožył, tak až wón zasej eksistěrujo, ale bźez njepśigódnych wersijow. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 18:29 (CEST)[wótegroniś]

Rance García[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nastawk njeznatego wužywarja ako hoax wuglěda. Mimo togo žrědła feluju. Někotare wikipedije su nastawk južo wulašowali. --Tlustulimu (diskusija) 23. apryla 2014, 17:54 (CEST)[wótegroniś]

 jo se wótbył Som rowno nastawk wulašował, dokulaž jo relewantnosć felowała, ale njejsu teke žrědła byli. Mimo togo se su cuzorěcne wersije wulašowali. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 20. apryla 2015, 16:16 (CEST)[wótegroniś]

Jovian[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wužywaŕ z IP-adresom jo nastawk Jovian napórał. Myslim se, až njama relewantnosć. Mimo togo žrědła feluju. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 20. apryla 2015, 16:09 (CEST)[wótegroniś]

Česka Rixdorf[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Zasej kał RLa z wjelgin wopacneju pseudoserbšćinu. Mimo togo wón njeznajo, co su žrědła. --Tlustulimu (diskusija) 5. julija 2015, 21:31 (CEST)[wótegroniś]

Za Za. Bźez wjelikeje diskusije. -- J budissin (diskusija) 6. julija 2015, 02:26 (CEST)[wótegroniś]
Dobre ranje, kněz profesor! Ja pšosym Was, Wy musym se pópšawiś, ja jo w mója artikla zmólki pisał! 88.103.172.179 6. julija 2015, 10:24 (CEST)[wótegroniś]
To bóžko njerozmějom. -- J budissin (diskusija) 6. julija 2015, 12:01 (CEST)[wótegroniś]
Njamam lušt pśecej taki kał pópšawiś, dokulaž njejo rěcny niwow z lětow rosł. Myslim se, až njeznajoš bazowe pšawidła serbskeje gramatiki. Njejo nadawk Wikipedije pópšawiś twóje gramatiske zmólki abo rěc wucyś. --Tlustulimu (diskusija) 6. julija 2015, 16:21 (CEST)[wótegroniś]