K wobsahej skočić

Pśedłoga:Tmbox

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

To jo {{tmbox}} engelski talk page message box meta-pśedłoga z engelskeje wikipedije.

Wóna se wužywa aby zdźělenjowe kašćiki za diskusijne boki wuźěłali.

Toś ta pśedłoga funkcioněrujo pódobnje kaž {{ambox}} a wužywa pśisamem samske parametry.

Wužyśe

Jadnory pśikład:

{{tmbox | text = Někaki tekst.}}


Kompleksny pśikład:

{{tmbox
| type   = style
| image   = [[Image:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = Wobłuk za zdźělenski tekst.

}}

Typy zdźělenjowych kašćikow za diskusijne strony

To su barwy a stile kótarež toś ta meta-pśedłoga tworje.

Aby diskutěrował take kašćiki a naraźował druge detaile cytaj na boku diskusijnem boku.

Specialne

Někotare druge kombinacije parametrow.

Parametry

Lisćina wšych parametrow:

{{tmbox
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS hódnota
| textstyle = CSS hódnota
| text = Zdźělenski tekst. 
| small = yes / {{{small|}}}
| smallimage = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smallimageright = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smalltext = Krotšy zdźělenjowy tekst.
}}

type

Jolic žeden type parameter njejo definěrowany, to pśedłogowe pśedskoki za typ notica, kótaryž se za "diskusijne noticy" wužywa.. To wóznamjenijo až dosta šeru kšomu.

image

Žeden parameter = Jolic žeden image parameter njejo definěrowany, to pśedłoga wužywa standardny wobraz. Standardny wobraz wótwisujo wót parametra type.
Někaki wobraz = Móžoš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužywaś. 40px - 50px šyrokosć jo zwětšego rowno pšawa wótwisujcy wót proporcije mjaz wusokosću wobraza a šyrokosću wobraza. Na pś:
image = [[Image:Crystal package settings.png|40px]]
none = Wóznamjenijo, až se žeden wobraz njewužywa.

imageright

Žeden parameter = Jolic žeden imageright parameter njejo definěrowany, to se žeden wobraz na pšawym boku pokaza.
Někaki wobraz = Móžoš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužywaś. 40px - 50px šyrokosć jo zwětšego rowno pšawa, wótwisujcy wót proporcije mjaz wusokosću wobraza a šyrokosću wobraza. Na pś.:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něco = Někotary drugi objekt, kótaryž coš na pšawym boku pokazaś.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets gódnota, kótaraž se wužywa pśez nastawkowy zdźělenjowy kašćik wopśimjejujcy HTML (<table style="{{{style|}}}" class="..."> ... </table>) Na pś.:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Opcionalny CSS gódnota, kótaraž se wužywa za tekstowu celu. Na pś.:
textstyle = text-align: center;

text

Zdźělenjowy tekst.

Parametry za wuski kašćik

small

yes = Cyni jen wusčejšy napšawo běžecy zdźělenjowy kašćik. To teke cyni normalne wobraze wusčejše. Notěruj, až se někaka definicija wót smallimage, smallimageright a smalltext parametry jano wužywa, jolic "small=yes". Aby cyniło tak twóje pśedłogi teke rozměju small parameter, móžoš toś ten kode wužywaś:
small = {{{small|}}}

smallimage

Žeden parameter = Jolic žeden smallimage parameter njejo definěrowany, to toś ta pśedłoga awtomatiski wužywa image parameter. Jolic image parameter teke jo prozny, to wuski normalny wobraz se wužywa.
Wobraz = By wobraz z wšednej wiki-notaciju byś měło. 30px width are usually about right. Na pś.:
image = [[Image:Crystal package settings.png|30px]]
none = Wóznamjenijo až žeden wobraz se njewužywa. To pśepisujo někaku definiciju wobraza pśez image, jolic "small=yes".

smallimageright

Žeden parameter = Jolic žeden smallimageright parameter njejo definěrowany, to toś ta pśedłoga awtomatiski wužywa imageright parameter. Jolic imageright parameter teke jo prozny, to se žeden wobraz na pšawem boku jawi.
Wobraz = By wobraz z wšydnej wiki-notaciju byś měło. 30px width are usually about right. Na př.:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|30px]]
Něco = Někaki drugi objekt, kótaryž se coš na pšawem boku jawiś da.
none = Wóznamjenijo, až žeden wobraz na pšawem boku se njewužywa. To pśepisujo někaku definiciju wobraza pśez imageright, jolic "small=yes".

smalltext

Krotša wersija zdźělenjowego teksta. Jolic žeden smalltext parameter njejo definěrowany, to toś ta pśedłoga awtomatiski wužywa text parameter.


Technikowe detaile

Toś ta pśedłoga wužywa nutśika kodowane stile.

Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.