Skalny janowy krick

Z Wikipedije
Skalny janowy krick
Kwiśeca gałuz skalnego janowego kricka (Ribes petraeum)
systematika
Domena Eukaryoty
Swět Rostlinstwo
  Eudikotyledony
Jědrowe eudikotyledony
pórěd: (Saxifragales)
swójźba: Hendryškowe rostliny (Grossulariaceae)
rod: Janowy krick[1] (Ribes)
družyna: Skalny janowy krick
wědomnostne mě
Ribes petraeum
Wulfen
Wobźěłaś
p  d  w

Skalny janowy krick (Ribes petraeum) jo keŕk ze swójźby hendryškowych rostlinow (Grossulariaceae).

ilustracija

Wopis[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Skalny janowy krick jo w lěśu zeleny, rowno rosćecy, wjelgin roznogaśujucy keŕk, kótaryž dośěgnjo wusokosć wót 1 až do 2 m. Mócne wurostki su šerobrune, gołe a njenjasu śernje daniž štapce. Mócnje wurostki su šerobrune a gołe.

Łopjena[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Měnjate łopjena su dłujko wogonkate, rězane, maju kulojtu wobcerbu, dośěgnu šyrokosć wót až do 10 cm. Wobstoj z 3 wjelikich a 2 małkeju lapow, kótarež wótergi su jano njejasnje wutwórjone. Wóni su na dolnem boku pitśku kósmate, a na górnem boku bejnje zmaršćone.

Kwiśonki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kwiśo wót apryla až do maja. Zwětšego pěślicbne kwiśonki su pśecej dwójorodnikojske, nacerwjenje barwjone a dośěgnu šyrokosć wót 4 až do 9 mm. Wóni stoje pó źaseśoch až pó pěśnasćoch w gustych, dłujko wogonkatych granach. Grany su wótstojece abo wisece. Kronowe łopjeńka se wót dlejšych keluškowych łopjeńkow ako zwónašk pśeseguju.

Kwiśonki se wót małkich kóžokśidłacow a dwójokśidłacow, rědko teke wót mjatelow wopytaju a wót tych woprošuju.

Płody[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Płody su kulowate, jědne jagody, kótarež wjelgin kisało słoźe. Wóni wót junija dozdrjaju.

Stojnišćo[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rosćo w górskich lěsach, we wódnych žłobišćach, w blokowych nasypach. Ma lubjej wót śacanja włožne, měke, słabje kisałe zemje.

Rozšyrjenje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rostlina jo w Europje wót Pyrenejow, pśez Alpy až do Karpatow rozšyrjona, ale teke w pódpołnocnej Afriki a na pódzajtšo až do pódzajtšneje Sibirskeje wustupujo. Pśi tom jo w srjejźnych górach wjelgin rědka, ale w Alpach we wusokosćach wót wěcej ako 2000 m wustupujo.

Wužywanje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. W internetowem słowniku: Johannisbeerstrauch

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

« Skalny janowy krick » w drugich wikimediskich projektach :