K wobsahej skočić

Plural

Z Wikipedije

Plural, teke mnogota jo numerusowa kategorija, kótaraž wóznamjenijo wěcej ako dwa elementa a w rěcach bźez duala samo wěcej ako jaden element. Móžo wustupowaś pśi substantiwach, adjektiwach, pronomenach a werbach.

Plural w serbšćinje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśi substantiwach a adjektiwach kóńcowki za plural su z kóńcowkami za pad zjadnośone, mjaztym až pśi werbach kóńcowki za plural su z kóńcowkami za wósobu, cas a modus zjadnośone. Pśi pronomenach samo cesto zdonk měna.

Pśi substantiwach
Pad Singular Dual Plural Komentar
nominatiw kóčka kóčce kóčki
genitiw kócki kóckowu kóckow
datiw kócce kóckoma kóckam
akuzatiw kócku kócce kócki
instrumental kócku kóckoma kóckami Pśecej pótrjebujo prepoziciju.
lokatiw kócce kóckoma kóckach

Někotare substantiwy jano w pluralu wustupuju, kaž na pś. źurja, wrota, luźe, gódy, nožyce. Někotare městnostne mjenja jano w pluralu eksistěruju, pśedewšym z kóńcowku -ce, kaž na pś. Chrósćicy, Ralbicy.

Plural w drugich rěcach[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Turkojske rěcy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Baškiršćina[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśi substantiwach a pó źělach pśi pronomenach

W Baškiršćinje kóńcowka za plural stoj pśed kóńcowku za pad. Wariěrujo jano pó wokalnej harmonije a konsonantowej harmoniji.

Warianta Pśikład Wóznam Komentar
-лар былар toś te
-ләр көҙгөләр łžycy
-дар телефондар telefony
-дәр ҡәләмдәр wołojniki
-тар китаптар knigły
-тәр гәзиттәр casniki
-ҙар компьютерҙар licaki
-ҙәр дәфтәрҙәр zešywki
Pśi werbach

Kóńcowki za plural se wót kóńcowkow za singular rozeznawaju, pśi comž rozdźělne kupki kóńcowkow eksistěruju.

Turkojšćina[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W Turkojšćinje kóńcowka za plural stoj pśed kóńcowku za pad. Wariěrujo jano pó wokalnej harmonije a konsonantowej harmoniji.

Warianta Pśikład Wóznam Komentar
-lar atlar kónje
-ler evler domy

Žrědło[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Powšitkowne
  • Glück, Helmut (Wud.): Metzler Lexikon Sprache. 1. nakład. J. B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1993 (Zapis Plural, b. 471-472). (nim.)
Za jadnotliwe rěcy
  • Margarete I. Ersen-Rasch: Baschkirisch, Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. Harrassowitz, 2099 (Zapis Das zweiförmige Pluralsuffix, b. 13, 10-11). (nim.)
  • Hasan Çakır: Grammatik kurz & bündig Türkisch. PONS GmbH, Stuttgart (Zapisa Die Vokalharmonie a Das Substantiv, b. 12, 18-19). (nim.)