Pśedłoga:Imbox

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

To jo pśedłoga pó engelskej Wikipediji en:Template:imbox (engelska skrotconka: image message box) typa meta-pśedłoga.

Wóna se wužywa, aby kreěrowali pśedłogi za wobrazowe zdźělenske kašćiki (engelski image message box), kaž na pś. {{Pórěź wobraz}} atd. Poskića někótare rozdźělne barwy, wužywa standardne wobrazy, jolic žeden parameter image njejo definowany a ma někótare druge znamjenja.

Toś ta pśedłoga funkioněrujo nimale samske kaž pśedłoga {{Ambox}}, a wužywa samske parametry.

Wužyśe

Jadnory pśikład:

{{Imbox| text = Někaki tekst.}}

Kompleksny pśikład:

{{Imbox
| type     = style
| image    = [[Wobraz:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style    = width: 400px;
| textstyle  = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text     = Wobłuk za zdźělenski tekst.
}}

Standardne wobrazy

Slěŭjuce pśikłady wužywaju rozdźělne parametry type, ale njewužywaju parametry image, tak až standardne wobrazy za kuždy typ wužywaś.

Druge wobrazy

Standardne wobrazy, kótarež se górjejece pokazuju, su zwětšego pśigódnosći dla. We wjele padach jo pśigódnišo wěcej specifiske wobrazy wužywaś. Toś te pśikłady wužywaju parameter image, aby druge wobrazy ako standardne wobrazy definěrowali.

Specialne

Někótare kombinacije parametrow.

Parametry

Lisćina wšych parametrow:

{{Imbox
| type = speedy / content / style / move / notice / delete / good / protection
| image = žeden / prozny / [[Wobraz:Někajki wobraz.svg|40px]]
| imageright = [[Wobraz:Někajki wobraz.svg|40px]]
| style = CSS-gódnosć(i)
| text = Zdźěleński tekst. 
| test-small= Drugi zdźěleński abo tekst abo rozjasnjujucy komentar.
}}

type

Jolic žeden type parameter njejo definěrowany, to pśedłogowe pśedskoki za typ notica, kótaryž se za "nastawkowe noticy" wužywa. To woznamjenja, až se pokaza módry "side bar" kaž w pśikładźe z jadnorym wužyśom pśedłogi górjejce.

image

Žeden parameter = Jolic žeden image parameter njejo definěrowany, to pśedłoga wužywa standardny wobraz. Standardny wobraz wotwisujo wót parametra type.
Někaki wobraz = Móžoš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužywaś. 40px - 50px šyrokosć jo zwětša rowno pšawa wotwisujacy wót proporcije mjaz wusokosću wobraza a šyrokosću wobraza. Na pś:
[[Wobraz:Unbalanced scales.svg|40px]]
žeden = Woznamjenja, až se žeden wobraz njewužywa.
prozny = Woznamjenja, až se žeden wobraz njewužywa, ale prozny wobłuk ze samskej wjelikosću kaž standardny wobraz wužywa. (Glědaj "specialne" pśikłady górjejce.)

imageright

Žeden parameter = Jolic žeden imageright parameter njejo definěrowany, to se žeden wobraz na pšawym boku pokazujo.
Někaki wobraz = Móžoš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužywaś. 40px - 50px šyrokosć jo zwětša rowno pšawa, wotwisujacy wót proporcije mjaz wusokosću wobraza a šyrokosću wobraza. Na pś.:
[[Wobraz:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něco = Někótary drugi objekt, kótaryž coš na pšawym boku pokazaś.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets gódnota, kótaraž se wužywa pśez nastawkowy zdźělenski kašćik kótaryž wopšimjejo HTML (<table style="" class="..."> ... ) Na pś.:
width: 400px; color: red; font-weight: bold; font-style: italic

text

Zdźěleński tekst.

text-small

Dodaty zdźěleński tekst abo rozjasnjujucy komentar.

Techniske detaile

Jolic musyš wužyśwać specialne znamješka w parametrje text, to musyš je kaž slěduje maskěrowaś:

{{Imbox
| text = <div>
Znamuško rownosći = zachopjeńkowe kaž teke kóćcowe spinki { } funkioněruju derje kaž su. 
Ale tu jo "pipe" {{!}} a dwójnej kóńcowej spince <nowiki>}}</nowiki>. 
A něnto "pipe" a kóńcowej spince <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Pokaz

Toś ta pśedłoga profitujo z kodowanja w HTML, a nic z wikiteksta. To jo normalne wašnje, na kótarež pśedłogi za pśedłogi cynijomy, dokulaž wikitekst ma někótare njelěpšyny. Na pśikład jo śěžko pśi nim funkcije parsera a wósebne znamješka w parametrach wužywaś.


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.