Nominatiw

Z Wikipedije

Nominatiw (wót łatyńskego nōmināre "mjenjowaś") jo gramatiski pad, kótaryž subjekt sady w nominatiwnych rěcach wugroni.

W serbšćinje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nominatiw w serbšćinje je nejcesćej wužywany pad ze šesć padow. Pšašanje na toś ten pad jo chto? pśi žywych byśach a co? pśi wěcach a idejach.

  • Nan jo tu. - Chto jo tu? - Nan.
  • Knigły su tam. - Co jo tam? - Knigły.

W nimšćinje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nominatiw w nimšćinje jo nejcesćej wužywany pad ze styri padow. Pšašanje na toś ten pad jo wer? pśi žywych byśach a was? pśi wěcach a idejach.

  • Der Esel lebt im Zoo. - Wer lebt im Zoo? - Der Esel. (Wósol jo žywy w cooje. - Chto jo žywy w cooje? - Wósoł.)
  • Das Auto hupt. - Was hupt? - Das Auto. (Awto tšubi. - Co tšubi? - Awto.)

Pśi někotarych werbach móžo dwójny nominatiw stojaś, kaž na pś. heißen, bleiben atd.

  • Er heißt Fritz. (Jomu se gronijo Frico.)
  • Otto bleibt sein Freund. (Otto wóstanjo jogo pśijaśel.)

W drugich rěcach[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W někotarych rěcach nominatiw je njemarkěrowany bazowy pad a togodla ma tak mjenjowany nulowy morfem (nimski Nullmorphem) w někotarych składowańskich paradigmach (Na pś. pśi maskulinumowych substantiwach w nimšćinje, rušćinje a serbšćinje.) abo samo we wšych (Na pś. w mongolšćinje a esperanto.).

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • Glück, Helmut (Wud.): Metzler Lexikon Sprache. 1 nakład. J. B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1993 (Zapisk Nominativ, b. 423). (nim.)
  • Rudi Conrad (Wud.): Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. 1 nakład. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1985 (Zapisk Nominativ, b. 163). (nim.)