K wobsahej skočić

Pśedłoga:Ambox

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

To jo pśedłoga pó górnoserbskej a esperantorěcnej wikipediji, kótarejž bazěrujotej na pśedłoze z engelskeje wikipedije en:Template:Ambox (engelska skrotconka: article message box) z někotarymi dodankami z rusojskeje a thailandskeje wersije a jo wót typa meta-pśedłoga.

Wóna se wužywa, aby pśedłogi za nastawkowe zdźělenske kašćiki (engelski article message box) wutworiła, teke na pś. {{Wikificěruj}} atd. Wóna pórucyjo někotare rozdźělne barwy, wužywa defaultowe wobrazy, jolic žeden parameter image njejo definěrowany a ma někotare druge znamjenja.

Wužyśe

Jadnory pśikład:

{{ambox | text = Někótary tekst.}}

Kompleksny pśikład

{{ambox
| type  = style
| image = [[Image:Icon apps query.svg|38px]]
| style = width: 400px; color: red; font-weight: bold; font-style: italic
| text  = Wobłuk za zdźělenski tekst.
}}

„Defaultowe” wobrazy

Slědujuce pśikłady wužywaja rozdźělne type parametry, ale njewužywaja image parametry tak až wóne wužywaja „defaultowe” wobrazy za kuždy typ.

Dodate gódnosći

Pó rusojskej a thailandskej wikipediji dodamy někótare gódnosći parametra type.

Druge wobrazy

Defaultowe wobrazy, kótarež se górjejce pokazuju, su zwětšego za pśigódnosć. We wěcej padach jo lěpjej wužywaś wěcej specifiske wobrazy. Toś te pśikłady wužywaja image parameter aby druge wobrazy kenž su se ako defaultowe wobrazy definěrowali.

Specialne

Někótare kombinacije parametrow

Parametry

Lisćina wšyknych parametrow:

{{ambox
| mini = 1
| type  = serious / content / style / merge / growth / notice / delete / discussion / good / protection
| image = none / blank / [[Image:Někotry wobraz.svg|40px]] / [[Wobraz:Někotry wobraz.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Někotry wobraz.svg|40px]] / [[Wobraz:Někotry wobraz.svg|40px]]
| style = CSS-gódnosć(i)
| text  = Zdźělenski tekst. 
}}

mini

Opcionalny parameter, kótaregož gódnosć njejo wažna. Toś ten parameter wunjaso wuski kašćik na pšawym boku. Jolic gódnosć felujo abo samo parameter mini felujo, pókazujo se normalny kašćik.

type

Jolic žeden type parameter njejo definěrowany, to pśedłogowe pśedskoki za typ notica kótaryž se wužywa za „nastawkowe noticy”. To groni, až se pokaza módry "side bar" ako w pśikłaźe z jadnorym wužiśom pśedłogi górjejce.

image

Žeden parameter = Jolic žeden image parameter njejo definěrowany, wužywa pśedłoga defaultowy wobraz. Defaultowy wobraz wótwisujo wót type parametra.
Někótary wobraz = Móžoš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužywaś. 40px–50px šyrokosće su zwětšego pśiměrjone wótwisujucy wót proporcije mjaz wusokosću wobraza a šyrokosću wobraza. Na pś.:
[[Image:Unbalanced scales.svg|40px]]
none = Groni, až se žeden wobraz njewužywa.
blank = Groni, až se žeden wobraz njewužywa, ale prozny wobłuk ze samskej wjelikosću ako defaultowy wobraz wužywa. (Glědaj "specialne" pśikłady górjejce.)

imageright

Žeden parameter = Jolic žeden imageright parameter njejo definowany, to se žeden wobraz na pšawym boku pokaza.
Někótary wobraz = Móžoš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužywaś. 40px - 50px šyrokosć jo zwětšego rowno pšawa wótwisujo wót proporcije mjaz wusokosću wobraza a šyrokosću wobraza. Na pś.:
[[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něco = Někótary drugi objekt, kótaryž coš na pšawym boku pokazaś.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets gódnosć, kótaraž se wužywa pśez nastawkowy zdźělenski kašćik kótaryž wopśimje HTML (<table style="{{{style|}}}" class="..."> ... </table>) Na pś.:
width: 400px; color: red; font-weight: bold; font-style: italic

text

Zdźělenski tekst.

text-small (dodank pó rusojskej wikipediji)

Dodaty zdźělenski tekst abo rozjasnjujucy komentar.

Mały kašćik

{{ambox
|mini=1
|type=notice
|text=To jo pśikład z małkim kašćikom. 
|text-small=A to jo dodaty tekst.
}}

Techniske detajle

Jolic trjebaš wužywaś specialne znamješka w parametrje text, jo notne je „escapowaś” ako slědujo:

{{ambox
| text  = <div>
Znamuška rownosći = a zachopinace a kóńcowe spinki { } funguju derje ako su. 
Ale tu jo "pipe" {{!}} a dwójnej kóńcowej spince <nowiki>}}</nowiki>. 
A něnto „pipe” a kóńcowej spince <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

CSS-klasy

Toś ta pśedłoga wužywa CSS-klasy za jeje naglěd. Toś te CSS-klasy (table.ambox atd.) su w boku MediaWiki:Common.css, tak až jano administratory mógu formaty změniś. Ale móžoš dalše formaty abo typy na diskusijnem boku naraźiś.

Klasy CSS se mógu teke njepósrědnje w tabelach wužywaś:

{| class="ambox ambox-content"
|-
| class="ambox-image" | [[Wobraz:Emblem-important.svg|40px]]
| Někótary tekst
|}
Někótary tekst

Pokazka

Toś ta pśedłoga profitěrujo z kodowanja w HTML, a nic z wikiteksta. To jo normalna wašnja źěłanja pśedłogow za pśedłogi, dokulaž wikitekst ma někótare problemy. Na pśikład jo śěžko w nim wužywać funkcije parsera a wósebne znamješka w parametrach.


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.