K wobsahej skočić

Pśedłoga:Tnavbar-header

Z Wikipedije
{{{1}}}
p • d • w
Dokumentacija Dokumentacija

Wužyśe

Jadnoty zapiš {{Tnavbar-header|Wopśimjeśe za górnu ceru|Mě pśedłogi}} do górneje cery dateje pśedłogi aby pśidał centrěrowany nadpis z napšawo placěrowanej vde nawigaciskej funkcionalnosću. Jolic tam jo trjeba druga pismowa barwa ako carna, wužywaj město togo {{Tnavbar-header|Wopśimjeśe za górnu ceru|Mě pśedłogi|fontcolor=#html barwowy kode}}.

Parametry


Notne

1
(prědny njemjenjowany parameter) Tekst kótaryž se centrěrowany w titelowej cerje (górna cera) jawi.
2
(drugi njemjenjowany parameter) Mě pśedłogi, kótaraž se pótrjebujo za "pokazowański • diskusijny • wobźěłański" wótkaz aby pšawje funkcioněrowała na wšych bokach źož pśedłoga se wužywa. Móžoš zapisaś {{subst:PAGENAME}} za toś ta gódnotu ako skrotconku.

Opcionalne

plain
Pśešaltujo z p.d.w modusa na Pokazaś Diskutěrowaś Wobźěłaś, jolic plain=1 jo definěrowany.
fontcolor
Definěrujo barwu za titelowy tekst.
bgcolor
(Zestarjony) To se wužywa aby k dispoziciji stajiś drugu barwu za slězynu, kažkuli kode bu aktualizěrowany aby pśecej da transparentnu slězynu.

Glědaj teke

{{Tnavbar}}
Toś ta pśedłoga transkluduje tnavbar, žrědło se góźi bóle pśiměrjowaś.

Pšosym wužywaj meta-pśedłogu aby reducěrował kodowu wjelikosć a wobźěłanje wolažcył:

Nawigaciske pśedłogi
p  d  w
schowajomny Barwa
górneje
cery
Wobraz(e) Kupki Stilowe
parametry
za głowu
Stilowe
parametry
za śěselo
Pśikłady
{{Nawikašćik}}
{{Nawikašćik/zachopjeńk}}
{{Nawikašćik/kóńc}}
NavFrame NavHead1 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo {{Nawikašćik Europa}},
{{Nawikašćik słowjańske rěcy}}
Kupka pśedłogi {{Nawitabela}}
{{Nawitabela}}
(za tabelowe cery: {{Nawitabela/+}})
collapsible navbox2 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Browsery}},
{{Nawikašćik Unixowe komanda}}
{{Nawitabela ze słupami}} collapsible navbox Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo
{{Nawitabela z pódkupkami}}3 N/A Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Romaniske rěcy}}
1 To se góźi pśez direktnu definiciju pó CSS-formatach w parameterje PozadkBarbaT (na pś. #cfc za swětłu zelenu barwu) změniś

2 To se góźi změniś pśez CSS-formatach w parameterje stil głownego titela.

3 Jano se móžo nutśika pśedłogi {{Nawitabela}} wužywaś

Atributy za schowajobnosć
Typ CSS klasy Javaskript Wóni se schowaju, jolic Custom
initial state
Nesting
Schowajobne tabele collapsible Definowana w Common.js wěcej ako 1 se chowajuca jo na boku. Jo Jo
Schowajobne wobłuki NavFrame

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.