Pomoc:Formatěrowaś

Z Wikipedije
Pomoc

Formatowanje

Tekstowe wugótowanje
Toś ten bok wujasnjujo, kak móžoš w syntaksy Wiki nadpisma, lisćiny a wótstawki napóraś a tekstowe městna formatěrowaś. Źiwaj pšosym za to na směrnicy Wikipedije wó formatěrowanju.

Wótkaze
Toś ten bok wujasnjujo, kak móžoš we Wikipediji wótkaze na interne a eksterne boki stajiś.

Jadnotliwe dokłady
Toś ten bok wujasnjujo, kak móžoš jadnotliwe dokłady, t. j. podaśa wó žrědłach w běžnym teksće stajiś.

Specialne znamješka
Za wobźěłowanje namakaš pód zapódawańskim woknom wuběrk specialnych znamješkow.

Barwy
How zgónijoš, kak móžoš barwu za tekst a slězynu nastajiś.

Matematiske formule
Z pomocu specialnych pśikazow móžoš formule zapdś.