K wobsahej skočić

Pomoc:Wótkaze

Z Wikipedije
Pomoc

Formatowanje

We Wikipediji móžomy wšelake typy wótkazow napóraś.

Software Mediawiki, z kótarejž we Wikipediji źěłamy, ma swójsku syntaksu, kenž se wót zwuconego HTML pó źělach chětro rozeznawa. Gdyž coš dodaś nutśikowny wótkaz dosega, až pišoš tekst mjaz styri rožkate spinki, na pśikład [[Kócka]].

Gdyž coš, až se město pópšawnego lema nastawka drugi tekst pokazujo, wužywaj padorownu smugu (teke ako pipe-znamješko znate), na pśikład [[December|Gódownik]]. Alternatiwny tekst stoj napšawo padorowneje smugi.

Na wěsty wótrězk nastawka móžoš z pomocu ruty (#) pokazaś, na pśikład [[Nastawk#wótrězk]].

Gdyž coš wótkaz znutřka nastawka kłasć, móžoš teke lema wuwóstajiś, na pśikład [[#Nutśikowne wótkaze|nutśikowne wótkaze]]. Móžoš kaž w pśikłaźe wótkaz z alternatiwnym tekstom maskěrowaś, aby ruta schował.

Wótkaz do drugego mjenjowego ruma trjeba dwójny dypk, na pśikład [[Pomoc:Pomoc|Pomoc]]. Pśed dwójnym dypkom stoj mjenjowy rum, pó dwójnem dypku stoj mě nastawka.

Wótkaz na kategoriju abo wobraz trjeba drugi dwójny dypk pśed mjenjowym rumom až njeby se kategorija abo wobraz njepósrědnje na boku pokazował, na pśikład [[:Kategorija:Pomoc]] abo [[:Wobraz:Mě wobraza]].

Wenkowne (eksterne) wótkaze

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wenkowne wótkaze w http:// software automatiski pśetwórijo do kliknytnych wótkazow, gdyž pišoš połnu adresu: http://de.wikipedia.org/.

Coš-li dodaś titel město wótkazowego teksta, piš adresu a titel mjaz rožkatej spince z proznym znamješkom mjaz nima, na pśikład [http://de.wikipedia.org/ websedło nimskeje wikipedije].

Typ Žrědłowy tekst Wuslědk Komentar
nutśikowny wótkaz
[[Kócka]]
Kócka
nutřkowny wotkaz z alternatiwnym tekstom
[[December|Gódownik]]
Gódownik Widobny tekst jo Gódownik, wótkaz pak pokazujo na nastawk December.
wenkowny wótkaz
[http://esperanto-nb.de/]
[1] Wiźiš jano cysłowane znamješko.
wenkowny wótkaz z tekstom
[http://esperanto-nb.de/ http://esperanto-nb.de/]
http://esperanto-nb.de/ Wiźiš samski tekst kaž we wótkazu.
wenkowy wótkaz z alternatiwnym tekstom
[http://esperanto-nb.de/ Websydło EVN]
Websedło EVN
interwikijny wótkaz w teksće
[[:de:Katze]]
de:Katze Pokazujo na nastawk w nimskorěcnej Wikipediji, pśi comž stoj de za rěcny kode za nimšćinu
maskěrowany interwikijny wótkaz w teksće
[[:de:Katze|Katze]]
Katze Pokazujo na nastawk w nimskorěcnej Wikipediji, pśi comž stoj de za rěcny kode za nimšćinu
interwikijny wótkaz za gratowu lajstu

Źiwaj, až se wótkaz na toś tom městnje njepokazujo, ale w lěwem stołpiku pód nadpismom „W drugich rěcach”.
wótkaz do drugego mjenjowego ruma
[[Pomoc:Pomoc]]
Pomoc:Pomoc słowo pśed dwójnym dypkom woznameni mjenjowy rum
wótkaz na wobraz
[[:Wobraz:Chrósćicy w Němskej.png]]
Wobraz:Chrósćicy w Němskej.png až njeby se wobraz direktnje do boka pśewzał
wótkaz na kategoriju
[[:Kategorija:Serb]]
Kategorija:Serb až njeby se kategorija direktnje do boka pśřewzała