Wikipedija:Portal/Archiw/2012

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Visual editor

Wikimedia testet zurzeit den Visual editor, in dem man direkt hineinschreiben und herumformatieren kann ohne die Formatierungsmarkierungen. Das wird es neuen Benutzern viel leichter machen. --Holder 16. decembra 2011, 07:52 (CET)

We need your help to support your language

The Wikimedia Localisation Team is working on plural support at this time. There is a difference between how we support your language for plural in MediaWiki and how it is defined in the CLDR, the standard for such things. Currently it is NOT defined at the CLDR..

Please help us by providing us with the necessary information and PLEASE do this by joining the language support team for your language.
Thanks, Gmeijssen 11. januara 2012, 07:58 (CET)

1000. nastawk

Dobry wjacor, luźe. Som źinsa wjacor 1000. nastawk pisał. A to jo gustokwětkata krjasa. Bóžko dokradnje njewěm, lěc jogo terminus jo w pórědku. Glědaj na diskusijnem boku nastawka krjasa: Diskusija:Krjasa. W tom nastawku wšak źo wó ceły rod. Póstrowy --Tlustulimu 28. januara 2012, 22:10 (CET)

Slězynowe wobraze za infokašćiki

Dobry wjacor. Z lěta 2009 južo eksistěrujo bok Wikipedija:Infokašćik. Ale tam listowane slězynowe wobraze (CSS-klase) su jano widne w infokašćikach za tych, kótarež specielnej funkciji (how gadgety) NiceInfoboxes a NiceTaxoboxes z pomocu nastajenjow wužywaju. Togodla naraźijom, až toś tej funkciji na default za wše šaltujomy. Pótom mógu samo njepśizjawjone wužywarje toś te wobraze wiźeś. Mimo togo mógu wšykne, kótarež njekśě toś te wobraze wužywaś, je w swójich nastajenjach wušaltowaś. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 7. měrca 2012, 22:00 (CET)

Dobry źeń. Dokulaž njejo nawopacne měnjenje, rowno som to cynił. Něnto dwa gadžeta NiceInfoboxes a NiceTaxoboxes stej normalnje aktiwnej. Pśizjawjane wužywarje, kótarež jej njekśě, mógu jej wušaltowaś. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 16. měrca 2012, 09:21 (CET)

Regionalsprachen-Workshop auf der WikiConvention 2012

Auf der WikiConvention 2012 in Dornbirn/Österreich (31.08.-02.09.2012) wird es einen Workshop zum Thema "Wikipedien in kleinen Sprachen" geben. --Holder (diskusija) 23. julija 2012, 15:39 (CEST)

Kategorija:Uto-azteske rěcy

Dobry źeń. Rowno som terminus Kategorija:Uto-azteske rěcy namakał. Ale njewěm, lěc wón jo pšawy. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 27. septembra 2012, 12:58 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Ně, azteske jo wopak. To jo nejskerjej polonizm, Sineater jo kategoriju napórał a Pe7er bok Rěc nahuatl. How ja by naraźił, až toś ten nastawk pśesunjo se pód titel Nahuatl abo Nahuatl (rěc). Pó mójim měnjenju něchten njebuźo za Rěc nahuatl pytaś, ale jano za Nahuatl. Pšawa forma jo actekiski, stakim uto-actekiske rěcy. Mam teke dokład za actekiski: kultur-cottbus.de, bok 14, nastawk Serbske Tlaškalteki. W drugim wótstawku stoj adjektiwna forma actekiskim - substantiw jo Actek. Nastawk jo wót B. Pittkuningsa, to jo nejskerjej Bernd Pittkunings. Póstrowy, --Michawiki (diskusija) 27. septembra 2012, 17:37 (CEST)
Witaj, Michawiki. Źěkujom se za twójo naraźenje. Nastawk ma něnto titel Nahuatl (rěc). Nowa kategorija jo Kategorija:Uto-actekiske rěcy.
Mimo togo jo ten samski problem teke w górnoserbskej wikipediji był. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 27. septembra 2012, 19:02 (CEST)

Gódy

Žycym wam wšym žognowane gódy a strowe a glucne nowe lěto! Wutšobne póstrowy, --Michawiki (diskusija) 24. decembra 2012, 00:33 (CET)