K wobsahej skočić

Wikipedija:Tekstowe źěle/Powšykne

Z Wikipedije
Tekstowe źěle
Wužytne informacije


Toś te pśedłogi informuju cytarje abo administratory. Wóni su powšykne tekstowe pśinoski. Informacije wó redigowanju a wužywanju pśedłogow su w nastawku Pomoc:Pśedłogi.

Za wulašowanja[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Psikład Funkcija
{{Del|pśicyna}} --~~~~

{{Delete|pśicyna}} --~~~~
{{Lašowaś|pśicyna}} --~~~~

Naraźujo toś ten nastawk za malsne wulašoawanje pśez administratora.
{{Lašowanje pó diskusiji}} Naraźujo nastawk pó diskusiji wulašowaś.
{{Wobraz za lašowanje
|pśicyna=felujo licenca}}
Informěrujo wó naraźenej wulašowanju wobraz

Za pokaze wó wužywanej rěcy referency[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Pśikład Funkcija
{{Ref-cs}} (česk.) Referenca jo na českej rěcy.
{{Ref-de}} (nim.) Referenca jo na nimskej rěcy.
{{Ref-en}} (eng.) Referenca jo na engelskej rěcy.
{{Ref-fr}} (fr.) Referenca jo na francojskej rěcy.
{{Ref-pl}} (pól.) Referenca jo na pólskej rěcy.
{{Ref-ru}} (rus.) Referenca jo na rusojkej rěcy.
{{Ref-sk}} (słow.) Referenca jo na słowakskej rěcy.

Za nowe pśedłogi eksistěrujo pśedłoga {{Ref-lang}}, kótaraž se pó slědujucej šemje wužywa.

{{ref-lang|słow.|słowakskej|}}

Prědny parameter jo skrotconka rěcy a drugi parameter jo adjektiwna forma rěcy w lokatiwje.

Za pokaze wó wósebnosći nastawka[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoga Pśikład Funkcija
{{Bu wobźěłany|pódpis=--Tlustulimu 13:04, 12 decembra 2008 (CET)}}
{{pódobny lema|lema1=Łužyca|tema1=historiski kraj|lema2=[[Łužyca (wusćełanje)]]|tema2=telewizne wusćełanje}}
Pódobny lema Toś ten nastawk Łužyca z temu historiski kraj jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema Łužyca (wusćełanje) ma temu telewizne wusćełanje.
Za nastawk, ku kótaremuž eksistěrujo pódobny lema.
{{Pšawy lema|korektne pisanje}}
Pšawy lema toś togo nastawka jo „korektne pisanje“. Techniskich wobgranicowanjow dla njemóžo se tak we Wikipediji jawiś.


Toś ten nastawk musył druge lema měś. Techniske pśicyny pak tomu zajźuju.
{{Tekst w schowanem komentarje}} Markěrujo nastawki, kótarež wopśimjejo teksty w schowanem komentarje, kótaryž se jo hyšći njepśełožył.
{{Wěcejwóznamowosć}}

Symbol wěcejwóznamowosći To jo wóznam rozeznawajucy bok — nawigaciska pomoc, kótaraž wopśimjejo lisćinu nastawkow, kenž mógli měś jadnake mě.

Jolic až sy how pśišeł pśez wótkaz, kenž by popšawem dejał na specifiski wóznam toś togo zapśimjeśa wótkazowaś, móžoš našu wikipediju z tym pólěpšyś, až nawrośijoš se na wótkazujucy bok a pśeměnijoš tam wótkaz tak, až wótkazujo direktnje na wótpowědujucy nastawk.