Pomoc:Formatěrowaś

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Pomoc

Formatowanje

Zakładne informacije[edit | edit source]

Tekstowe wugótowanje
Toś ten bok wujasnjujo, kak móžoš w syntaksy Wiki nadpisma, lisćiny a wótstawki napóraś a tekstowe městna formatěrowaś. Źiwaj pšosym za to na směrnicy Wikipedije wó formatěrowanju.

Wótkaze
Toś ten bok wujasnjujo, kak móžoš we Wikipediji wótkaze na interne a eksterne boki stajiś.

Jadnotliwe dokłady
Toś ten bok wujasnjujo, kak móžoš jadnotliwe dokłady, t. j. podaśa wó žrědłach w běžnym teksće stajiś.

Specialne znamješka[edit | edit source]

Specialne znamješka
Za wobźěłowanje namakaš pód zapódawańskim woknom wuběrk specialnych znamješkow.

Barwy a formule[edit | edit source]

Barwy
How zgónijoš, kak móžoš barwu za tekst a slězynu nastajiś.

Matematiske formule
Z pomocu specialnych pśikazow móžoš formule zapdś.