Pśedłoga:Nawikašćik

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga słužy jadnotnemu pśedstajenju Nawikašćikow. Pšosym njewužywaj ju nic direktnje w nastawkach ale jano nutśikano drugich pśedłogow za nawikašćiki.

Wužywanje

Bźez wobraza

{{Nawikašćik
|titel=
|wopśimjeśe=
}}

Z wobrazom

{{Nawikašćik
|titel=
|wobraz=
|wopśimjeśe=
}}

Parametry

Notnej parametra
parameter rezultat móžne gódnosći
titel titel we głowje kašćika cele lubowólny
wopśimjeśe wopśimjeśowy tekst cele lubowólny, mimo |
Opcionalne parametry
parameter rezultat defaultna gódnosć móžne gódnosće
kulowaty wukulowaśone rožki 0 Rožki mógu wukulowaśone byś, jolic browser to dowola.
Nejnowše wersije slědujucych browserow to pódpěraju.
  • Opera,
  • Firefox,
  • Safari,
  • Chrome
  • IE 9 a nowša

Doporučena gódnosć : 0.6em zwuraznena pśez pt, px abo em
To zmóžni pśedłoga {{Border-radius}}.

wobraz wobraz nalěwo Opcionalny wobraz se pla wócynjonego kašćika pókaza.

Musy se wužywaś z kompletnej wiki-syntaksu. Pśikład : [[Wobraz:Gtk-dialog-info.svg|15px]]

wobraz2 wobraz napšawo
alignB połoženje kašćika left left, right, center abo justify
wusokosć wusokosć fałdowanego kašćika 1.6em Wusokosć se ma pśez kmanu jadnotku zwurazni.

Njestej wusokosć njewěcej wusoki ako 1.6em, dokulaž to wustatkujo njewitany rezultat.

kšomaDolna dolna kšoma (pó kašćiku) 1em Wusokosć se dej pśez kmanu jadnotku zwurazni.

Móžo stajeś 0

šyrokosć šyrokosć kašćika 100% Šyrokosć se dej pśez kmanu jadnotku zwurazni.
kšomaBarwa barwa kšomy #AAAAAA Płaśiwy wuraz za barwu

Pśikład : black, #C080FF, ...

SlězynaBarwaB slězynowa barwa kašćika #FFFFFF
SlězynaBarwa slězynowa barwa wopśimjeśowego teksta white
Tekst
align połoženje wopśimjeśowego teksta left left, right, center abo justify
alignT połoženje titela center
label tekst pšawego wótkaza [ Pokazaś ] Cele lubowólny
SlězynaBarwaT slězynowa barwa titela #EFEFEF Płaśiwy wuraz za barwu

Pśikłady : black, #C080FF, ...

TekstBarwaT barwa titelowego teksta black
Za wobrazy
SlězynaBarwaW definěrujo slězynowu barwu wobraza nalěwo #EFEFEF # Płaśiwy wuraz za barwu

Pśikłady : black, #C080FF, ...

SlězynaBarwaW2 definěrujo slězynowu barwu wobraza napšawo none #
wobrazPoz pozicija wobraza nalěwo wót górjejce 0 # Faktiski to definěrujo jano wótstawk wót górjejce.
wobraz2Poz pozicija wobraza napšawo wót górjejce 1.8em #

# Wóni kompatibelnosći dla njejsu podwu samske.

Pśikłady

 
 
 

Kompleksna warianta

{{Nawikašćik
|SlězynaBarwaT = yellow
|wobraz=[[Wobraz:Sun01.svg|40px|Słyńco]]
|wobraz2=[[Wobraz:Rain01.svg|40px|Dešć]]
|wobrazPoz=1.8em
|titel= [[Wjedro]]
|align=center
|SlězynaBarwaW=transparent
|SlězynaBarwaB=transparent
|SlězynaBarwa=transparent
|wopśimjeśe=
[[Grimanje]] {{!}}
[[Pómrocenje]] {{!}}
[[Wětš]] {{!}}
[[Sněg]] {{!}}
[[Dešć]] {{!}}
[[Kšupy]] {{!}}
[[Słyńco]] 
}}

Alternatiwne

Alternatiwna pora pśedłogow eksistěrujo wopśimjujucy z dweju dogromaźe słušaceju pśedłogow: {{Nawikašćik/zachopjeńk}} a {{Nawikašćik/kóńc}}. Prědny funkcioněrujo z samskimi parametrami kaž {{Nawikašćik}}. Rozdźěl jo, až wopśimjeśe móžo byś někaki mjaztym pśi ({{Nawikašćik}} njejo móžno znamješko | (na pś. w tabelowej syntaksy) do wopśimjeśa pśidaś).

Glědaj teke

Nawigaciske pśedłogi
p  d  w
schowajomny Barwa
górneje
cery
Wobraz(e) Kupki Stilowe
parametry
za głowu
Stilowe
parametry
za śěselo
Pśikłady
{{Nawikašćik}}
{{Nawikašćik/zachopjeńk}}
{{Nawikašćik/kóńc}}
NavFrame NavHead1 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo {{Nawikašćik Europa}},
{{Nawikašćik słowjańske rěcy}}
Kupka pśedłogi {{Nawitabela}}
{{Nawitabela}}
(za tabelowe cery: {{Nawitabela/+}})
collapsible navbox2 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Browsery}},
{{Nawikašćik Unixowe komanda}}
{{Nawitabela ze słupami}} collapsible navbox Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo
{{Nawitabela z pódkupkami}}3 N/A Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Romaniske rěcy}}
1 To se góźi pśez direktnu definiciju pó CSS-formatach w parameterje PozadkBarbaT (na pś. #cfc za swětłu zelenu barwu) změniś

2 To se góźi změniś pśez CSS-formatach w parameterje stil głownego titela.

3 Jano se móžo nutśika pśedłogi {{Nawitabela}} wužywaś

Atributy za schowajobnosć
Typ CSS klasy Javaskript Wóni se schowaju, jolic Custom
initial state
Nesting
Schowajobne tabele collapsible Definowana w Common.js wěcej ako 1 se chowajuca jo na boku. Jo Jo
Schowajobne wobłuki NavFrame

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.