Wikipedija:Grajkanišćo a testy pśedłogow

Z Wikipedije
Pomoc

Toś ten bok ma informěrowaś wó wuźěłanje a wužyśu pśedłogowe grajkanišćo a testy kaž pódboki pśedłogi.

Wót 20. januara 2009 funkcioněrujo pśidawk pśedłogi {{Dokumentacija}} z pomocu pódpśedłogi.

Glědajśo: Slědujuce informacije jano płaśe za pśedłogi, kótarychž dokumentacija jo zaranžěrowana z {{Dokumentacija}}.

Wosebite boki za grajkanišćo a testy pśedłogow mimo našogo głownego grajkanišća zmóžni nam, až móžomy rownocasnje wuwiś a testowaś wěcej až jadnu pśedłogu.

Wuźěłanje pódboki za grajkanišćo[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jolic někaka pśedłoga hyšći njama pódpśedłogu za grajkanišćo, to se pó tłustej, dolnej cerje na kóńcu dokumentacije slědujucy tekst jawi:

  • Wuźěłaś pódbok za grajkanišćo pśedłogi.

Jolic kliknjoš na wótkaz, da se awtomatiski wuźěła prozny bok, aby pódpsedłogu za grajkanišćo pśedłogi wuźěłał. Tamle něnto móžoš kopěrowaś kod a počasu jen adaptěrowaś.

Wužyśe pódboka za grajkanišćo[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Něnto móžoš wuwiś pśedłogu, doniž wóna jo gótowa. Jolic ma někake problemy, móžoš se pšašaś na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi̇.

Wótkaz k testam[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jolic pótrjebujoš wótkaz aby nowu pśedłogu testował, pótom móžoš mjaz <noinclude> a </noinclude> pśedłogu {{nawigacija dokumentacije}} zapisaś. Toś ta pśedłoga awtomatiski aranžěrujo wótkaz za testy.

{{nawigacija dokumentacije}}

Mimo togo pśedłoga awtomatiski analyzěrujo kóńcny źěl mjenja pśedłogi.

  • Jolic jo /Dokumentacija, pótom informěrujo, až źo wó dokumentaciju.
  • Jolic jo /grajkanišćo, pótom informěrujo, až źo wó grajkanišćo a awtomatiski pokazujo wótkaz na testy.
  • Jolic jo /testy, pótom informěrujo, až źo wó testy a awtomatiski pokazujo wótkaz na grajkanišćo.

Wuźěłanje pódboka za testy[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jolic kliknjoš na górjejce mjenjowany wótkaz, pótom móžoš testowy bok za grajkanišćo pśedłogi wuźěłaś. Ale móžoš teke wuźěłaś ju pśez klik na slědujucy tekst na kóńcu dokumentacije:

  • Wuźěłaś testowy bok z pśikładami.

Wužyśe testowego pódboka[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Něnto móžoš pśedłogu grajkanišća testowaś. Jolic někake zmólki wěcej njezwěsćijoš, ga móžoš nowy kod do stareje pśedłogi kopěrowaś. Ale pšosym zdźěli to w cerje "Zespominanje", aby drugich wužywarjow informěrował, až wersija z grajkanišća južo bu wužywana aby staru pśedłogu aktualizěrowała.