Pśedłoga:Dokumentacija

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Dokumentacija

Definěrujo pódbok z dokumentaciju za toś tu pśedłogu. Nejwěcej dokładnje gronony, pśedłoga wopśimjejo mě boka/Dokumentacija. Funcioněrujo teke w diskusijnym boku pśedłogi, t.g. wopśimje samski bok, kaž teke pśedłoga, tak teke z diskusijnego boka pśedłogi.

Wužyśe

Nejwěcej jadnory jo, wuwołowaś pśedłogu a pótom slědowaś se jawjony wótkaz a tamle kopěrowaś dokumentaciju abo znowego napóraś. Dosega, zasajźowaś kode <noinclude>{{dokumentacija}}</noinclude>.

Jo dobre, zasajźowaś do zachopjeńka pódboka:

(Dokumentacija pśedłogi {{dokumentacija}} jo pó samskem principje natwarjona, toś móžo kode wobglědowaś.)

Parametra

Pśedłoga něnto ma dwa opcionalnej parametra, a to mr (skrotconka za mjenjowy rum) a dok.

Parameter mr

Parameter móžo měś jadnu ze slědujucych gódnotow.

  • 1 - indikujo, až se pśedłoga zwětšego na diskusijnych bokach nastawkow wužywa.
  • 2 - indikujo, až se pśedłoga zwětšego na wužywarskich bokach wužywa.
  • 4 - indikujo, až se pśedłoga zwětšego na systemowych bokach wužywa.
  • 6 - indikujo, až se pśedłoga zwětšego na wobrazowych bokach wužywa.
  • 10 - indikujo, až se pśedłoga zwětšego wužywa aby pśedłogi wuźěłała.
  • 14 - indikujo, až se pśedłoga zwětšego na kategoriskich bokach wužywa.

Parameter wobwliwujo sadu na kóńcu dokumentacije, kótaraž mimo togo wótkaz wopśimjejo. Z pomoc wótkaza móžoš glědaś na specialny bok wó wužyśu pśedłogi, ale wobgranicowane na wěsty mjenjowy rum.

Jolic parameter felujo, se slědujuca sada pokazujo:

  • Wužywanje pśedłogi w nastawkach.

Parameter dok

Jolic coš dokumentaciju za wšakorake pśedłogi wužywaś, móžoš slědujucy kode zapisaś.

{{doc|dok=dopołne mě dokumentacije}}

Pśikłady za to su {{0/4}}, {{1/4}}, {{2/4}}, {{3/4}}, kótarež gromaźe dokumentaciju pśedłogi {{4/4}} wužywaju.

Glědajśo, až pśi pśedłoze, kótarejež dokumentaciju tak zwězaš, musy se normalna syntaksa wužywa; toś bźez toś togo parametra. Pśi pjerwjej mjenjowanych pśikładach {{4/4}} wopśimjejo jano {{Dokumentacija}}.

Wužywanej pódpśedłoze

Glědajśo, až how mjenjowanej pśedłoze se njemusytej direktnje do dokumentacije pśidaś, dokulaž wónej se pśez jeju głownu pśedłogu pśidatej.

Wutwóriś pódboki

Pśedłogi bźez dokumentacije

Móžoš pśedłogi bźez dokumentacije w boku Kategorija:Wikipedija:Nastawki bźez dokumentacije namakaś.

Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.